Monday, February 29, 2016

Во април гостин на МНЗА доц. д-р Блејк Хансен од САД

Почитувани колешки и колеги,
Во рамките на своите активности МНЗА има особена чест и задоволство да ви го најави колегата доц. д-р Блејк Хансен кој ни доаѓа од Brigham Young University во Provo, Utah, САД. Инаку, овој  универзитет се наоѓа од 301-400 место на шангајската ранг листа на светски универзитети. Со колегата и неговиот тим и тројца наши колеги и колешки ќе направиме едно истражување од месец април до јуни во кое ќе бидат вклучени 18 родители на деца со аутизам. За ова ќе објавам дополнителен пост, а овде сакам да се навратам на предавањата што почитуваниот колега ќе ги одржи најверојатно на 28 април на ФЗФ. Првото предавање е под наслов: „Assessment and Treatment of Severe Problem Behavior in Children with Autism and Intellectual Disabilities" и ќе биде наменето за членови на МНЗА и колеги и колешки кои ќе се пријават на следната е-пошта: secretary@mssa.org.mk. Поради ограничениот број на места во салата за седници на ФЗФ ве замолувам уште веднаш да го отпочнете своето пријавување. Принципот на прифаќање на вашето учество ќе биде според тоа кој прв испратил е-пошта до бројот 80 места. Второто предавање кое ќе се одржи истиот ден нешто подоцна е под наслов „Single Case Research Design: Measurement and Analysis of Human Performance Over Time" е наменето за мал број на слушатели од редот на колегите и колешките на МНЗА и од нашиот институт. Во продолжение куса биографија на доц. д-р Блејк Хансен во оригинал.
Blake D. Hansen, PhD is an assistant professor in the Department of Counseling Psychology and Special Education at Brigham Young University in Provo, Utah, USA. He holds an adjunct faculty position at the University of Utah School of Medicine, Department of Pediatrics. Dr. Hansen teaches courses on behavior assessment and intervention, reading and language instruction, and single-case research design. He has worked with graduate students in special education, early childhood education, school psychology, counseling, experimental psychology, and speech-language pathology. His research focuses on assessment and intervention for problem behaviors in individuals with intellectual disabilities, the types and functions of repetitive behavior and anxiety disorders in individuals with intellectual disabilities, parent-implemented interventions for reading, language, and behavior. Dr. Hansen has published in various journals including the Journal of Applied Behavior Analysis, Research in Developmental Disabilities, Exceptional Children, Remedial and Special Education, Child and Family Behavior Therapy, and others. He has presented his work locally, nationally, and internationally. Research projects Dr. Hansen has been involved in have taken him into inner cities in high poverty environments, rural communities, and international settings including Bosnia-Herzegovina, Albania, and Kosovo. Dr. Hansen completed a B.A. in History and French at the University of Utah in 2004, M.S. in Special Education Research in 2007 at the University of Utah, and Ph.D. in Behavioral Psychology in 2010 at the University of Kansas. He has worked as a special education teacher and behavior therapist since 2004.

Во очекување на вашите пријави, срдечен поздрав.
Претседател на МНЗА 

Saturday, February 27, 2016

Студенти преслушувачи летен семестар - 2016

Почитувани студенти преслушувачи,
Сите вие кои ги презапишавте предметите МОИ и ХГ ќе треба од наредната седмица да доаѓате редовно на настава. Досега го чекавме комплетирањето на списоците и вашето запишување на семестарот. Студентите од втора и трета година што го преслушуваат МОИ ќе треба да дојдат во лабораторијата во среда на 02.03.2016 година во 08:15 часот, а студентите од четврта година што го преслушуваат ХГ ќе треба да дојдат во петок на 04.03.2016 година во 08:15 часот.
Предметен наставник

Thursday, February 25, 2016

Термини за консултации - летен семестар 2016

Почитувани студенти, драги колешки и колеги,
Моите термини за консултации во летниот семестар 2016 година се следните:

Понеделник од 11.00 до 12.30 часот
Четврток од 11.00 до 12.30 часот

Предметен наставник

Tuesday, February 23, 2016

Список на семинарски теми по предметот МОИ - 2016

Почитувани студенти од прва година,
Во прилог е списокот на семинарски теми по предметот Медицински основи на инвалидноста. Краен рок за предавање на истите е 20 април. Ви благодарам за огромниот интерес.
Предметен наставник

