Saturday, January 30, 2016

Пишување оцени во пријави - 01.02.2016

Почитувани студенти,
Вие кои ги имате положено исптите кај мене преку колоквиуми и активности, доколку сакате да земете оцена во зимската сесија ќе мора да доставите пријава најдоцна на 01.02.2016 во периодот меѓу 11:00 и 14:00 часот. Овој термин важи и за сите оние што доставиле пријава, но не земале оцена во индекс. Доколку индексите ви се оставени кај други мои колеги или колешки, во нив ќе ви ставам оцена понатаму (не знам кога ќе ме најдете слободен). Доколку сте лично спречени да дојдете, дадете ја пријавата на друг колега/колешка да дојде да ја заведам оцената. Јас морам документацијата да ја доставам до службата за Студентски прашања и не можам да ве чекам до бесконечност. Доколку не го испочитувате и овој рок, тогаш ризикувате оцената да ви биде впишана во јунската сесија.
Предметен наставник

Wednesday, January 27, 2016

Пишување оцени - 28.01.2016

Почитувани студенти,
Сите вие кои полагавте во втората декада од зимската сесија и сите кои досега не сте земале оцена, ве поканувам утре (четврток) во периодот од 09:00 до 12:30 часот да земете оцена. Ве молам за придржување на термините.
Предметен наставник

Резултати од испитот ХГ - 27.01.2016

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги давам резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само пет го положија испитот од кои две студентки се пуштени условно и ќе треба да се јават утре на консултации во 09:00 часот. Честитки до положените студенти.


Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
23759/15
45.5
8
2.       
7874/12
41.5
6 условно
3.       
22819/12
39.5
6
4.       
7878/12
36
6
5.       
23532/14
36
6 условно
6.       
23281/14
33
5
7.       
23747/15
32.5
5
8.       
23325/14
29
5
9.       
7102/11
27
5
10.   
8941/15
26.5
5
11.   
9132/15
24
5
12.   
7904/12
24
5
13.   
7878/12
23.5
5
14.   
8940/15
23
5
15.   
23784/15
20.5
5
16.   
7021/10
20.5
5
17.   
8527/14
20
5
18.   
8992/15
17.5
5
19.   
23121/13
16.5
5
20.   
8375/13
15.5
5
21.   
9085/15
13
5
22.   
22108/10
13
5
23.   
8512/14
12.5
5
24.   
23763/15
12.5
5
25.   
7896/12
12.5
5
26.   
8945/15
12
5
27.   
7880/12
10
5
28.   
23781/15
9
5
29.   
22830/12
9
5
30.   
9088/15
8.5
5
31.   
9149/15
8.5
5
32.   
22188/11
7
5
33.   
8206/12
5.5
5Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 27.01.2016

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги давам на увид резултатите од утринскиот испит по Медицински основи на инвалидноста. За жал, само две студентки успеаа да го положат истиот. Не сум задоволен од резултатгите. Многу, многу учење треба за да се положи испитот.Реден број
Број на индекс
Тест бодови
Оценка
 1.
23271/14
38
7
          2.                 
23276/14
37
6
          3.                 
23191/13
31.5
5
          4.                 
23088/13
31
5
          5.                 
23115/13
23
5
          6.                 
23293/14
23
5
          7.                 
8553/14
21.5
5
          8.                 
23156/13
19.5
5
          9.                 
23182/13
19
5
         10.             
8389/13
15
5
          11.             
8522/14
15
5
         12.             
8529/14
14.5
5
         13.             
23092/13
12.5
5


Предметен наставник