Thursday, April 26, 2018

Проект „Уметност за сите"

Почитувани родители на деца со аутизам,
Уште кон крајот на минатата година пишував дека Национална галерија на Македонија го доби од Амбасадата на Кралството Холандија проектот „Уметност за сите“. Во овој проект сум поканет да учествувам како надворешен консултант заедно со уште две мои магистрантки и тоа м-р Розалија Бошковски и м-р Ивана Василевска Петровска. Проектот ќе трае 2 години и се содржи од четири работилници. Токму утре започнуваат проектните активности со кои акцент е ставен на фотографирање од страна на децата со аутизам. Станува збор за организирано фотографирање на повеќе локации од градот Скопје (Золошката градина, Градски парк, старата Скопска чаршија, итн.) каде децата со аутизам низ нивна призма и од нивен агол би ни го доловиле амбиентот од тоа што тие ќе го доживеат. Искрено се надеваме дека и Вашето дете ќе земе учество во овие активности кои ќе се одржат на 27,28 и 29 април оваа година. Утрешниот настан (27.04.2018 година) ќе се реализира во Зоолошката градина и доколку сте заинтересирани повелете на дружење во 09:00 часот пред институцијата. Влезот е бесплатен за децата со аутизам. Лице за контакт е м-р Маја Димитрова координатор на проектот и вработена во Националната галерија на Македонија. За дополнителни информации можете да ја контактирате на слената е-пошта
Ви благодариме и Ве очекуваме!
Претседател на МНЗА

Tuesday, April 24, 2018

Our article have been cited in PhD thesis at Cambridge University

Dear colleagues,
It is my pleasure to inform you that our article entitled:
Ljubic, A., Trajkovski, V., & Stankovic, B. (2011). Strabismus, refractive errors and nystagmus in children and young adults with Down syndrome. Ophthalmic Genetics, 32(February), 204–211. https://doi.org/10.3109/13816810.2011.592175
have been cited in PhD thesis at Cambridge University. Thesis title: Retinal thickness in adults with Down’s syndrome: Relationship with age, cognition and dementia.
You can dowload PhD thesis from the following link:
[PDF] Retinal thickness in adults with Down's syndrome: Relationship with age, cognition and dementia
MJ Walpert - 2018
People with Down's syndrome (DS) are known to experience premature ageing and
have a high propensity for clinical diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease
(AD). In DS there is a unique and natural model of over-expression of amyloid-beta …

Cheers

Sunday, April 22, 2018

Консултации - 23.04.2018

Почитувани студенти,
Сакам да ве известам дека редовните консултации кои треба да ги имам утре 23.04.2018 година ги поместувам од 08:30 до 10:00 часот. Подоцна има интерсно предавање во салата за седници на ФЗФ, па потоа меѓународен ден на книгата во НУБ и работен состанок во Националната галерија на Македонија. Доколку некому му требам за било што може да ме најде во раните утрински часови во мојот кабинет.
Предметен наставник

Tuesday, April 17, 2018

Предавање на семинарски трудови - МОИ 2018

Почитувани студенти,
Сакам да ве информирам дека предавањето на семинарските трудови ќе се одвива утре 18 април во периодот од 09:30 до 14:00 часот во мојот кабинет. Ве молам за строго придржување на термините бидејќи рокот за предавање истекува, а јас немам други термини предвидено за оваа намена. Прикачувањето на електронските верзии треба да биде најдоцна до утре на полноќ. Сите оние кои нема да ги достават и електронски трудовите, нема да им бидат прегледани семинарските.
Предметен наставник

Monday, April 16, 2018

Термини за полагање испити - прв циклус - августовска сесија 2018

Почитувани студенти,
Сакам да ги споделам термините за полагање испити во августовската сесија. Ги молам сите студенти да дојдат 15-тина минути порано пред библиотеката на Институтот за дефектологија и да имаат со себе пријава со уплатена такса за испит и доколку имат уплатница истата да биде уредно прикачена за пријавата. Ниту ЕДЕН студент нема да биде примен на испит без уредно средена пријава! Испитите се полагаат со претходно освоени 15 ЕКТС поени. Никакви доцнења не се толерираат! Професорот го задржува правото за промена на термините заради виша сила.

Прва декада:
22.08.2018 Генетика, Физиологија (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
23.08.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Втора декада
30.08.2018 Генетика, Физиологија, (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
31.08.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Среќно!
Предметен наставник

Термини за полагање испити - прв циклус - јунска сесија 2018

Почитувани студенти,
Сакам да ги споделам термините за полагање испити во јунската сесија. Ги молам сите студенти да дојдат 15-тина минути порано пред библиотеката на Институтот за дефектологија и да имаат со себе пријава со уплатена такса за испит и доколку имат уплатница истата да биде уредно прикачена за пријавата. Ниту ЕДЕН студент нема да биде примен на испит без уредно средена пријава! Испитите се полагаат со претходно освоени 15 ЕКТС поени. Никакви доцнења не се толерираат! Професорот го задржува правото за промена на термините заради виша сила.

