Wednesday, November 17, 2021

Резултати од првиот колоквиум ХГФ - 17.11.2021

 Почитувани студенти,

Еве по 12,5 часа работа да ги споделам со вас резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика и физиологија. Не беше лесно да се прегледаат 110 тестови. Очевидно е дека некои студенти не ја сфатиле сериозно задачата и не учеле речиси ништо. Не знам како ќе ме погледнат во камера студентите што имаат од 0 до 5 поени. :) Резултатите се конечни и никакви спуштања на граници, притискања и ургенции не се дозволени.

Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Условно се пуштени само студентите со 16 и 17 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19, т.е. 20 поени.

Реден број

Број на индекс

ЕКТС

поени

1.     

25549/21

26

2.     

25574/21

24

3.     

10853/21

23

4.     

25558/21

23

5.     

25684/21

21

6.     

10949/21

21

7.     

10652/20

21

8.     

25576/21

20

9.     

25592/21

19

10.  

10883/21

17 усл.

11.  

10846/21

16 усл.

12.  

10252/19

16 усл.

13.  

10851/21

16 усл.

14.  

25305/20

16 усл.

15.  

10971/21

16 усл.

16.  

25547/21

16 усл.

17.  

10858/21

15

18.  

10871/21

15

19.  

10866/21

14

20.  

10886/21

14

21.  

10854/21

13

22.  

23096/13

13

23.  

10888/21

13

24.  

25561/21

13

25.  

10890/21

13

26.  

10895/21

12

27.  

25031/19

12

28.  

10848/21

11

29.  

25588/21

11

30.  

10229/19

11

31.  

25586/21

11

32.  

25557/21

11

33.  

10864/21

11

34.  

10575/19

11

35.  

10661/20

11

36.  

25582/21

10

37.  

10176/18

10

38.  

10181/18

10

39.  

10526/19

10

40.  

10894/21

10

41.  

10639/20

10

42.  

10857/21

9

43.  

25313/20

9

44.  

25559/21

9

45.  

10861/21

8

46.  

25019/19

8

47.  

10850/21

8

48.  

10896/21

8

49.  

10223/19

8

50.  

10248/19

8

51.  

10267/19

8

52.  

25303/20

8

53.  

25560/21

8

54.  

10898/21

8

55.  

25314/20

8

56.  

10670/20

8

57.  

10872/21

7

58.  

10535/19

7

59.  

25583/21

7

60.  

10538/19

7

61.  

10884/21

7

62.  

25308/20

7

63.  

25567/21

7

64.  

24613/18

7

65.  

10632/20

7

66.  

10885/21

7

67.  

10879/21

7

68.  

10878/21

7

69.  

10852/21

7

70.  

10644/20

7

71.  

10254/19

6

72.  

10679/20

6

73.  

10869/21

6

74.  

25584/21

6

75.  

25577/21

6

76.  

10867/21

6

77.  

25317/20

6

78.  

10865/21

6

79.  

10891/21

6

80.  

10842/21

6

81.  

10642/20

6

82.  

10180/18

6

83.  

10868/21

5

84.  

25546/21

5

85.  

10860/21

5

86.  

10966/21

5

87.  

10680/20

5

88.  

10847/21

5

89.  

10849/21

5

90.  

25550/21

4

91.  

10862/21

4

92.  

10231/19

4

93.  

25578/21

4

94.  

10897/21

4

95.  

25556/21

4

96.  

25553/21

3

97.  

25562/21

3

98.  

10967/21

3

99.  

10965/21

3

100.         

10973/21

2

101.         

10899/21

2

102.         

10859/21

2

103.         

10233/19

1

104.         

10889/21

1

105.         

10893/21

1

106.         

10646/20

1

107.         

11003/21

0

108.         

25563/21

0

109.         

10970/21

0

110.         

10692/21

0


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment