Wednesday, November 24, 2021

Конкурс за патување во Малта

Почитувани студенти, драги постдипломци,

Го објавувам овој интерен конкурс за службено патување во Малта во рамките на проектот на МНЗА и партнерски организации од ЕУ под наслов „Пријателски места за аутизам“. Патувањето ќе се реализира во периодот од 23 до 29 јануари 2022 година. Сите трошоци за патувањето и престојот ќе бидат покриени од МНЗА, т.е. од овој Еразмус плус проект. Таму ќе посетуваат курс во времетраење од 5 дена. Конкурсот се однесува на 3 студенти/постдипломци/млади колеги.

Услови кои треба да ги исполнуваат студентите или постдипломците:

  • Да се студенти од трета или четврта година на ИСЕР или ИП, или пак постдипломци на насоката „Интелектуална попреченост и аутизам“, или скоро завршени специјални едукатори и рехабилитатори (невработени), или постдипломци на ИП;
  • Да имаат интерес и волја да работат со деца и лица со АСН;
  • Да имаат најмалку просек 8,50;
  • Да ги имаат положено моите испити кај мене;
  • Да се вакцинирани со 2 дози Фајзер или други „западни“ вакцини (за жал Малта не ги признава „источните“ вакцини). Ова е услов од домаќинот;
  • Релативно добро да знаат англиски јазик за да можат да ги следат курсевите и да се разберат со колегите од другите земји;
  • По враќањето да имаат желба во периодот од февруари до април да работат одреден број на часови во „Младински хабови за лица со АСН“ за што ќе добијат дополнителен хонорар. Во овие хабови ќе се работи на подобрување на социјалните вештини на младите лица со АСН во мали групи од по 2-3 лица.
Ве молам сите заинтересирани најдоцна до 3 декември да се пријавите на следната е-пошта: vladotra@fzf.ukim.edu.mk. Доколку има повеќе пријавени од потребната бројка, ќе се прави селекција според успехот на студиите и други објективни критериуми.
Повеќе информации за проектот можете да најдете на следниот ЛИНК.

Со почит,
Претседател на МНЗА

Thursday, November 18, 2021

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 18.11.2021

Почитувани студенти,

Ви ги споделувам резултатите од утринскиот колоквиум по Физиологија со функционална анатомија. Може да се заклучи дека доста сте го потцениле предметот. Некои изгледа немале попаметна работа па дошле само да го погледнат тестот. Резултатите се конечни и никакви спуштања на граници, притискања и ургенции не се дозволени.

Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Условно се пуштени само студентите со 16 и 17 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19, т.е. 20 поени.

Реден број

Број на индекс

ЕКТС

поени

1.     

25639/21

21

2.     

25671/21

20

3.     

25338/20

19

4.     

24510/17

19

5.     

10945/21

17 усл.

6.     

25689/21

17 усл.

7.     

9453/16

16 усл.

8.     

10504/19

16 усл.

9.     

25376/20

15

10.  

10939/21

14

11.  

10727/20

14

12.  

10935/21

14

13.  

25673/21

12

14.  

25602/21

12

15.  

10074/17

11

16.  

10959/21

10

17.  

25677/21

10

18.  

25612/21

10

19.  

10510/19

9

20.  

10910/21

9

21.  

25336/20

9

22.  

10717/20

9

23.  

10924/21

9

24.  

25640/21

8

25.  

10911/21

8

26.  

25631/21

8

27.  

10903/21

8

28.  

25608/21

8

29.  

10957/21

7

30.  

10908/21

7

31.  

25616/21

7

32.  

10916/21

7

33.  

10914/21

6

34.  

25633/21

6

35.  

25626/21

6

36.  

10905/21

5

37.  

10930/21

5

38.  

10158/18

5

39.  

25615/21

5

40.  

10946/21

4

41.  

8206/12

4

42.  

10925/21

3

43.  

10961/21

2

44.  

25628/21

2

45.  

10937/21

2

46.  

10920/21

2

47.  

10907/21

2

48.  

10941/21

1


Предметен наставник

Предавања Аутистичен спектар на нарушувања 20.11.2021 и 21.11.2021

Почитувани постдипломци,

Сакам да ве информирам дека на првите две предавања по предметот Аутистичен спектар на нарушувања ќе се одржат во сабота и недела на 20 и 21 ноември 2021 година со почеток во 9:30 часот. Истите ќе се одржат на платформата на Мајкрософт Тимс во Тимот кој е специјално креиран за оваа намена. Во двата дена ќе се одржат по 3 часа со најмалку 10 минути пауза меѓу нив. За термините за другите часови ќе се договараме понатаму. Предавањата се задолжителни за сите студенти од втор циклус запишани на насоката Интелектуална попреченост и аутизам. Повторувам предавањата се задолжителни и за актуелната прва година и за презапишаните постдипломци. Новите постдипломци треба да побараат прием во тимот час поскоро. Го задржувам правото за измена на термините заради учество на виша сила.

Предметен наставник

Wednesday, November 17, 2021

Резултати од првиот колоквиум ХГФ - 17.11.2021

 Почитувани студенти,

Еве по 12,5 часа работа да ги споделам со вас резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика и физиологија. Не беше лесно да се прегледаат 110 тестови. Очевидно е дека некои студенти не ја сфатиле сериозно задачата и не учеле речиси ништо. Не знам како ќе ме погледнат во камера студентите што имаат од 0 до 5 поени. :) Резултатите се конечни и никакви спуштања на граници, притискања и ургенции не се дозволени.

Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Условно се пуштени само студентите со 16 и 17 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19, т.е. 20 поени.

Реден број

Број на индекс

ЕКТС

поени

1.     

25549/21

26

2.     

25574/21

24

3.     

10853/21

23

4.     

25558/21

23

5.     

25684/21

21

6.     

10949/21

21

7.     

10652/20

21

8.     

25576/21

20

9.     

25592/21

19

10.  

10883/21

17 усл.

11.  

10846/21

16 усл.

12.  

10252/19

16 усл.

13.  

10851/21

16 усл.

14.  

25305/20

16 усл.

15.  

10971/21

16 усл.

16.  

25547/21

16 усл.

17.  

10858/21

15

18.  

10871/21

15

19.  

10866/21

14

20.  

10886/21

14

21.  

10854/21

13

22.  

23096/13

13

23.  

10888/21

13

24.  

25561/21

13

25.  

10890/21

13

26.  

10895/21

12

27.  

25031/19

12

28.  

10848/21

11

29.  

25588/21

11

30.  

10229/19

11

31.  

25586/21

11

32.  

25557/21

11

33.  

10864/21

11

34.  

10575/19

11

35.  

10661/20

11

36.  

25582/21

10

37.  

10176/18

10

38.  

10181/18

10

39.  

10526/19

10

40.  

10894/21

10

41.  

10639/20

10

42.  

10857/21

9

43.  

25313/20

9

44.  

25559/21

9

45.  

10861/21

8

46.  

25019/19

8

47.  

10850/21

8

48.  

10896/21

8

49.  

10223/19

8

50.  

10248/19

8

51.  

10267/19

8

52.  

25303/20

8

53.  

25560/21

8

54.  

10898/21

8

55.  

25314/20

8

56.  

10670/20

8

57.  

10872/21

7

58.  

10535/19

7

59.  

25583/21

7

60.  

10538/19

7

61.  

10884/21

7

62.  

25308/20

7

63.  

25567/21

7

64.  

24613/18

7

65.  

10632/20

7

66.  

10885/21

7

67.  

10879/21

7

68.  

10878/21

7

69.  

10852/21

7

70.  

10644/20

7

71.  

10254/19

6

72.  

10679/20

6

73.  

10869/21

6

74.  

25584/21

6

75.  

25577/21

6

76.  

10867/21

6

77.  

25317/20

6

78.  

10865/21

6

79.  

10891/21

6

80.  

10842/21

6

81.  

10642/20

6

82.  

10180/18

6

83.  

10868/21

5

84.  

25546/21

5

85.  

10860/21

5

86.  

10966/21

5

87.  

10680/20

5

88.  

10847/21

5

89.  

10849/21

5

90.  

25550/21

4

91.  

10862/21

4

92.  

10231/19

4

93.  

25578/21

4

94.  

10897/21

4

95.  

25556/21

4

96.  

25553/21

3

97.  

25562/21

3

98.  

10967/21

3

99.  

10965/21

3

100.         

10973/21

2

101.         

10899/21

2

102.         

10859/21

2

103.         

10233/19

1

104.         

10889/21

1

105.         

10893/21

1

106.         

10646/20

1

107.         

11003/21

0

108.         

25563/21

0

109.         

10970/21

0

110.         

10692/21

0


Предметен наставник