Monday, October 31, 2022

Трето предавање АСН - 01.11.2022

Почитувани постдипломки,

Третото предавање по АСН ќе се одржи во вторник 01.11.2022 во слушална 11 со почеток во 16:00 часот. Се гледаме на предавањето.

Со почит,

Предметен наставник

How to establish electronic, scholarly, open access and peer-reviewed journal in small country

 ABSTRACT


Vladimir Trajkovski
Journal of Health and Rehabilitation Sciences

Introduction: publishing an electronic, peer-reviewed, open-access academic journal in a small country is really hard work. The advancement of electronic journals during recent years has given professionals in academia a powerful new tool to support learning and research.
The purpose of this article is to provide some guidelines about creating electronic, scholarly, open access and peer-reviewed journal in small country through the example of Journal of Health and Rehabilitation Sciences.
Methods: An analysis of relevant literature, sources from the Internet and published literature, personal experience and observations of the author as editor-in-chief in two similar journals previously.
Findings: a new modern academic journal should be open access, peer-reviewed, with international editorial board, having staff who work very dedicatedly. The journal should be set it up on OJS platform, using Creative Commons license for authors and DOI numbers for the articles. Plagiarism detection is a prevention of publication ethics violation. Journal editors should make additional efforts to index journal in lot of scholarly databases and to intend to increase the visibility. Sharing journal content on social media has become an important instrument and platform for editors and researchers as well.
Conclusions: Journal of Health and Rehabilitation Sciences (JHRS) is a multidisciplinary peer reviewed, international, electronic journal. Editorial office expects your submitted articles in the following weeks and months.

Keywords: electornic, scholarly, open access, peer-review, journal, JHRS, small country

Source: https://jhrs.almamater.si/index.php/jhrs/article/view/35

Sunday, October 30, 2022

Литература по предметот Аутистичен спектар на нарушувања

Почитувани постдипломки,

Редно е да ви ја споделам литературата за да го подготвите предметот за полагање на испитот. Се разбира дека може да учите и од друга литертура, но треба да се концентрирате на програмските содржини кои ви се дадени преку испитните прашања.
  1. Трајковски В. Аутизам и первазивни развојни нарушувања. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2011. 
  2. Трајковски В. Аутизам. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, 2004. 
  3. Трајковски В, Василевска Петровска И. Поддршка на социјални вештини и позитивно родителство. Прирачник за родители на деца со состојби од аутистичен спектар и професионалци од нивниот круг на поддршка. Македонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2020; 1‒132.
  4. Volkmar F. Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders, Vol 1: Diagnosis, Development, Neurobiologyand Behavior (3rd Edition). John Wiley and Sons Incorporated, 2005.
  5. Whitman TL. The development of autism a self regulatory perspective. Jesica Kingsley Publishers. London and New York, 2004. 
  6. Shaw W. Biological Treatments for Autism and PDD. The Great Plains Laboratory, Inc; 2000. 
  7. Pangborn JB and Baker SM. Biomedical Assessment Options for Children with Autism and Related Problems. A Consensus Report of the Defeat Autism Now, October, 2002. 
  8. Glumbiћ N. Odrasle osobe sa autizmom. Grad, Kragujevac, 2006.
  9. Hall L.J. Autism Spectrum Disorders: From Theory to Practice. Prentice Hall, 2008.
Во литература за повисока оцена влегуваат трудови за аутизам објавени во списанијата Journal of Special Education and Rehabilitation, Journal of ReAttach Therapy and Developmental Diversities, мои трудови од дигиталната ризница на УКИМJournal of Health and Rehabilitation Sciences, видеа од Youtube каналот на МНЗА, како и од мојот Youtube канал.
Предметен наставник

Испитни прашања по предметот АСН

Почитувани постдипломки,

Како што веќе ви ветив ви ги проследувам испитните прашања по предметот Аутистичен спектар на нарушувања од втор циклус. Се гледаме денес во слушална 11 нешто пред 9:30 часот.

1.      Историјат
2.      Дефиниција на аутизмот
3.      Класификација на аутизмот
4.      Епидемиолошки карактеристики на аутизмот
5.      Морталитет кај лицата со аутизам
6.      Етиологија и патогенеза на аутизмот
7.      Генетика на аутизмот
8.      Истражувања на близнаци и фамилијарни студии
9.      Молекуларна генетика
10.  Цитогенетски студии
11.  Квантитативни генетски истражувања
12.  Функционален геном
13.  Генетско советување
14.  Имуногенетика на аутизмот
15.  Имунолошки нарушувања кај аутизмот
16.  Типови на имунолошка дефициентност што се среќаваат кај аутизмот
17.  Алергии и аутизам
18.  Биохемиски и метаболни нарушувања кај аутизмот
19.  Гастроинтестинални нарушувања кај аутизмот
20.  Оксидативен стрес, липидна перодиксација и дефицит на глутатионот кај аутизмот
21.  Нарушувања на минералите кај аутизмот
22.  Митохондријална дисфункција кај аутизмот
23.  Живата како етиолошки фактор
24.  Полибромирани дифенилни етери
25.  Етиолошката поврзаност на аутизмот со МПР вакцината
26.  Средински теории на раниот развој
27.  Неврохемиски теории
28.  Структурни теории
29.  Невропатолошки студии
30.  Миниколумнарна патологија
31.  Неврорадиолошки студии
32.  Клинички карактеристики на аутизмот
33.  Проблеми со сензорното процесирање
34.  Дисфункција на моториката
35.  Репетитивни, рестриктивни и стереотипни активности
36.  Дијагностика на аутизмот
37.  Имунодијагностика на аутизмот
38.  Дијагностички тестови со уште недокажана вредност
39.  Дефектолошка дијагностика
40.  Анализа на фецесот
41.  Процена на алергија на храна
42.  Интегритет на цревата и одредување на нивна пропустливост
43.  Испитувања на аминокиселинскиот статус
44.  Анализа на уринарните пептиди
45.  Анализа на органските киселини
46.  Анализа на содржината на масните киселини во клетката
47.  Анализа на минералите
48.  Диференцијална дијагноза
49.  Бихејвиорална терапија
50.  Едукација (TEACCH и Lovas програма)
51.  Вежбање на социјални вештини
52.  Логопедска терапија, психотерапија, музикотерапија
53.  Терапија со држењедневна животна терапијаБИМ
54.  Медикаментозен третман
55.  Имунолошка терапија
56.  Хипербарична кислородна терапија
57.  Окупациона терапија, терапија со сензрона интеграција и АИТ
58.  Son-Rise програма
59.  Биомедицински третман
60.  Хелација
61.  Семејна поддршка
62.  Социјален исход, промена на когнитивните способности, образование
63.  Вработување на лицата со аутизам
64.  Сместување и згрижување
65.  Показатели на исходот
66.  Превенција на АСН
67.  Медицински состојби кај аутизмот
68.  Аутизам и сексуалност
69.  Аспергер синдром
70.  Рет синдром

Предметен наставник

Tips for writing a case report for the novice author

J Med Radiat Sci. 2013 Sep; 60(3): 108–113.
Published online 2013 Jul 21. doi: 10.1002/jmrs.18


Abstract

A case report is a description of important scientific observations that are missed or undetectable in clinical trials. This includes a rare or unusual clinical condition, a previously unreported or unrecognized disease, unusual side effects to therapy or response to treatment, and unique use of imaging modalities or diagnostic tests to assist diagnosis of a disease. Generally, a case report should be short and focussed, with its main components being the abstract, introduction, case description, and discussion. This article discusses the essential components of a case report, with the aim of providing guidelines and tips to novice authors to improve their writing skills.

Keywords: Case reports, publishing, research, writing

Целиот труд овде.

Извор: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

Monday, October 24, 2022

Информација за помладите студенти (читајте прва година)

Почитувани студенти,

Јас навистина жалам што некои од вас во изминативе седмици се болни: (вируси, бактерии, други болести, други причини за отсуство). Како што ви кажав на воведните предавања дозволени ви се два минуси за таква намена. Тоа не значи дека при секоја болест треба да ми пишувате е-пошта и да се правдате. Водете си грижа да не направите повеќе од два минуси. Јас бев културен и на сите досега одговарав, но нема повеќе да дозволам на празници, во неработни денови да ме вознемирувате. Од денес натаму нема да ви одговарам на е-пошти во кои ме информирате дека сте болни. Јас секое отсуство морам да го евидентирам како минус и никако поинаку, без разлика што е причината за вашето отсуство. На сите болни што нема да дојдат во среда и четврток на настава им посакувам поскоро опоравување!

Ви благодарам за разбирањето!

Предметен наставник

Првите две предавања Аутистичен спектар на нарушувања - 2022

Почитувани постдипломци,

Сакам да ве информирам дека првите две предавања по предметот Аутистичен спектар на нарушувања ќе се одржат во сабота и недела на 29 и 30 октомври 2022 година со почеток во 9:30 часот во слушална 11 на Филозофскиот факултет во Скопје. Искрено се надевам дека нека да има никакви виши сили кои би ме спречиле во тоа. Бидејќи е формирана група од 7 постдипломци, нема никаква потреба од консултации со најновата генерација. Според силабусот треба да одржам 18 часови, а тоа се 6 денови по 3 академски часа со пауза. Кога држам предавања со физичко присуство, обично држам сабота и недела, за да не се правдате дека сте имале друга работа. Но, некогаш можеби ќе треба и да одржам некое попладне во работен ден на платформата Мајкрософт Тимс.

Задолжително приклучете се во Тимот кој е специјално креиран за оваа намена. Во двата дена ќе се одржат по 3 часа со најмалку 15 минути пауза меѓу нив. За термините за другите часови ќе се договараме понатаму. Предавањата се задолжителни за сите студенти од втор циклус запишани на насоката Интелектуална попреченост и аутизам. Особено постдипломците кои се запишаа во февруари и октомври годинава мора да бидат присутни на сите 18 часови. Го задржувам правото за измена на термините заради учество на виша сила.

Предметен наставник

Информација за повозрасните студенти

Почитувани студенти,

Во последниов месец добив бројни е-пошти со слични прашања, па за да не се повторувам и да не морам да го трошам времето на едни те исти одговори, решив некои работи да ги укажам овде на мојот блог. Сите повозрасни студенти кои ги презапишале моите предмети ФФА, ХГ, ХГФ, доколку во својата генерација добиле потпис од мене, или административен потпис од Деканатот на ФЗФ и притоа освоиле 15 ЕКТС поени немаат никакви обврски да доаѓаат на предавања со физичко присуство, да прават семинарски трудови, да обработуваат трудови, или да симнуваат интернет ресурси. Доколку немаат освоено 15 ЕКТС поени треба веднаш да ми пишат е-пошта со тоа што ќе го назначат предеметот, бројот на индекс и колку поени имаат за да им дадам задача која мора да ја завршат до 30 ноември годинава.

Ви благодарам за разбирањето.

Предметен наставник

Friday, October 21, 2022

Список на семинарски теми по ХГФ - 2022

Почитувани студенти од ИП,

Во прилог е списокот на семинарски теми по предметот Хумана генетика и физиологија. Менување на темите не е можно. Рокот е 30 номеври 2022 година до 23:59 часот на платформата Мајкрософт Тимс во Ворд формат. Ви посакувам пријатно пишување на истите. Поради проблеми со читање на табелата во ХТМЛ документ, списокот ви го давам како ПДФ фајл.


Предметен наставник

Wednesday, October 19, 2022

3 предавање ФФА поместено онлајн - 20.10.2022

Почитувани студенти од ИСЕР,

На барање на една студентка од вашата генерација, а наводно во договор со целата генерација, заради можен штрајк на ЈСП и заради тоа што секој од вас нема возило или нема можност да плати такси принуден сум утрешното предавање и вежби да ги одржам онлајн на платформата Мајкрософт Тимс на следниот ЛИНК. Вие сте должни да го прочитате третото предавање според силабусот и вториот дел од вежба број 1. Предавањата ќе бидат од 8:00 часот, а вежбите заедно за прва и втора група во 10:45 часот. Присуство и отсуство ќе си се евидентира како и со физичко присуство. Нема да признавам никакви изговори дека не сте знаеле или немате интернет, или не сте влегле на време во тимот. Потребно е најмалку 5 минути пред 8 часот да бидете на платформата.

Со почит,

Предметен наставник

Saturday, October 15, 2022

Vitamin D status in children with a psychiatric diagnosis, autism spectrum disorders, or internalizing disorders

Jet Muskens1,2*, Helen Klip1, Janneke R. Zinkstok1,2,3,Martine van Dongen-Boomsma1,2 and Wouter G. Staal1,2,4

1Karakter Child and Adolescent Psychiatry University Centre, Nijmegen, Netherlands, 2Department
of Psychiatry, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, Netherlands, 3Department
of Psychiatry, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands, 4Leiden Institute for Brain
and Cognition, Leiden, Netherlands

Background and objective: Multiple studies suggest that children with Autism Spectrum Disorders (ASD) have significantly lower vitamin D3 levels than typically developing children. However, whether vitamin D3 deficiency is more common in children with ASD than in children with other psychiatric disorders remains unclear. This study was conducted to explore the prevalence of vitamin D3 in children with a psychiatric diagnosis including children with ASD or with internalizing disorders (mood and anxiety disorders). In addition, this study investigated the potential associations between vitamin D3 and Body Mass Index (BMI).
Materials and methods: Clinical data, including BMI and vitamin D3 levels, of 93 children (6–18 years; n = 47; 51% female) with ASD (n = 58) and internalizing disorders (n = 37) were retrospectively analyzed.
Results: In the overall sample, the prevalence of vitamin D3 deficiency (<50 nmol/L) was 77.4%. Additionally, 75.9% of the children with ASD and 79.5% with internalizing disorders had vitamin D3 deficiency. BMI was inversely related to vitamin D3 in the total group (p = 0.016). The multiple regression model for the total group significantly predicted vitamin D3 (p = 0.022). Age contributed significantly to the prediction. Stratified for sex and primary diagnosis, multiple regression models showed that for boys with ASD, higher BMI levels were associated with lower vitamin D3 levels (p = 0.031); in boys with internalizing disorders and in girls, no relation was found between BMI and vitamin D3 levels.
Conclusion: In this this cross-sectional, explorative study high rates of vitamin D3 deficiency in children with different psychiatric disorders were found. The results showed an inverse relation between BMI and vitamin D3 levels in the total group. Vitamin D3 deficiency was particularly common in boys with ASD and obesity. Lifestyle factors may contribute to the association between high BMI and low vitamin D3 levels in boys with ASD. Vitamin D3 deficiency is common in patients with psychiatric disorders and it is highly recommended to increase clinicians’ awareness of this common and remediable risk factor.

Source: Front. Psychiatry 13:958556. doi: 10.3389/fpsyt.2022.958556


Thursday, October 13, 2022

Список на семинарски теми по предметот ФФА - 2022

Почитувани студенти од ИСЕР,

Ви го проследувам списокот на семинарски теми по предметот Физиологија со функционална анатомија. Менување на тема не е возможно. Краен рок за предавање на семинарската во платформата Мајкрософт Тимс е 30.11.2022 година до 23:59 часот. Се предаваат во Ворд програмот, а за да ги напишете добро треба да го следите водичот за пишување на семинарски трудови кој ќе го најдете на овој блог во полето за пребарување на содржините. Ви посакувам успешно подготвување на семинарските трудови.

Реден бр

Број на индекс

                            Тема

1

25930/22

Хомеостаза

2

11098/22

Клеточна мембрана и мембрански потенцијал

3

11091/22

Физиологија на меморија и учење

4

25836/22

Клеточни транспортни механизми

5

11151/22

Водата како клеточна течност и осмотскиот притисок

6

11115/22

Електролити и нивно значење

7

11145/22

Ликвор

8

11118/22

Бели крвни клетки

9

11134/11

Крв и крвна плазма

10

25841/22

Црвени крвни клетки

11

25819/22

Хемостаза

12

11144/21

Анатомија и физиологија на скелетните мускули

13

11100/22

Анатомија и физиологија на мазните мускули

14

25806/22

Овариум и негови хормони

15

25844/22

Комуникација во нервниот систем-синапса

16

11131/22

Голем мозок-теленцефалон

17

25852/22

Меѓумозок-диенцефалон

18

25820/22

Среден мозок-мезенцефалон

19

11097/22

Мал мозок-церебелум

20

25831/22

'Рбетен мозок

21

11154/22

Периферен нервен систем

22

11102/22

Автономен нервен систем

23

25834/22

Сензорен нервен систем и соматосензорни патишта

24

25808/22

Моторен систем

25

11122/22

Вестибуларни сензации и чувство за рамнотежа

26

11143/22

Анатомија апаратот за говор

27

11095/22

Анатомија на сетилото за вид

28

11107/22

Физиологија на сетилото за вид

29

11129/22

Анатомија на сетилото за слух

30

25803/22

Физиологија на сетилото за слух

31

11138/22

Физиологија на апаратот за говор

32

25840/22

Анатомија и физиологија на хипофиза

33

11136/22

Тромбоцити

34

11112/22

Анатомија и физиологија на панкреас

35

25802/22

Простагландини

36

11125/22

Анатомија и физиологија на надбубрежни жлезди

37

25837/22

Тестис и негови хормони

38

11105/22

Анатомија и физиологија на тироидна жлезда

39

11106/22

Анатомија и физиологија на паратироидна жлезда

40

11108/22

Цитоплазма и клеточни органели

41

11099/22

Болка

42

11110/22

Својства и артикулација на гласовите

43

25931/22

Коагулација на крвта

44

25800/22

Анатомија и физиологија на ларинкс

45

1137/22

Миеленцефалон

46

11096/22

Крвно мозочна бариера

47

11092/22

Организација на соматските сетила

48

25796/22

Базални ганглии

49

25816/22

Физологија – поим, дефиниција, задачи

50

11121/22

Мускулен замор

51

11113/22

Глија клетки

52

25805/22

Мембрански и акциски потенцијал

Предметен наставник