Прва декада:
04.06.2018 Генетика, Физиологија (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
05.06.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Втора декада
19.06.2018 Генетика, Физиологија, (психологија) и ФФА во 08:00 часот.
20.06.2018 ХГ и МОИ во 08:00 часот.

Среќно!
Предметен наставник

Tuesday, April 10, 2018

Our article have been cited in doctoral dissertation at Walden University

Dear colleagues,
I want to thanks to Angela Marie Mai from Walden University who have been cited into her PhD thesis entitled: Beliefs Influencing Hiring Agents' Selection ofQualified Autistic Candidates 
our aticle from JSER entitled:
Stankova, T., & Trajkovski, V. (2010). Attitudes and opinions of employers, ermployees, and parents about the employment of people with autism in the republic of Macedonia. Journal of Special Education & Rehabilitation, (3/4), 16-29.
Cheers,
Coauthor

Thursday, April 5, 2018

Уредништво и учество во редакциски одбори

Почитувани колешки и колеги,
Би сакал да ги споделам со вас моите уреднички активности и партиципација во редакциски одбори на балкански и светски списанија. Покрај долунаведените активности сум бил активен уредник и член на редакциски одбори на неколку зборници на апстракти и трудови од конференции. Некој недобронамерен ќе рече: „еве го овој, повторно се фали". Јас ќе речам дека си правам дневник на моите активности да остане складирано на едно место за подолго време.
  • October 2004 – Consulting Editor for Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities; 
  • Ноември 2006 – Член на редакцискиот одбор на Бугарското списание за комуникациски нарушувања; 
  • Јуни 2007-декември 2014 – Член на редакцискиот одбор на Хрватската ревија за рехабилитациски истражувања; 
  • Ноември 2008 – септември 2017 – Главен и одговорен уредник на списанието “Дефектолошка теорија и практика”; 
  • Септември 2011 – Консултант на уредникот на списанието Insights on Learning Disabilities;
  • January 2013 – Member of Advisory Board of The Open Access Journal of Science and Technology; 
  • August 2013 – Senior Editor of Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences; 
  • November 2014 – Member of editorial board of Belgrade Special Education School; 
  • January 2015 – Member of editorial board of journal HUMAN; 
  • January 2015 – Member of editorial board of International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE).
Уредникот

Monday, April 2, 2018

INOVATIONS IN THERAPY OF AUTISM (article from 2004)

Vladimir E. TRAJKOVSKI

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Skopje, Macedonia

Citation: Trajkovski EV. The News in Therapy of Autism. J Spec Educ Rehab 2004; 5(3-4):43-56.

Abstract

There is no specifically marked medicine for the treatment of autism. A number of approaches have been used in evaluating the safety and efficiency of pharmacological treatments of both children and adults with autism. Two study parameters are particularly important, the presence of “blind” and control groups. The highest quality studies utilize equally “blind” and control procedures as well. They have to be performed at multiple sites with a large number of subjects.
Research evaluating medicine proposed for treatment of autism, is on the increase. There is accelerated emphasis on medicine testing and better information on treatments should be more available than in the past. In this article, the following classes of medicine and therapies will be discussed: possible future medicine treatments - such as oxytocin, tetrahydrobiopterin and ampakines, hormone therapies, anti-yeast therapies, vitamin therapies, dimethylglycine, alpha lipoic acid and diet therapies.

Key words: autism, therapy, studies

Source: http://jser.fzf.ukim.edu.mk

Sunday, April 1, 2018

IMUNODIAGNOSTIC AND IMMUNOTHERAPY OF AUTISM

Vladimir TRAJKOVSKI, Mirko SPIROSKI

Abstract

Infantile autism is one of the most disabling illnesses of neurological, emotional and intellectual development. The cause of autism remains unknown. However, recent investigations suggest that this disorder shares several features of established autoimmune disorders.
The aim of this article is to describe the news of imunodiagnostic and immunotherapy in autism. Interpretation of data is made by conceptual and methodological differences between studies. The autoimmune response is most likely directed against the brain myelin, perhaps secondary to a viral infection. The idea that autism is an autoimmune disorder is further strengthened by the fact that autistic patients respond well to treatment with immune modulating drugs. Immune interventions can produce immune modulation-state of suppression or stimulation. Immune therapy should always be done in consultation with physicians.

Key words: autism, autoimmunity, immunotherapy