Monday, January 24, 2022

Резултати од испитот ХГФ - 24.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Осум студенти го положија испитот. Таму каде што пишува дополнително значи дека дополнително ќе биде формирана оцената (кога ќе ја видам конечната Ексел табела во компјутерот на ФЗФ). Оцената кај некои ќе биде 6, кај други веројатно 7, не повисока. Терминот за пишување оцени ќе биде некој ден од среда до петок оваа седмица и ќе биде дополнително објавен на овој блог. На овој термин ќе треба да дојдат и тие студенти кои го положија испитот преку колоквиуми и активности. Резултатите се конечни и не се можни никакви поместувања на долната граница! Потоа, ќе има само уште два термина за пишување оцени во оваа сесија. Честитки до положените студенти!

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

10871/21

51

8

2.      

10126/18

45

Дополнително

3.      

10632/20

43

Дополнително

4.      

10672/20

40

Дополнително

5.      

10233/19

37

Дополнително

6.      

10223/18

37

Дополнително

7.      

25019/19

36

Дополнително

8.      

10229/19

36

Дополнително

9.      

10664/20

31

5

10.   

10869/21

31

5

11.   

10630/20

31

5

12.   

25307/20

30

5

13.   

25586/21

28

5

14.   

24679/18

28

5

15.   

10258/19

27

5

16.   

10849/21

23

5

17.   

10270/19

19

5

18.   

10535/19

17

5

19.   

10631/20

16

5

20.   

10528/19

16

5

21.   

10636/20

8

5

22.   

25317/20

8

5

23.   

10680/20

5

5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment