Wednesday, April 26, 2017

Прием на семинарски трудови МОИ

Почитувани студенти од прва година,
Сакам да ве информирам дека овој четврток и петок (27 и 28 април) ќе ги примам вашите семинарски трудови по МОИ во кабинетот на ФЗФ во периодот од 11 до 13 часот. Сите што нема да успеат во тој наведен период да ги достават нема да може да сметаат на прегледување на истите и добивање на поени.
Предметен наставник

Tuesday, April 18, 2017

Информација за студенти преслушувачи

Почитувани студенти преслушувачи,
Ве информирам вас кои го преслушувате предметот Медицински основи на инвалидноста дека утре 19 април 2017 година нема да има предавања поради тоа што имам состанок на ННС, а веднаш потоа и годишно собрание на МЗМУ. Наредното предавање е закажано за 26 април. Се гледаме тогаш.
Предметен наставник

Monday, April 10, 2017

Термини за полагање испити - втор циклус - летна сесија 2017

Почитувани постдипломци,
Ви ги давам на увид термините за полагање на моите испити од втор циклус студии за јунската сесија. Тоа се следните датуми:

09.06.2017
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

21.06.2017
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

Нека е со лесно подготвувањето на испитите.
Предметен наставник

Термини за полагање испити - прв циклус - есенска сесија 2017

Почитувани студенти,
Април месец е и време е за објавување на термините за испити по моите предмети. Имате доволно време да се подготвите, се разбира ако учите редовно и интензивно. Ги молам сите студенти да дојдат 15-тина минути порано пред библиотеката на институтот и да имаат со себе пријава со уплатена такса за испит и доколку имат уплатница истата да биде уредно прикачена за пријавата. Испитите се полагаат со претходно освоени 15 ЕКТС поени. Никакви доцнења не се толерираат!

Прва декада:
22.08.2017 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:00 часот
23.08.2017 ХГ и МОИ во 08:00 часот

Втора декада
30.08.2017 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:00 часот
31.08.2017 ХГ и МОИ во 08:00 часот

Нека ви е со среќа полагањето на испитите!
Предметен наставник

Термини за полагање испити - прв циклус - летна сесија 2017

Почитувани студенти,
Април месец е и време е за објавување на термините за испити по моите предмети. Имате доволно време да се подготвите, се разбира ако учите редовно и интензивно. Ги молам сите студенти да дојдат 15-тина минути порано пред библиотеката на институтот и да имаат со себе пријава со уплатена такса за испит и доколку имат уплатница истата да биде уредно прикачена за пријавата. Испитите се полагаат со претходно освоени 15 ЕКТС поени. Никакви доцнења не се толерираат!

Прва декада:
05.06.2017 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:00 часот
06.06.2017 ХГ и МОИ во 08:00 часот

Втора декада
13.06.2017 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:00 часот
14.06.2017 ХГ и МОИ во 08:00 часот

Нека ви е со среќа полагањето на испитите!
Предметен наставник

Wednesday, April 5, 2017

Објавен труд во Journal of Autism and Developmental Disorders

Почитувани колешки и колеги,
Особено ми е драго да ви соопштам дека деновиве излезе наш заеднички труд со колеги од Бригам стејт универзитеот во САД. Тоа е плод на соработката со мојот драг колега и пријател доц. д-р Блејк Хансен со кој минатата година спроведовме едно истражување со група родители од Македонија. Во оваа пригода им благодарам на неговиот тим и на сите родители што земаа учество во ова истражување минатиот април 2016 година. Инаку списанието има импакт фактор за 2015 година 3.493 и претставува едно од највисоко рангираните списанија во областа на аутизмот. Еве како треба да се цитира трудот:

Hansen DB,  Orton LE, Adams C, Knecht L, Rindlisbaker S, Jurtoski F, Trajkovski V. A Pilot Study of a Behavioral Parent Training in the Republic of Macedonia. J Autism Dev Disord online first. DOI 10.1007/s10803-017-3112-6
Во продолжение и апстрактот.

Abstract 
Parenting children with autism in countries with limited professional and financial resources can be
overwhelming. Parent training led by non-governmental organizations may help alleviate some of these burdens. The present pilot study was conducted in the Republic of Macedonia, a country located in Southeastern Europe.
The purpose of the study was to evaluate a parent training model for disseminating evidence-based practices through didactic and pyramidal training strategies. Results indicated that children improved on a number of different behaviors and results provide some evidence that parenting confidence and distress improved.
Keywords Behavioral parent training · International settings · Behavior analysis

Коавторот