Tuesday, June 25, 2019

Резултати од испитот ФФА - 25.06.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Само три студенти го положија испитот и една студентка е пуштена условно и ако сака да го полага испитот устно треба да се јави кај мене во петок на 28.06.2019 година во 09:30 часот. Честитки до положените студенти. Оцени ќе се пишуваат во петок за што ќе биде објавен дополнителен пост во наредните денови.

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
10092/17
42.5
6
2.       
24608/18
39.5
6
3.       
24603/18
38
7
4.       
24604/18
33.5
условно
5.       
10206/18
31
5
6.       
10202/18
30
5
7.       
23137/13
24
5
8.       
24930/18
22
5
9.       
9112/15
21
5
10.   
24627/18
20.5
5
11.   
24515/17
19
5
12.   
7872/12
19
5
13.   
24665/18
17
5
14.   
24645/18
16
5
15.   
22137/10
15
5
16.   
10196/18
14
5
17.   
10145/18
13
5
18.   
24059/16
12
5
19.   
24639/18
12
5
20.   
23760/15
12
5
21.   
23758/15
12
5
22.   
24680/18
10
5
23.   
24632/18
10
5
24.   
24619/18
9
5
25.   
23764/15
9
5
26.   
24657/18
8
5
27.   
9097/15
8
5
28.   
24625/18
7
5
29.   
24607/18
6
5
30.   
9132/15
6
5
31.   
8939/15
6
5
32.   
10139/18
5
5
33.   
24631/18
4
5
34.   
7875/12
4
5


Предметен наставник

Резултати од испитот ХГФ - 25.06.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Само една студентка од 14 успеа да го положи испитот. Потребно ви е многу повеќе учење во текот на летните месеци. Пријатен летен одмор!

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
24596/18
36
6
2.       
10188/18
25
5
3.       
10187/18
25
5
4.       
10195/18
24
5
5.       
24618/18
23
5
6.       
24597/18
21
5
7.       
10128/18
21
5
8.       
24623/18
21
5
9.       
24660/18
16
5
10.   
24594/18
14
5
11.   
10123/18
12
5
12.   
24605/18
11
5
13.   
24666/18
11
5
14.   
24636/18
  3
5

Предметен наставник