Tuesday, January 25, 2022

Резултати од испитот ХГ - 25.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само една студентка го положи испитот и на неа дополнително ќе и биде пишана оцената откако ќе ја видам Ексел табелата во компјутерот на ФЗФ. Две студентки се пуштени условно и тоа значи дека им се дава втора шанса да го полагаат испитот повторно во втората декада заедно со другите студенти. За другите студенти многу повеќе учење во јунската сесија.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

24571/17

42

Дополнително

2.      

10156/18

33

Условно

3.      

25355/20

33

Условно

4.      

25364/20

25

5

5.      

24538/17

18

5

6.      

9453/16

16

5

7.      

9481/16

16

5

8.      

10028/17

10

5

9.      

24198/16

10

5

10.   

10058/17

8

5

11.   

24208/17

7

5

12.   

23731/15

6

5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment