Friday, August 30, 2013

Резултати испит ХГ - август 2013

Почитувани студенти,
Во прилог се утринските резултати од испитот по Хумана генетика. Само една студенкта имаше знаење да го положи испитот.
Предметен наставник

Thursday, August 29, 2013

Резултати од испитот ФФА - август 2013

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија.
Предметен наставник

Резултати од испитите Генетика и Фонијатрија - август 2013

Почитувани студенти,
Ги споделувам резултатите од утринските испити.
Испитот Генетика го полагаше студентката Кунгуловска Ангела и го положи со 39.5 поени.
Испитот Фонијатрија го полгаше студентката Ивана Дуева која има 0 поени.
Предметен наставник

Saturday, August 24, 2013

Потсетник распоред на испити за сесија август-септември 2013

Почитувани студенти,
Сакам да ве потсетам со термините за полагање испити во престојната сесијата август-септември 2013 година која започнува иднава седмица. Се полага во две декади, од кои вие имате право да изберете една. Сите испити започнуваат во 08:15 часот, а вие сте должни да бидете 15 минути порано пред библиотеката на нашиот Институт. Со вас треба да носите пријава со прикачена уплатница за испит.

Прва декада
29.08.2013 во 08:15 ФФА, Фонијатрија (дефектолози), Генетика и Физиологија (психолози)
30.08.2013 во 08:15 ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2

Втора декада
05.09.2013 во 08:15 ФФА, Фонијатрија (дефектолози), Генетика и Физиологија (психолози)
06.09.2013 во 08:15 ХГ, ХГ1, ХГ2, МОИ, МОИ1 и МОИ2

Се надевам дека испитите сте ги пријавиле електронски.
Предметен наставник

Thursday, August 22, 2013

Шангајска листа за 2013

Драги мои,
Сакам да споделам некои размислувања во врска со Шангајската листа на рангирање на светски универзитети, од која некому му паѓа коса од глава или нозе му/и се тресат :) Овде ќе ги ставам позиците на првите три и уште на три од поранешна Југославија. Целосната листа може да ја погледнете овде.

1. Harvard University       
2. Stanford University       
3. University of California, Berkeley
301-400. University of Belgrade
401-500. University of Ljubljana
401-500. University of Zagreb

Другите универзитети од поранешна Југославија ги нема, што е најстрашно и нашите универзитети ги нема во првите 500. Е ги нема, ќе речете зашто. Еве зошто: па немаме голем број на истражувачи со голем број на цитати во списанија со импакт фактор. Нема професори кои објавуваат во списанија со силен импакт фактор. Немаме објавено трудови во релевантни научни бази на податоци, слабо учествуваме во проекти од FP7 програмата и други научни програми. Уште помалку имаме професори Нобеловци. Истражувањата се минимални. Но, затоа имаме студенти измамници кои сакаат да дојдат до диплома со неполагање на испити и имаме професори кои многу сакаат да одмораат и по два месеци на пример. Така не се влегува меѓу првите 500 на Шангајска листа. Па универзитетите во Белград, Загреб и Љубљана не се така далеку од нас, не се толку побогати, а сепак се наоѓаат во топ 500. Нели се запрашува некој од одговорните зошто е ова вака? Време е за промени, но со вистински вложувања во ресорот образование и наука. Време е државата повеќе да вложува во науката, но и професорите повеќе да вложуваат во неа, а помалку да одмораат и да гледаат други интереси. Кога е науката во прашање, не смее да има импровизации.
Професорот

Wednesday, August 21, 2013

Цитиран труд од JSER во престижниот Research in Autism Spetrum Disorders

Драги колешки и колеги,
Сакам да ве изестам дека видливоста на Journal of Special Education and Rehabilitation секојдневно се зголемува. Имено, трудот на Нели Василева: Vasileva, N.(2012). Diagnosis and therapy of motor disturbances in children with autism. The Journal of Special Education and Rehabilitation,13, 55–68 е цитиран во трудот: Fine and gross motor performance of the MABC-2 by children with autism spectrum disorder and typically developing children од авторите Ting Liu и Casey M. Breslin во престижниот Research in Autism Spetrum Disorders кој има импакт фактор речиси 3. Со тоа се зголемува и можноста за добивање на импакт фактор на нашето списание во наредните две години.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Monday, August 19, 2013

Библиографија на позначајни трудови за аутизам објавени во ДТП/JSER

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ја споделам библиографијата на позначајните трудови кои го третираат аутизмот во списанието Дефектолошка теорија и практика, а се објавени во последните десетина години. Изборот е доста интересен и не би било лошо доколку ја проучувате оваа проблематика да ги прочитате и нив и ако објавувате трудови од оваа област нив и да ги цитирате во вашите трудови. Листата содржи 15 трудови објавени од еминентни странски и домашни автори и сигурен сум дека ќе ви биде мошне корисна.
Главен и одговорен уредник

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 13, Issue 3-4, 2012
1. HYPERLEXIA AND DYSLEXIA IN AUTISM: HITTING A MOVING TARGET
Emily L. WILLIAMS, Manuel F. CASANOVA

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 13, Issue 3-4, 2012
2. DIAGNOSIS AND THERAPY OF MOTOR DISTURBANCES IN CHILDREN WITH AUTISM
Neli VASILEVA

Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 13, Issue 3-4, 2012
3. CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF A VIDEO STORY-BASED INTERVENTI­ON WITH SELF-MODELING TREATMENT PACKAGE TO REDUCE STEREOTYPICAL SPITTING BEHAVIOR IN A YOUNG GIRL WITH AUTISM
Cindy NELSON-HEAD, Doris ADAMS HILL,Margaret FLORES
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 3-4,2010

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 3-4,2010

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 11,Issue 1-2,2010

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 9,Issue 3-4,2008

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 3-4,2006
8. THE NEUROPATHOLOGY OF AUTISM: A SELECTIVE REVIEW
Manuel F. CASANOVA, Meghan MOTT

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 7,Issue 1-2,2006
9. ABNORMALITIES OF THE GYRAL WINDOW IN AUTISM: A MACROSCOPIC CORRELATE TO A PUTATIVE MINICOLUMNOPATHY
Manuel F. CASANOVA, Aly FARAG, Ayman EL-BAZ, Meghan MOTT, Hossam HASSAN,Rachid FAHMI, Andrew E. SWITALA

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 3-4,2005
10. EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF AUTISM IN REPUBLIC OF MACEDONIA
Vladimir TRAJKOVSKI Kristin VASILEVSKA Ljupcho AJDINSKI Mirko SPIROSKI

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 1-2,2005

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 6,Issue 3-4,2005

Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 5,Issue 3-4,2004

15 ЕКТС поени - август 2013

Почитувани студенти,
Се надевам дека добро се одморивте и дека успеавте да се мобилизирате за учење на заостанатите предмети. Сите оние кои немаат освоено 15 ЕКТС поени ако сакаат да полагаат во есенската сесија ќе имаат само еден термин да го сторат тоа. Ве поканувам во четврток на 22.08.2013 во периодот од 10:00 до 13:00 часот со добро подготвени материјали да дојдете во мојата канцеларија и да ги одбраните вашите задачи.
Предметен наставник

Saturday, August 10, 2013

Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences


Почитувани колешки и колеги,
Денес сум почестен со уште едно задолжение. Имено, на покана на главниот уредник на Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences станав сениор уредник во нивниот уредувачки одбор. Ова е уште еден доказ за мојот придонес во едитирањето на списанија од медицинската и дефектолошката наука. Благодарност до главниот уредник Dr Sridhar за укажаната чест.
Сениор едитор 

Thursday, August 8, 2013

Infants at risk for autism: a European perspective on current status, challenges and opportunities

Почитувани колешки и колеги,
Infants at risk for autism: a European perspective on current status, challenges and opportunities е насловот на трудот во кој имам придонес со пополнување на прашалници во нашата средина. Трудот е под авторство на Sven Bölte, Peter B. Marschik, Terje Falck-Ytter, Tony Charman, Herbert Roeyers, и Mayada Elsabbagh 
а е објавен во списнието Eur Child Adolesc Psychiatry (2013) 22:341–348;
DOI 10.1007/s00787-012-0368-4. Ова е труд од COST проектот во кој е вклучен и тим од Македонија. Авторите изразуваат благодарност до сите оние кои помогнале на страна 7 од трудот. Позади моето име секако стои уставното име Македонија. Нека се множат ваквите трудови.
Претседател на МНЗА

Saturday, August 3, 2013

Цитирани во African Journal of Pharmacy and Pharmacology

Почитувани колешки и колеги,
Мојот засега најцитиран труд се појавува цитиран во трудот

Effect of the total crude extracts of Hibiscus sabdariffa on the immune system in the Wistar albino rats

од авторите Aloysius M.B. Lubega, Godfrey S. Bbosa, Nathan Musisi, Joseph Erume и Jasper Ogwal-Okeng во списанието African Journal of Pharmacy and Pharmacology. Тоа значи дека не сме читани и цитирани само од балкански автори, туку и многу пошироко на африканскиот континент.
Цитираниот

Friday, August 2, 2013

Едногодишна стипендија во САД преку АЦА центарот

Почитувани колешки и колеги,
Ја користам оваа прилика да ви споделам една интересна информација за доделување на едногодишна стидепендија во САД.
Андерсон Центарот за аутизам во САД (АЦА) има развиено своја програма за меѓународни стипендии. АЦА ги поттикнува кандидатите со диплома / или степен магистер на науки во социјалните дисциплини, односно оние што работат во социјалните сервиси за ментално здравје, во дисциплините: специјална едукација, психологија и сродни студии да се пријават. Оваа програма е наменета за квалификувани кандидати и е во траење од 12 месеци преку добивање на Ј-1 приправничка виза. АЦА ќе обезбеди соодветно сместување во објекти во САД за соработниците. Колегите и колешките ќе имаат можност да учат и работат во програмата со искусни Андерсон професионалци во полето на социјалните услуги. Соработници ќе работат со деца и возрасни кои имаат аутистичен спектар на нарушувања. АЦА ќе додели месечна стипендија од 900 долари месечно за соработници, кампус за сместување, здравствено осигурување и други услуги за поддршка. Тоа е одлична можност за младите кандидати да живеат и работат во САД. Услов е секако добро познавање на англискиот јазик. Сите заинтересирани можат повеќе информации да најдат овде. Ги молам сите колешки и колеги што сакаат да одат на оваа специјалиација да ми се пријават по електронска пошта.
За некого празникот Илинден ќе биде многу среќен. Нека ни е честит Илинден.
Претседател на МНЗА