Thursday, October 31, 2013

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 31.10.2013

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог се резултатите од првиот колоквиум по Хумана генетика кои се очајно лоши. Само две од 40 студенти успeаa да го положат колоквиумот и една студентка условно која треба да ми се јави и да одработи труд за дополнителни поени. Останатите студенти, посебно оние кои се едноцифрени, а ги има многу такви ќе треба „дебело„ да загреат столица.
Предметен наставник

Wednesday, October 30, 2013

Како да напишете добар апстракт

Драги колешки и колеги,
Во контекст на престојниот студентски конгрес во Златибор сакам да споделам еден постар пост од мојот друг блог. Често пати се наоѓате во дилема како да напишете добар апстракт кој ќе биде прифатен на конференција или конгрес и треба да биде објавен во списание или зборник на трудови, или пак зборник на апстракти. Во прилогот ќе можете да најдете решение за таквата состојба. Друг линк е следниот, а може и да погледнете овде.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Резултати од првите колоквиуми по Генетика и Физиологија - 30.10.2013

Почитувани студенти од Институт за психологија,
Во прилог ви ги праќам резултатите по Генетика и Физиологија. Искрени честитки до Стефанија, а на другите ќе ви треба многу повеќе учење. Резултатите ќе бидат наскоро објавени и на вашата официјална огласна табла.
Предметен наставник

Monday, October 28, 2013

Видео прилог на ТВМ од Охрид за инклузија на деца со аутизам

Почитувани читатели,
Поради некои проблеми со постот морав да го реобјавам истиов пост кој беше објавен пред 5 часа. Имено на неодамна завршената конференција во Охрид дадов изјава за локалната ТВМ од Охрид за инклузијата на децата со аутизам во редовниот образовен систем. Мојот дел од прилогот започнува од 2:12, а пред мене дава изјава директорка на локалното училиште. На прилогот можат да се видат и сцени од конференцијата во хотел Метропол.
Претседател на МНЗА


Sunday, October 27, 2013

Цитирани од автори од Чиле

Почитувани колешки и колеги,
Нашиот труд од авторите Ljubic A, Traijkovski V, Stankovic B. Strabismus, refractive errors and nystagmus in children and young adults with Down syndrome, објавен во Ophthalmic Genet 2011;32:204-11 е цитиран во трудот Esotropia surgery in children with Down syndrome од авторите: Claudio I. Perez, Francisca Zuazo, Mario T. Zanolli, Јuan P. Guerra, Olga Acuña, Hernan Iturriaga, објавен во Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Volume 17, Issue 5, October 2013, Pages 477–479. Во продолжение можете да го проследите апстрактот на трудот.

Purpose
To evaluate postoperative alignment in children with and without Down syndrome after surgical correction of esotropia.
Methods
The medical records of consecutive patients with Down syndrome who underwent corrective surgery for esotropia between August 1992 and July 2012 were retrospectively reviewed. Age range for eligibility was between 8 months and 17 years at surgery. The control group comprised randomly selected, age-matched patients without Down syndrome who underwent the same surgical procedure. Postoperative alignment within 10Δ of orthotropia at 6 months' follow-up and at the final postoperative visit was considered a successful outcome.
Results
A total of 17 children with Down syndrome and 27 control subjects were included. The control group and Down syndrome group did not differ significantly in either postoperative follow-up (5.2 ± 3.2 versus 5.6 ± 5.2 years, respectively) or magnitude of deviation before surgery (40 ± 18.2Δ versus 39 ± 12.8Δ, respectively). Surgical success was achieved in 76% of patients with Down syndrome and in 85% of control patients at 6 months' follow-up.
Conclusions
In this patient cohort, good surgical outcomes were achieved in children with esotropia and Down syndrome compared with those with esotropia but without Down syndrome using the same surgical technique.
Saturday, October 26, 2013

Упатство за пишување апстракти за студентскиот конгрес во Златибор

Драги мои студенти,
За да не ме прашувате многу со пораки, еве ви го преведено упатството за пишување апстракти. Нека ви е со среќа подготовката на апстрактите.

На Конгресот ќе бидат презентирани трудови, кратки комуникации и студии на случај од сите области на дефектологијата .
Апстрактот треба да биде помеѓу 200 и 300 зборови, со празно место (не вклучувајќи го насловот, авторот (ите) , припадност и клучните зборови ).
Текстот на апстрактот мора да биде изедначен од двете страни, на А4 формат со маргини од 2 см.
Наслов на апстрактот треба да бидат напишани во Times New Roman, 12 pt, со задебелени букви. Полно име и презиме и од која институција доѓаат сите автори треба да бидат напишани во Times New Roman 12, се подвлекува името на авторот што ќе го изложува трудот во фуснота држави, а неговата e- mail адреса. Апстрактот треба да е напишан на српски јазик , фонт Times New Roman 10. Странските автори (не екс- ју ) може да поднесат апстракт само на англиски јазик. Во апстрактот не треба да биде вклучена литература. На крајот на апстрактот треба да се даде 3-5 клучни зборови во Times New Roman , 10pt , italic (курзив). Доставените апстракти ќе бидат рецензирани. Студентите кои сакаат да поднесат труд треба да избере ментор од редот на наставниците (доцент, вонреден и редовен професор), кои ќе им помогнат во подготвувањето на апстрактот. Кога ќе го испратат апстрактот студентите треба да го наведат името на менторот.

Член на научен одбор

Студентски конгрес во Златибор од 20-24 ноември

Почитувани студенти,
Со задоволство сакам да ве информирам дека од 20 до 24 ноември во Златибор, Србија ќе се одржи студентски конгрес за студентите од специјална едукација и рехабилитација од балканските простори. Организатор на настанот се студентите од ФАСПЕР во Белград, поддржани од нивниот Деканат. Рокот за пријава на научни трудови е до 10 ноември. Времето е кусо, но и невозможно да се направи труд. Можно е учество без теми. Деканот на ФЗФ одбрил мини комбе за транспорт до Златибор. Со раководителката наша преговараме да обезбедиме што повеќе гратиси за нашите студенти или партиципација со минимално учество.
Ги молам сите заинтересирани да ми се јават дека сакаат да одат на конгресот. Во меѓувреме да бараат тема и ментор. Ако се надмине бројот на студенти кои ќе бидат гратис или со мала котизација, тогаш ќе мора одредени студенти да платат поголема сума на пари. Поквалитетните трудови имаат предност за гратиси или за минимална котизација, а другите ќе одат со плаќање во сопствена режија. Доколку сакате повеќе информации кликнете на линкот.
Член на научен одбор

Friday, October 25, 2013

Петто предавање ФФА - 26.10.2013

Почитувани студенти,
Заради празникот „11 октомври„ еден предавање по ФФА сме поназад во однос на ХГ. Утре ќе стане збор за крвно-мозочна бариера, комуникација во невронот, структура на синапса, рецептори и авторецептори, менинги. Предлагам да се погледаат следните видео клипови.
Предметен наставник
Шесто предавање ХГ - 26.10.2103

Почитувани студенти,
Утре е на ред шестото предавање по Хумана генетика. Ќе стане збор за хормозомски аберации и тоа структурни и нумерички и сосема на крај вовед во мутации.
Да погледнеме неколку видео клипови.
Предметен наставник


Утре сабота замена за изгубените предавања

Почтиувани студенти,
Сакам да ви потврдам дека утре сабота на ФЗФ во слушална 11 ќе се одржат предавањата кои минатата седмица заради конференцијата не бев во можност да ги одржам.
Во 09:30 почнуваме со Хумана генетика, а во 12:00 со Физиологија и функционална анатомија.
Предметен наставник

Thursday, October 24, 2013

Четврто предавање ФФА - 25.10.2013

Почитувани студенти,
По подолга пауза заради празникот и заради конференцијата во Охрид утре следува четвртото предавање по Физиологија со функционална анатомија. според силабусот предвиден е мускулен систеим и треба да се започне со нервен систем. Во сабота ќе надополниме дел од пропиштеното. Предлагам да видиме дел од утрешните видео клипови.
Предметен наставник


Теми за подготовка на првиот колоквиум Физиологија со функционална анатомија

Почитувани студенти,
Ви ги проследувам темите за подготовка на првиот колоквиум по ФФА.
Функционална организација и општ план на телото. 
Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
Физиологијата на клетката; 
Телесни течности и електролити; 
Физиологија на крвта; 
Мускулен систем; 
Физиологијата на нервниот систем;
Вклучително и автономен нервен систем.
 
Среќно учење
Предметен наставник
 

Wednesday, October 23, 2013

Прва колоквиумска недела

Почитувани студенти,
Како што веќе знаете идната недела на ФЗФ е првата колоквиумска недела за оваа учебна година. Еве ги и моите термини:

30.10.2013 во 08:15 - Генетика, Физиологија, МОИ - библиотека Институт за дефектологија
31.10.2013 во 08:00 - Хумана генетика - библиотека Институт за дефектологија
01.11.2013 во 08:00 - Физиологија со функционална анатомија - библиотека Институт за дефектологија


За арно нека е!
Предметен наставник

Петто предавање ХГ - 24.10.2013

Почитувани студенти,
Утре во 08:00 часот ќе го имаме петтото предавање за овој семестар. Ќе стане збор за транслација на протеини, хередограм и видови наследувања во хуманата генетика. Ви споделувам неколку позначајни видеоклипови.
Предметен наставник
Теми за подготовка за првиот колоквиум Генетика

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог се потребните теми за учење на првиот колоквиум по предметот Генетика.
Вовед во генетика; 
Класична генетика; 
Структурна организација на клетката; 
Цитогенетика;
Молекуларни основи на наследувањето; 
Наследување и видови наследувања; 
Промени во
наследните чинители (аберации и мутации); 
Генетика на полот. 
 
Првиот колоквиум се полага во среда на 30.10.2013 година во библиотека на Институтот за дефектологија во 08:15 часот.
Предметен наставник 

Теми за подготовка за првиот колоквиум Физиологија

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог ви ги доставѕвам темите кои се потребни за подготовка на првиот колоквиум.
Поим и дефиниција на физиологијата. 
Регулирачките системи за одржувањето на внатрешната хомеостаза; 
Физиологијата на клетката; 
Физиологија на мускулниот систем;
Физиологијата на нервниот систем. 
Комуникација во невронот; 
Централен нервен систем;
Периферен нервен систем; 
Голем мозок; 
Рецептори;
'Рбетен мозок; 
Моторен систем;
Продолжен мозок; 
Среден мозок;
Мал мозок;
Меѓумозок;
Болка;
Перцепција на температура.

Првиот колоквиум се полага во среда на 30.10.2013 година во библиотека на Институтот за дефектологија во 08:15 часот.
Предметен наставник

Sunday, October 20, 2013

Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања

Почитувани колешки и колеги,
Сакам со вас да го споделам моето најново конференциско предавање под наслов „Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања„ одржано на 18 октомври 2013 година во салата Канео на хотел Метропол во рамките на 4-тата меѓународна конференција „Модерни аспекти на специјална едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност„, а по повод 20 годишнината од постоењето на Институтот за дефектологија. Во сесијата А2 присуствуваа 50-тина учесници кои со плодна дискусија оставија силен печат на самата конференција. На следниот линк ќе можете да ја видите презентацијата во Slideshare.
Од предавањето ќе можете да ја видите и видео презентацијата на темата на популарниот youtube и сето тоа бесплатно. Фотогалеријата од конференцијата можете да ја погледнете овде.
Претседател на МНЗАПроменети термини за полагање Кинезитерапија и Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања

Почитувани постдипломци,
На молба на проф. д-р Ериета Димитрова Николиќ сменети се термините за полагање Кинезитерапија и Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања и тоа за вторник 22.10.2013 во 10:00 часот. Ги молам сите студенти што се заинтересирани за полагање на овие испити да ми испратат електронска пошта веднаш.
Предметен наставник

Владо Јаневски - Ти немаш право


Драги мои,
Овој неделен, есенски, 20 октомвриски ден ќе го започнам со музика, по сите турбуленции, ангажмани, стресни ситуации во последните денови, во последните недели. Предлагам да го преслушате уште еднаш еден од најголемите машки вокали на овие простори Владо Јаневски со нумерата „Ти немаш право„. Потоа во зависност од моето слободно време ќе следуваат по професионални постови.
DJ VacMonday, October 14, 2013

Одбрана библиографија од зборникот на резимеа од четвртата меѓународна конференција

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ги споделам со вас моите најнови апстракти од зборникот на резимеа од четвртата меѓународна конференција што ќе се одржи неделава во Охрид. Зборникот излезе од печат денес и пошироката стручна јавност веќе во четврток во хотел Метропол ќе го има во своите раце.  1. Трајковски В. Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања. Зборник на резимеаЧетврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност∏. Охрид 17-19 октомври, 2013; 44-45.
  2. Трошанаска Ј, Трајковски В. Стадиуми на комуникација кај деца со аутизам. Зборник на резимеаЧетврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност∏. Охрид 17-19 октомври, 2013; 48-49.
  3. Митевска А, Трајковски В. Инклузија на ученици со аутистичен спектар на нарушувања. Зборник на резимеаЧетврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност∏. Охрид 17-19 октомври, 2013; 124-125.
  4. Илиќ Пешиќ М, Трајковски В. Квлитетот на односот меѓу браќа и сестри кај семејства што имаат дете со аутизам. Зборник на резимеаЧетврта меѓународна конференција: Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност∏. Охрид 17-19 октомври, 2013; 238-239.

 


Список на семинарски теми по Генетика - психолози 2013

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог се семинарските теми по предметот Генетика. Истите треба да ги предадете во печатена и електронска верзија најдоцна до 30.11.2013.
Предметен наставник

Friday, October 11, 2013

Програма за 4-тата конференција „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност“

Почитувани колешки и колеги,
Сигурен сум дека ќе ве интересира програмата на 4-тата конференција „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација  на лица со инвалидност“ што ќе се одржи во Охрид од 17 до 19 октомври 2013 година. Сакам да ве информирам дека првиот ден од конференцијата ќе се пренесува во живо на интернет на следниот линк.
Во прилог е целата програма. Ако не сте платиле котизација крајно време е да го сторите тоа бидејќи влез во салите без беџ за регистрација нема да биде можен.
Член на научен одбор

Четврто предавање ХГ - 10.10.2013

Почитувани студенти,
Поради екстремна презафатеност и дополнителни проблеми не бев во можност пред предавањето да ви ги постирам линоовите од вчерашното предавање. Но и сега не е доцна, само вие да учите повеќе. На предавањето стануваше збор за ДНА, РНА, репликација на ДНА и трнаскрипција на ДНА. Па предлагам да ги погледнете следните видеоклипови.Нека ни е честит и вечен денешниот празник 11 октомври - ден на народното востание на македонскиот народ.
Предметен наставник

Wednesday, October 9, 2013

Колоквиумски недели за психолози

Почитувани студенти од Институт за психологија,
Во прилог ви ги праќам термините за колоквиумските недели за предметите: Физиологија и Генетика.
1. колоквиумска недела 30.10.2013 во 08:30 пред библиотека на Институт за дефектологија.
2. колоквиумска недела 25.12.2013 во 08:30 пред библиотека на Институт за дефектологија.
Предметен наставник

Monday, October 7, 2013

Гостувањето на проф. д-р Владимир Трајковски во Фактор здравје на Алфа ТВ

Почитувани колешки и колеги,
Како што знаете на 17.09.2013 бев гостин во „Фактор здравје„ на Алфа телевизија со новинарот Илија Николовски кој денес ми го достави видеоклипот за што јавно му благодарам. Тема на разговор беше Down синдром. Доколку не сте ја гледале емисијата во живо ви го проследувам видеоклипот и ви требаат 21 минута за да го проследите истиот.
Гостинот во емисијата


Anderson Center for Autism (ACA) International Fellowship Program.

Почитувани колешки,
Ви се обраќам вам бидејќи бараат дефектолози од женски пол. Пред неколку месеци објавив на мојот ФБ профил за постдипломски студии преку оваа интернационална програма. На конкурсот се јавиле двајца колеги кои не ги примаат заради сместувањето (веројатно имаат само сместување за женски индивидуи) и се јавиле две женски колешки кои не дале повратна информација. За секој случај да не сте го виделе тогаш еве ви се нуди можност за постдипломски студии во САД. Ви го препраќам писмото во целост на англиски јазик и ако сакате директно јавувајте се на линковите и кажете им дека јас ве препорачувам Од мене толку. Среќно со аплицирањето!Anderson Center for Autism (ACA), officially announces its International Fellowship Program. We have had a successful twenty year period engaging Fellows from countries like Europe and South Africa and are prepared to support upwards of fifteen new Fellows for an initial one year period with the feasibility of an extension.

Anderson Center for Autism inspires candidates with Bachelor/ Master Degree in social service disciplines i.e. social services work, mental health, special education, Psychology and related studies to apply. There are two service area which fellows will work in both of these areas. These areas are residence and children’s services. In the Residential Program, Specialist provides the appropriate therapeutically documented level of student supervision and training to ensure and protect the students’ health and safety.  Under the direction and supervision of the Residence Manager (RM) the Residential Program Specialist is responsible for ensuring an environment that fosters continuous growth, independence and social interaction through age appropriate functional means. The Residential Program Specialist also has the responsibility of working with the team to develop and implement an IEP that meets the requirements of IDEA for each student in their residence.
The Teacher’s Aide assists the classroom teacher in implementing and maintaining educational systems and instructional programs within the classroom and school setting. The Teacher’s Aide implements student and classroom specific interventions as identified in student and classroom plans. The Teacher’s Aide maintains all appropriate student or classroom related documentation. In addition, the Teacher’s aide may work in a residential setting on campus.  The Teacher’s Aide is expected to assist students with skills associated with morning routines and safely transitioning students to the school building. Individual can also choose a concentration in children’s or adult services.


Job Requirements:
·         Have completed and obtained At a minimum Bachelors Degree directly related to the human service field such as, psychology, social work or social pedagogy (or related studies).       
·         Be able to speak, read and write English.
·         Have a valid passport.
·         Have the ability to obtain an International Drivers License.
·         Have enough resources to purchase a car and insurance for the car.
·         Have references from your school or workplace.
·         Be available to work in different shifts (day, afternoon, weekend) as required.
·         Be open-minded with a willingness to learn and exchange information.


v  Fellows will be responsible for their own airfare to and from the US. Anderson will arrange to receive and pick up the fellows arriving at the airports in the NY area (JFK, LGA).

  
-       Notes (benefits, help in finding accommodation…)
Anderson Center for Autism provides fellows:
  • Placing qualified candidates at ACA for 12 months on a J-1 trainee visa.
·       Offering  a stipend which is $900 per month
  • On-campus accommodation
  • Assist the fellow with the purchase of a car
  •  Health insurance
  • providing academic learning opportunities and certificate programs in the social services spectrum
  • Other support services to ensure a smooth immersion and acclimatization into the program and the country in general.
  
Contact info.
 Laura Taylor: LauraTaylor@ACenterforAutism.org. or (845) 889-9225
Saba Dini: SabaDini@ACenterforAutism.org or (845) 889-9243