Monday, January 31, 2022

Резултати од испитот ХГФ - 31.01.2022

Почитувани студенти,

По напорна работа од 13,5 часа успеав истиот ден да прегледам 77 тестови. Резултатите се конечни и нема поместување на бодовите. Честитки до положените студенти. Го користам правото неколку студенти да ги проверам и на устен испит. Студентката што е пуштена условно и кај тие што пишува усно, треба да се јават утре 01.02.2022 во 18:30 на устен испит на платформата Мајкрософт Тимс во следниот ТИМ. Претходно треба да побараат пристап во тимот. Студентите што нема да ее појават на испитот од неоправдани причини, ќе треба да си го полагаат испитот во јунската сесија. Поради проблеми со прикажувањето на табелата во ХТМЛ, истата можете да ја симнете овде.

Предметен наставник

Wednesday, January 26, 2022

Пишување оцени - 27.01.2022

Почитувани студенти,

Сите вие кои положивте испити во првата декада и преку колоквиуми и активности, ве поканувам утре во период од 9:00 до 10:00 да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во кутија каде ќе биде назначено моето име. Бидејќи имам доста обврски не ветувам дека би биле готови пред 13:00 часот. Можете да ги земете назад потоа и некој друг ден. Ако завршам и пред тоа, јас ќе ги вратам во библиотеката. Ве молам да не доаѓате кај мене пред кабинет заради ладното време и заради превенција од Ковид-19.

Предметен наставник

Tuesday, January 25, 2022

Резултати од испитот ХГ - 25.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само една студентка го положи испитот и на неа дополнително ќе и биде пишана оцената откако ќе ја видам Ексел табелата во компјутерот на ФЗФ. Две студентки се пуштени условно и тоа значи дека им се дава втора шанса да го полагаат испитот повторно во втората декада заедно со другите студенти. За другите студенти многу повеќе учење во јунската сесија.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

24571/17

42

Дополнително

2.      

10156/18

33

Условно

3.      

25355/20

33

Условно

4.      

25364/20

25

5

5.      

24538/17

18

5

6.      

9453/16

16

5

7.      

9481/16

16

5

8.      

10028/17

10

5

9.      

24198/16

10

5

10.   

10058/17

8

5

11.   

24208/17

7

5

12.   

23731/15

6

5

Предметен наставник

Monday, January 24, 2022

Резултати од испитот ФФА - 24.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Истите се конечни и не се можни никакви поместувања. Пет студенти го положија испитот и јас им честитам во оваа пригода. Пишувањето на оцени ќе биде од среда до петок (одреден термин), за што ќе бидете дополнително инфомрирани на овој блог.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

25652/21

48

7

2.      

25348/20

46

7

3.      

25336/20

44

8

4.      

25353/20

36

6

5.      

24510/17

36

6

6.      

10727/20

32

5

7.      

25375/20

28

5

8.      

24506/17

28

5

9.      

10911/21

27

5

10.   

24994/19

23

5

11.   

24963/19

13

5

12.   

25677/21

13

5

13.   

10510/19

12

5

14.   

10908/21

10

5

15.   

10498/19

8

5

16.   

10058/17

8

5

17.   

10737/20

7

5

18.   

10024/17

6

5

19.   

9507/16

2

5

Предметен наставник

Резултати од испитот ХГФ - 24.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Осум студенти го положија испитот. Таму каде што пишува дополнително значи дека дополнително ќе биде формирана оцената (кога ќе ја видам конечната Ексел табела во компјутерот на ФЗФ). Оцената кај некои ќе биде 6, кај други веројатно 7, не повисока. Терминот за пишување оцени ќе биде некој ден од среда до петок оваа седмица и ќе биде дополнително објавен на овој блог. На овој термин ќе треба да дојдат и тие студенти кои го положија испитот преку колоквиуми и активности. Резултатите се конечни и не се можни никакви поместувања на долната граница! Потоа, ќе има само уште два термина за пишување оцени во оваа сесија. Честитки до положените студенти!

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

10871/21

51

8

2.      

10126/18

45

Дополнително

3.      

10632/20

43

Дополнително

4.      

10672/20

40

Дополнително

5.      

10233/19

37

Дополнително

6.      

10223/18

37

Дополнително

7.      

25019/19

36

Дополнително

8.      

10229/19

36

Дополнително

9.      

10664/20

31

5

10.   

10869/21

31

5

11.   

10630/20

31

5

12.   

25307/20

30

5

13.   

25586/21

28

5

14.   

24679/18

28

5

15.   

10258/19

27

5

16.   

10849/21

23

5

17.   

10270/19

19

5

18.   

10535/19

17

5

19.   

10631/20

16

5

20.   

10528/19

16

5

21.   

10636/20

8

5

22.   

25317/20

8

5

23.   

10680/20

5

5

Предметен наставник