Wednesday, January 26, 2022

Пишување оцени - 27.01.2022

Почитувани студенти,

Сите вие кои положивте испити во првата декада и преку колоквиуми и активности, ве поканувам утре во период од 9:00 до 10:00 да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во кутија каде ќе биде назначено моето име. Бидејќи имам доста обврски не ветувам дека би биле готови пред 13:00 часот. Можете да ги земете назад потоа и некој друг ден. Ако завршам и пред тоа, јас ќе ги вратам во библиотеката. Ве молам да не доаѓате кај мене пред кабинет заради ладното време и заради превенција од Ковид-19.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment