Monday, March 25, 2024

Анкета за првите колоквиуми по ХГ и МОИ

Почитувани студенти,

Ве молам во најинто време да ги пополните анкетите дали ќе ги полагте првите колоквиуми по предметите Хумана генетика и Медицински основи на инвалидноста.

Ви благодарам за соработката

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment