Wednesday, November 27, 2019

Литература за предметот Аутистичен спектар на нарушувања

Ја споделувам литературата за да го подготвите предметот за полагање на испитот. Се разбира дека може да учите и од друга литертура, но треба да се концентрирате на програмските содржини кои ви се дадени преку испитните прашања.
 1. Трајковски В. Аутизам и первазивни развојни нарушувања. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2011. 
 2. Трајковски В. Аутизам. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2004. 
 3. Volkmar F. Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Vol 1: Diagnosis, Development, Neurobiologyand Behavior (3rd Edition). John Wiley and SonsIncorporated, 2005.
 4. Whitman TL. The development of autism a self regulatory perspective. Jesica Kingsley Publishers. London and New York, 2004. 
 5. Shaw W. Biological Treatments for Autism and PDD. The Great Plains Laboratory, Inc; 2000. 
 6. Pangborn JB and Baker SM. Biomedical Assessment Options for Children with Autism and Related Problems. A Consensus Report of the Defeat Autism Now, October, 2002. 
 7. Glumbiћ N. Odrasle osobe sa autizmom. Grad, Kragujevac, 2006.
 8. Hall L.J. Autism Spectrum Disorders: From Theory to Practice. Prentice Hall, 2008.Предметен наставник

Monday, November 25, 2019

Консултации по предметот Аутистичен спектар на нарушувања - 27.11.2019

Почитувани постдипломци,
Како што ве информира нашата координаторка по ЕКТС, првите консултации по предметот Аутистичен спектар на нарушувања ќе ги одржам во среда на 27.11.2019 година во 14:30 часот. Бидејќи сте само три кандидати ве замолувам сите да дојдете во мојот кабинет на ФЗФ кој се наоѓа пред главниот влез на факултетот од десна страна.
Предметен наставник

Sunday, November 24, 2019

Предавање на семинарски трудови - ноември 2019

Почитувани студенти од двата института,
Ви ги приложувам термините за предавање на семинарските трудови. Истите треба да се предадат во хартиена верзија (лично) и електронски преку назначениот претставник на генерацијата најдоцна до петок 29.11.2019 година.
 • Понеделник од 10:00 до 11:30 часот
 • Среда од 9:15 до 10:45 часот
 • Петок од 10:30 до 12:00 часот
Предметен наставник

Thursday, November 21, 2019

Осмо предавање ФФА - 22.11.2019

Почитувани студенти,
Ве известувам дека утре (петок) ќе се одржи осмото предавање по предметот Физиологија со функционална анатомија со почеток во 08:00 часот. Предавањето е замена за предавањето што требаше да се одржи на 05.12.2019 година, но поради вашата теренска настава надвор од Скопје нема да може да се одржи.
Предметен наставник

Wednesday, November 20, 2019

Седмо предавање ФФА - 21.11.2019

Почитувани студенти,
Утре ќе се одржи седмото предавање во редовниот термин, а веднаш потоа и вежбите. Ќе ви предавам за сензорен и моторен систем. Предлагам да ги погледнете следните видеоклипови кои најдобро го илустрираат предавањето.


Предметен наставник

Sunday, November 17, 2019

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 17.11.2019

Почитувани студенти,
Еве по 10,5 часовна напорна работа успеав да ги прегледам и тестовите по предметот Физиологија со функционална анатомија. Вкупно прегледани 135 тестови што е мој личен рекорд. Еден студент немаше ставено број на индекс и неговиот тест не му беше прегледан. Честитки до положените кои веќе од утре треба да почнат да го подготвуваат вториот колоквиум. Сега мирно можам да одам на концертот на Бјело Дугме. :)

Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
25000/19
29
2.       
24974/19
29
3.       
10206/18
28
4.       
10463/19
26
5.       
10202/18
26
6.       
10501/19
23
7.       
10486/19
22.5
8.       
24624/18
21.5
9.       
10467/19
21
10.   
8521/14
20
11.   
10482/19
19.5
12.   
10207/18
19.5
13.   
24978/19
19
14.   
24971/19
19
15.   
24930/18
18.5
16.   
24981/19
18
17.   
24988/19
17.5 условно
18.   
24966/19
17 условно
19.   
10483/19
16
20.   
24998/19
16
21.   
23764/15
16
22.   
24991/19
15
23.   
24969/19
15
24.   
24051/16
14.5
25.   
24995/19
13.5
26.   
23781/15
13
27.   
10477/19
13
28.   
10509/19
12.5
29.   
10479/19
11
30.   
10468/19
11
31.   
10196/18
10.5
32.   
10481/19
10
33.   
10473/19
10
34.   
9519/16
9.5
35.   
24967/19
9
36.   
24631/18
9
37.   
24059/16
9
38.   
10510/19
9
39.   
24625/18
8
40.   
10464/19
8
41.   
25007/19
8
42.   
24963/19
8
43.   
24970/19
7
44.   
10490/19
7
45.   
10514/19
7
46.   
10471/19
7
47.   
24665/18
6
48.   
10515/19
6
49.   
10470/19
6
50.   
10466/19
5
51.   
24973/19
5
52.   
10491/19
5
53.   
8206/12
5
54.   
24980/19
4
55.   
24994/19
4
56.   
24992/19
4
57.   
10484/19
4
58.   
10462/19
3.5
59.   
9500/16
3
60.   
10489/19
3
61.   
10498/19
3
62.   
10474/19
0

Предметен наставник