Thursday, November 18, 2021

Предавања Аутистичен спектар на нарушувања 20.11.2021 и 21.11.2021

Почитувани постдипломци,

Сакам да ве информирам дека на првите две предавања по предметот Аутистичен спектар на нарушувања ќе се одржат во сабота и недела на 20 и 21 ноември 2021 година со почеток во 9:30 часот. Истите ќе се одржат на платформата на Мајкрософт Тимс во Тимот кој е специјално креиран за оваа намена. Во двата дена ќе се одржат по 3 часа со најмалку 10 минути пауза меѓу нив. За термините за другите часови ќе се договараме понатаму. Предавањата се задолжителни за сите студенти од втор циклус запишани на насоката Интелектуална попреченост и аутизам. Повторувам предавањата се задолжителни и за актуелната прва година и за презапишаните постдипломци. Новите постдипломци треба да побараат прием во тимот час поскоро. Го задржувам правото за измена на термините заради учество на виша сила.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment