Monday, January 10, 2022

Втор колоквиум и семинар ХГФ - 12.01.2022

Почитувани студенти од ИП,

Како што веќе објавив на платформата МТ вториот колоквиум по ХГФ ќе се полага на 12.01.2022 година во 08:00 часот. Потребно е да бидете најмалку 10 минути пред тоа вклучени. Задолжително треба да ви биде вклучена камерата. Не е дозоволено никакво препишување, ниту други методи. Колоквиумот ќе се полага на МУДЛ платформата на ФЗФ на следниот линк. Вие мора претходно да сте запишани и пријавени на платформата. Во спротивно не можете да полагате.

Потоа, во 08:30 часот започнува семинарот за сите студенти кои го имаат запишано и презапишано ХГФ, а не само за тие што ќе презентираат. Го задржувам правото на промена на термините заради виша сила.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment