Monday, January 10, 2022

Втор колоквиум ФФА - 13.01.2022

Почитувани студенти од ИСЕР,

Како што веќе објавив на платформата МТ вториот колоквиум по ФФА ќе се полага на 13.01.2022 година во 08:00 часот. Потребно е да бидете најмалку 10 минути пред тоа вклучени. Колоквиумот ќе се полага по устен пат. 

За жал поради малиот интерес за семинар (само три пријавени студентки) оваа година семинар по ФФА нема да се одржи. Го задржувам правото за промена на терминот заради виша сила.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment