Saturday, March 30, 2024

Први колоквиуми ХГ и МОИ - 02.04.2024

Почитувани студенти,

Првите колоквиуми по Хумана генетика и Медицински основи на инвалидноста ќе се полагаат на 02.04.2024 во вторник во голем амфитеатар ФЗФ со почеток во 8:00 часот.

Право да полагаат имаат оние студенти кои редовно доаѓаат на настава во овој семестар и немаат повеќе од 2 минуси. За МОИ не важи ова правило.

Вие сте должни најмалку 15 минути пред почетокот на колоквиумите да бидете пред амфитеатарот. Го задржувам правото на промена на термините заради дејство на виша сила. Понесете си најмалку две сини пенкала кои пишуваат. Пишувајте читливо и НЕ бркајте ургенции.

Предметен наставник

Friday, March 29, 2024

МНЗА нуди обуки и работилници

Почитувани колешки и колеги, родители на деца со АСН, драги студенти,

Членовите на Македонското научно здружение за аутизам во својата скоро 24 годишна практика имаат одржано многу предавања, семинари, обуки, работилници, вебинари и слично. Затоа на пошироката стручна и научна јавност сакаме да им ги понудиме следните модули кои можете сами да си ги организирате и да ги нарачате во групи. Темите кои ги нудиме се следните:
 1. Вовед во аутистичен спектар на нарушувања;
 2. Специјална едукација и рехабилитација кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 3. Окупациона терапија кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 4. Социјална поддршка кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 5. Психолошка поддршка кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 6. Методи и интервенции базирани на докази во специјалната едукација на аутистичен спектар на нарушувања;
 7. Визуелна поддршка и структурирано подучување во училницата;
 8. Социјално – наративниот метод во поддршката на децата со аутистичен спектар на нарушувања: социјални приказни, социјални скрипти, видео моделирање;
 9. Развој на социјални вештини кај децата со аутистичен спектар на нарушувања – креирање и имплементација на едукативна интервенција;
 10. Управување со предизвикувачкото однесување;
 11. Управување со сензорните нарушувања: процена на причините и стратегии за поддршка;
 12. Сексуален развој, сексуална едукација кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 13. Проблеми во исхраната кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 14. Проблеми во спиењето кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 15. Нутриција и ментално здравје кај деца со аутистичен спектар на нарушувања;
 16. Генетско тестирање и генетско советување кај аутистичен спектар на нарушувања;
 17. Медицински и здравствени аспекти кај лица со аутистичен спектар на нарушувања;
 18. Биомедицински третман кај аутистичен спектар на нарушувања;
 19. Натуралистички, развојни и бихејвиористички пристапи во едукативните интервенции за децата со аутизам;
 20. Ефективен бихејвиорален план за поддршка за ученикот со аутизам, базиран на анализа на причините и функцијата на проблематичното однесување;
 21. Превенција на аутистичен спектар на нарушувања.
 22. Разбирање и мерење на депресијата кај млади лица со аутизам.
Оваа листа на модули не е конечна и може во иднина да биде проширена со други теми и содржини. Модулите се наменети за специјални едукатори и рехабилитатори, психолози, педагози, социјални работници, доктори по медицина, студенти, родители на деца со АСН и нивните семејства и сите други кои ќе покажат интерес од оваа тематика.

Ги очекуваме вашите пријави!

Со почит,
Претседател на МНЗА

Tuesday, March 26, 2024

Замена за вежбите ХГ - 27.03.2024

Почитувани студенти,

Утре на 27.03.2024 со почеток во 18:00 часот електронски ќе се реализираат вежбите по Хумана генетика, како замена за изгубените на 12.03.2024 година. Ве чекам на платформата МТ барем 5 минути порано.

Предметен наставник

Monday, March 25, 2024

Анкета за првите колоквиуми по ХГ и МОИ

Почитувани студенти,

Ве молам во најинто време да ги пополните анкетите дали ќе ги полагте првите колоквиуми по предметите Хумана генетика и Медицински основи на инвалидноста.

