Friday, August 31, 2018

Резултати од испитот ХГ - 31.08.2018

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги давам резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Честитки до двете положени студентки, за другите жалам. Тие едноставно ќе мораат многу повеќе да научат.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
10039/17
37.5
6
2.       
8370/16
36
6
3.       
24054/16
30.5
5
4.       
24543/17
29.5
5
5.       
23781/15
29
5
6.       
24051/16
24
5
7.       
24093/16
22.5
5
8.       
24571/17
20.5
5
9.       
24535/17
20
5
10.   
24081/16
19.5
5
11.   
9474/16
17.5
5
12.   
24515/17
16
5
13.   
24527/17
16
5
14.   
24538/17
14.5
5
15.   
8512/14
14
5
16.   
9555/16
13.5
5
17.   
8182/12
11.5
5
18.   
7044/10
11
5
19.   
24513/17
10.5
5
20.   
9478/16
10.5
5
21.   
7095/11
9
5
22.   
23273/14
8.5
5
23.   
7911/12
8.5
5
24.   
7888/12
8
5
25.   
9507/16
7
5

Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 31.08.2018

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Медицински основи на инвалидноста. Честитки до положените.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
9605/16
36.5
6
2.       
23257/14
36
6
3.       
8573/14
33
условно
4.       
10029/17
16.5
5

Предметен наставник

Thursday, August 30, 2018

Резултати од испитот ФФА - 30.08.2018

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Покрај тоа што во мојот кабинет нема интернет, сепак се снајдов на време да ви ги објавам резултатите кои се во прилог.

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
24516/17
48.5
8
2.       
24099/16
43.5
6
3.       
9121/15
39
условно
4.       
23156/13
37
6
5.       
9998/17
33
5
6.       
9112/15
24.5
5
7.       
9493/16
23
5
8.       
8538/14
21
5
9.       
9134/15
18
5
10.   
8605/14
17.5
5
11.   
10058/17
15
5
12.   
10027/17
12
5
13.   
10029/17
9
5
14.   
9114/15
6
5
15.   
7875/12
5
5
16.   
10062/17
5
5
17.   
10074/17
4.5
5

  
Забелешка: Студентката со број на индекс 9121/15 и покрај позитивниот тест, заради немање на 15 ЕКТС поени нема да добие оцена додека не ги заврши сите обврски. Сите добро знаете дека услов за полагање на испит се освоени 15 ЕКТС поени. Истата треба да се јави на устно полагање на испитот наредната седмица во терминот за пишување на оцени.


Предемтен наставник