Friday, January 31, 2014

Список за вежби Медицински основи на инвалидноста

Почитувани студенти од прва година,
Испитната сесија заврши. Кој положи, положи, сега почнуваме да мислиме на новиот семестар кој започнува за вас на 4 февруари во вторник со предавања во 08:00 часот. Во прилог е списокот за вежби каде што сте распределени во три групи. Списокот е конечен. Ве молам доколку некој недостасува да ми прати веднаш електронска порака за да го заведам.
Предметен наставник

Thursday, January 30, 2014

Резултати од испитот ХГ - втора декада 30.01.2014

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Поминаа само пет студентки, останатите некој нареден пат. Многу се славело, многу не се учело.
Предметен наставник

Резулатати од испитот МОИ

Почитувани студентки,
Ви ги споделувам резултатите од испитот Медицински основи на инвалидноста што беше одржан утрово. За жал и двете имате незадовлителен број на поени. За следната сесија повеќе учење.
  1. Танеска Симона  30
  2. Лазаровска Благица 20.5
Предметен наставник

Wednesday, January 29, 2014

Резултати од испитот ФФА - втора декада јануарска сесија - 29.01.2014

Почитувани студенти,
Еве во рекордно време прегледав 50 тестови вклучително со тие на студентите од Институтот за психологија. Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Од вашата група положија седум студенти и јас им честитам во оваа пригода. Не ми е само јасно колку „учење„ е потребно за да освоиш под 10 поени, или на пример нула поени.
Предметен наставник

Резултати од испитите Генетика и Физиологија - 29.01.2014

Почитувани студенти од Институт за психологија,
Во прилог се резултатите од испитите Генетика и Физиологија што се одржаа утрово. Честитки до положените студенти. Повелете по оцени во петок.
Резултатите за студентите од Институт за дефектологија до полноќ веројатно ќе бидат готови.
Предметен наставник

Пишување оцени - јануари 2014

Почитувани студенти,
Сите вие кои имате положено испити кај мене преку колоквиуми, што сте положиле кај мене во првата декада или ќе положите во втората декада, ве поканувам во петок 31.01.2014 година кај мене во кабинет во период од 09:00 до 12:30 часот. Оцените се пишуваат со лично присуство на студентот. Оние кои што положија преку колоквиуми, покрај индексот треба да донесат и пријава со себе.
Ве молам да се придржувате до терминот, бидејќи немам многу време за оваа намена.
Предметен наставник

Saturday, January 25, 2014

ОЧЕКУВАЊА ОД МОИТЕ МАГИСТРАНТИ И ДОКТОРАНДИ




Вовед 
Овој документ е наменет на моите сегашни и идни магистранти и докторанди и се однесува на моите очекувања од вас во текот на изработката на вашите трудови на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет на УКИМ во Скопје. Го направив него за да се елиминираат сите недоразбирања и предрасуди на сите што ќе работат со мене.
Како студенти, сигурно знаете дека треба да го трошите вашето време во истражување и проучување. Ништо во науката не доаѓа само од себе и како подарок. За тоа време ќе научите како да ги формулирате истражувачките прашања, треба да развиете технички и аналитички вештини за решавање на овие прашања, а ќе научите како да комуницираат вашите резултати со широк спектар на публика.
За да се постигнат овие цели, од вас се очекува да стекнете многу поголема независност отколку што сте ја имале во минатото. Ќе треба да направите значително читање  на литературни референци поврзани со вашата истражувачка тема, да го подобрите вашето разбирање за вашиот истражувачки проект. Треба да развиете методолошко-статистички вештини со кои ќе можете да ги протолкувате вашите истражувачки резултати. Во текот на истражувањето треба да се задржи независноста, мора да имате подготвеност да се направи она што е потребно да се заврши истражувањето и мора да се покаже иницијатива, да се биде сигурен во она што се работи и да се биде самомотивиран.
Важно да се сфати дека е потребно многу работа за да добие одредено звање. Вашиот живот во тие години ќе се врти околу вашето истражување и студии, а повеќето докторанди на пример, треба да поминат минимум 50-60 часа неделно работејќи на истражувањето. Студентите медиокритети не се добри истражувачи и колеги, и поради тоа, јас работам само со одлични студенти.

Филозофија на советување дипломирани студенти
Мојата главна цел во надгледување на дипломирани студенти е да се подготват да бидат независни мислители, кои се способни за формулирање на истражувачки прашања, да бидат технички способни, да можат да ги идентификуваат истражувачките прашања и да развијат и имплементираат истражувачки планови за решавање на овие прашања, и да бидете ефикасни во ширење на вашите истражувачки идеи и резултатите на научната заедница и општата јавност. Јас ќе дејствувам како ментор, соработник, пријател и непопустлив застапник, а за возврат очекувам да работите напорно, да покажувате континуирано прогрес во вашето истражување и да бидете совесни и да се стремите кон совршеност. За најголем дел, мојот стил на раководење е со „одврзани раце, каде што ќе им се овозможи слобода на студентите да го извршуваат сопственото истражување, без да кажувам често што да прават и како да го направат тоа. Составен дел од овој пристап е очекувањето дека мора да бидете самомотивирани, вредни и совесни и проактивно да иницирате и да го спроведете вашето истражување.
Моите размислувања за разликите меѓу м-р сци. и д-р сци. се разликуваат само во обемот на работа за да се постигне степенот на звање и во мојот ангажман во поставувањето на истражувачкиот проблем.
Тие разлики се:
Mагистерска теза се базира на напредни истражувања и се фокусира на решавање на  научен проблем. Тоа често подразбира пишување и поднесување на еден труд во рецензирано списание.
Докторска теза претставува оригинално и независно истражување каде студентот прави голем напредок на полето што го испитува и вклучува објавување на најмалку три рецензирани истражувачки труда од кои еден во списание со импакт фактор. Истражувањето е замислено, извршено и пријавено од страна на докторандот под мој надзор.   