Ви благодарам за соработката

Предметен наставник

Friday, March 15, 2024

4. предавање ХГ - 16.03.2024

Почитувани студенти,

По договор, ви го проследувам линкот за утрешното (сабота) заменето предавање по Хумана генетика. Ова е замена за пропуштеното предавање во вторникот на 12.03.2024 година. Предавањето ќе започне точно во 9:00 часот. Бидете некоја минута претходно онлајн.

Со почит,

Предметен наставник

Sunday, March 10, 2024

Association between Autism Spectrum Disorder and Cancer - a Review from the Literature

Vladimir Trajkovski 
Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University “Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
https://orcid.org/0000-0002-8369-9501
https://doi.org/10.33700/jhrs.3.1.103

ABSTRACT

Introduction: Autism spectrum disorder (ASD) is neurodevelopmental polygenic disorder with strong genetic component. In adult period, it is associated with many chronic diseases including diabetes, hypertension, cardiovascular disease, and cancer.
The aim of this article is to show possible connection between autism spectrum disorder and some kinds of cancers, and to show possible pathways for prevention and treatment.
Methodology: The PubMed and Google Scholar databases were searched using the keywords: autism spectrum disorder, genetics, cancer, prevention and treatment.
Results: Autism spectrum disorder is associated with high rates of genomic aberrations, including chromosomal rearrangements and de novo copy-number variations. Autism and cancer share 43 risk genes, suggesting that common mechanisms underlying the functions of some of these genes could conceivably be leveraged to develop therapies not just for cancer but for autism as well. Pleiotropy, whereby gene variants exert effects on multiple phenotypes, has been the source of increasing research attention with ASD and cancer.
Germline loss-of-function PTEN mutations increase the rate of benign and malignant tumors and also manifest as ASD and macrocephaly. Mutations in TSC1 and TSC2 genes cause tuberous sclerosis complex which is characterized by cortical tubers, and neurocognitive phenotypes including epilepsy, ASD, and intellectual disability (ID).
Conclusion: There is may be an association between autism and specific forms of cancer. Further epidemiologic research in large populations is needed to elucidate the association between autism and cancer and identify explanatory factors. Approved drugs targeting oncogenic pathways might also have therapeutic value for treating autism spectrum disorder.

Keywords: autism spectrum disorder, cancer, genetics, prevention, treatment

Замена на 4. предавање ХГ

Почитувани студенти,

Како што веќе ви кажав задутре во вторник сум службено отсутен и четвртото предавање најверојатно ќе се реализира на платформата Мајкрософт Тимс во сабота на 16 март со почеток во 9:00 часот, што дополнително ќе биде објавено на овој блог во петок. Вежбите ќе се одржат во некоја наредна среда во лабораторијата, се разбира по претходен договор со мене.

Предметен наставник

Tuesday, March 5, 2024

Список на семинарски теми по предметот Хумана генетика - 2024

 Почитувани студенти,

Како што ви ветив, ви ги проселдувам семинарските теми по предметот Хумана генетика. Нека е со среќа подготвувањето на истите. Краен рок е 30 април 2024 година.

1.

11377/23

Waardenburg синдром

2.

26163/23

Patau синдром

3.

26115/23

Barr-ово тело

4.

26142/23

Хромозоми

5.

26121/23

Marfan синдром

6.

26169/23

Edwards синдром

7.

26129/23

Lejeun (Cri du chat) синдром

8.

11417/23

Миотонична дистрофија

9.

11398/23

Автосомно доминантно наследување

10.

11385/23

Автосомно рецесивно наследување

11.

26125/23

Полово врзано наследување

12.

11375/23

Ретинобластом

13.

11379/23

Williams синдром

14.

26134/23

Klinefelter синдром

15.

26134/23

Туберозна склероза

16.

26118/23

Нумерички хромозомски аберации

17.

11415/23

tRNA

18.

11364/23

Транслација

19.

26122/23

Генетско советување

20.

11412/23

Down синдром

21.

11430/23

DNA

22.

11362/23

Пренатална дијагноза

23.

11365/23

Неврофиброматоза

24.

26128/23

pRNA

25.

11409/23

Wolf синдром

26.

11411/23

Фрагилен Х синдром

27.

11113/22

Транслокации

28.

11121/22

Митохондријално наследување

Предметен наставник