Број на индекс
Тема на семинарска работа
23790/15
Аудиометрија
9144/15
Развојни аномалии на ‘рбетникот и ‘рбетниот мозок
8940/15
Класификација на ментална ретардација
9132/15
Епидемиологија на ментална ретардација
9155/15
Етиологија на ментална ретардација
8981/15
Глауком
23731/15
Хидроцефалус
23783/15
Генетика на ментална ретардација
9145/15
Myasthenia gravis
9087/15
Методи на испитување на слухот
9114/15
Хиперкинетски синдром
9085/15
Мултипна склероза
23786/15
Третман на ментална ретардација
9124/15
Превенција на ментална ретардација
23749/15
Шизофренија
8942/15
Menkes-ова болест
8945/15
Ретов синдром
23744/15
Нарушувања на говорот
23754/15
Акутни воспаленија на средното уво
9092/15
Хронични воспаленија на средното уво
23782/15
Мениерова болест
23768/15
Отосклероза
9113/15
Отогени компликации
23747/15
Нарушувања на фонацијата
23737/15
Офталмолошки тестови
9112/15
Кратковидост
8941/15
Далекувидост
23769/15
Астигматизам
23770/15
Страбизам
9095/15
Развојни аномалии на мозокот и черепот
23761/15
Катаракта
9141/15
Церебрална парализа
23759/15
Кохлеарен имплант
23733/15
Холестеатом
8939/15
Miler-Dicker синдром
9122/15
Rubinstein Taybi синдром
23781/15
Функционална амблиопија
9121/15
Наглувост и глувост
23740/15
Smith-Magenis синдром
9088/15
Фенилкетонурија
23773/15
Галактоземија
23763/15
Charcot-Marie-Tooth болест
23764/15
Неврофиброматоза
9142/15
Туберозна склероза
9143/15
Афазија
23732/15
Нистагмус
9134/15
Хомоцистинурија
8992/15
Аутизам
9119/15
Krabbe-ова болест
23756/15
Neimann-Pick- ова болест
9107/15
Tay-Sachs- ова болест

Friday, February 19, 2016

МНЗА потпиша договор за финансирање на проект со општина Гази Баба

Почитувани читатели,
Денес претседателот на МНЗА го потпиша договорот со градоначалникот на општина Гази Баба за финансирање на проектот: „Децата со аутизам во предучилишната установа ЈУДГ Детска Радост". На состанокот присуствуваа претставници на дваесетина здруженија кои се добитници на грантови за спроведување на своите програмски цели. Накусо беа претставени здруженијата и нивните цели и задачи. Претседателот на МНЗА изрази благодарност до комисијата и до градоначалникот господин Тони Трајковски за тоа што тие го препознаа значењето на овој проект. Во месец мај следува обука за аутизам на вработените во гореспоменатата градинка. Искрено се надеваме дека ваквата поддршка ќе продолжи и во иднина. Доколку сакате повеќе да прочитате за настанот и да видите фотографии повелете отворете го линкот.
Претседател на МНЗА

Wednesday, February 17, 2016

ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР

ЗАКОН ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 05.02.2014 година

Податоци во Регистарот 

Член 19 
(1) Регистарот ги содржи следниве податоци за вработените во јавниот сектор: 
- лични податоци (име и презиме, име на еден од двата родитела, пол, ЕМБГ, датум на раѓање, место на раѓање, општина на раѓање, држава, припадност на заедница, адреса на живеење, место на живеење, општина на живеење, е-маил и телефон), 
- податоци за тековното вработување и за претходните вработувања (група, 
подгрупа, категорија, ниво и работно место), 
- податоци за образованието, стручните квалификации и работните компетенции, 
- податоци за годишните оцени, - податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и поведена прекршочна или кривична постапка, - податоци за мобилност, - податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и - други податоци за вработениот. (2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето, организациската структура, работните места и други податоци во врска со институциите на јавниот сектор. (3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи, како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено податоци за вкупниот број на овие вработени. (4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во согласност со прописите за заштита на личните податоци.

Извор: www.pravo.org.mk

поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во
согласност со прописите за заштита на личните податоци.
- податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и
поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во

согласност со прописите за заштита на личните податоци.
- податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и
поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во
согласност со прописите за заштита на личните податоци.
- податоци за годишните оцени,
- податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и
поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во

согласност со прописите за заштита на личните податоци.
- податоци за годишните оцени,
- податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и
поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во

согласност со прописите за заштита на личните податоци.
- податоци за годишните оцени,
- податоци за поведена дисциплинска постапка, материјална одговорност и
поведена прекршочна или кривична постапка,
- податоци за мобилност,
- податоци за висината на платата и на надоместоците од плата и
- други податоци за вработениот.
(2) Регистарот, покрај податоците од ставот (1) на овој член, содржи и податоци
во врска со статусот, називот, надлежноста, односно дејноста, седиштето,
организациската структура, работните места и други податоци во врска со
институциите на јавниот сектор.
(3) По исклучок од ставот (1) на овој член за воениот и цивилниот персонал во
служба на Армијата на Република Македонија, за овластените службени лица во
Министерството за одбрана, во Министерството за внатрешни работи и во
органите на државната управа во состав на Министерството за внатрешни работи,
како и во Агенцијата за разузнавање во Регистарот се содржани единствено
податоци за вкупниот број на овие вработени.
(4) Личните податоци содржани во Регистарот се обработуваат и чуваат во

согласност со прописите за заштита на личните податоци.