Табела. Студенти медиокритети и одлични студенти

Карактеристики
Студенти медиокритети
Одлични студенти
Работни навики
Истражувањето го гледа како административна работа од  "8-16". Не работи ништо во време на викендите и за него завршува работата во петокот попладне. За нив експериментот е "губење премногу време." Врши експерименти само ако го подбуцнува менторот.
Го користи времето ефикасно и се подготвени да работат надвор од вообичаените работни часови, вклучувајќи ги и вечери и викенди, за да се обезбеди истражувањето и да се заврши навремено и да се работи по највисоките стандарди. Проактивно и самоиницијативно иницира експерименти.
Читање списанија
Чита само трудови обезбедени од страна на менторот или други студенти, или воопшто не чита.
Активно и континуирано врши литературни пребарувања и самостојно  лоцира добри трудови.
Истражувачка хипотеза
Работи на истражувачка хипотеза развиена од страна на менторот или други.
Независно и континуирано формулира истражувачки хипотези за неговиот сопствен проект и за други проекти кои не се директно поврзани со проектот за студентот.
Пишување
Пишува само кога е принуден од страна на менторот.
Постојано пишува, вклучувајќи одржување ажуриран преглед на литература на релевантни теми, пишување на публикации и извештаи, како и развивање на истражувачки протоколи.
Публицирање
Гледа на објавување како на мачна работа. Мал напор вложува во развојот на ракописи и се претпоставува дека менторот ќе му го допише или поправа трудот.
Сфаќа дека објавувањето на резултатите од истражувањата е огромно и фокусира значителен напор во развивање и пишување ракописи. Постојано развива нови идеи и проактивно пристапува заедно со менторот во потенцијални ракописи.
Решавање проблеми
Од менторот бара помош за решавање на одредени проблеми
Гледа на истражувачките проблеми како можност да расте и да научи. Развива потенцијални решенија на проблемите и дискутира за нив со менторот.
Тимска работа
Се фокусира исклучиво на сопствени истражувања.
Разбира дека заедничката работа е клучна компонента на сопствениот успех на студентот, и затоа доброволно помага на другите колеги во проекти и други лабораториски задолженија.

Очекувања од дипломираните студенти
Очекувам напорна работа, креативност и искреност од моите кандидати. Јас цврсто верувам дека можете да дознаете повеќе од вашите неуспеси и грешки отколку од вашите успеси, па јас, исто така, очекувам подготвеност да ги извршувате новите идеи без страв од неуспех. Клучен услов да се приклучите кон моите истражувања е да зборувате, читате и пишувате англиски јазик, како значаен дел од истражувањето вклучува претставување и објавување на истражувања и резултати. Исто така неопходно е познавање на информатичката технологија во смисол на компјутерска писменост.
Вие сте одговорни за одржување и водење на вашето истражување според највисоките стандарди. Ова бара одговорен, независен и професионален изглед од ваша страна. Јас, исто така очекувам и барам од вас да бидете етички во вашиот пристап кон вашето истражување, вашите студии, и вашата интеракција со колеги студенти и факултетот воопшто. Јас сум непоколеблив во моите барања за највисоките етички стандарди. Примери на неетичко однесување вклучуваат плагијати, мамење на предмети, и фабрикување резултати. Неетичко однесување ќе резултира со итно прекинување на соработката со мене и барање на казна за сторителот на прекршокот. Ако имате било какви прашања во врска со етиката, треба да ги дискутирате со мене.
Јас, исто така имам очекувања за постојан напредок и квалитет во вашето истражување. Објавувањето е предност во истражувањето, на пример, можете да направите најдобра студија, но ако таа не е објавена, тогаш тоа е бесмислено. Имајќи го предвид ова, континуираниот прогрес во вашето истражување ќе вклучува објавување на резултатите. Во својата прва година од докторски студии на УКИМ, очекувам да напишете и да доставите барем еден труд за објавување годишно произлезен од вашето истражување. Ова резултира со најмалку една публикација за магистрантите и најмалку три публикации за докторандите.
Завршените магистри имаат должност да направат јавна презентација на својот магистерски труд пред студентите од четврта година и пред колегите магистранти. Јас, исто така се состанувам најмалку еднаш месечно еден-на-еден со секој од моите студенти да разговарам за нивните истражувања и нивниот напредок.
Конечно, ги охрабрувам сите докторанди да напишат и поднесат, под мојот надзор, најмалку еден предлог проект до Министерството за образование и наука или друга научна установа од регијата или од европски фондови за време на нивниот мандат на УКИМ. Ова обезбедува одлични образовни можности за развој и пишување предлог проекти за истражување и покажува до потенцијалните работодавачи студентите имаат способност да се развијат и да формулираат истражувачки идеи. Пишување и поднесување на предлог проекти исто така овозможува да им се даде на идните студенти од УКИМ истата можност да вршат истражување и да работат на своите постдипломски студии, што е направено на располагање преку напорна работа на вашите претходници. 

Заклучок
Како што е наведено претходно, ова се однесува на студентите кои имаат потенцијал да бидат исклучителни истражувачи и научници. Читањето на овој документ и неведените очекувања ќе ви помогнат да се постигне оваа совршеност. Силно препорачувам често пати да се навраќате на овој документ во текот на вашето истражување и да го користите за континуирано самооценување и одредени насоки. Кому му одговараат овие принципи и правила на игра може да повели во секое време да ме најде лично на факултет, или да ме контактира преку електронските медиуми.




 
Скопје                                                                                                Проф. д-р Владимир Трајковски
25.01.2014 година