Tuesday, January 30, 2024

Пишување оцени - 31.01.2024

Почитувани студенти,

Утре, 31.01.2024 година треба да ги оставите индексите кај координаторката на ИСЕР во периодот од 8:00 до 11:00 часот. Ве молам имајте во вид дека од 10:00 до 10:30 таа има пауза и не ја вознемирувајте во тој период. Потоа, ј5 иас ќе ви ги напишам оцените (не можам да предвидам колку време ќе трае тоа) и ќе ги вратам индексите во библиотеката на ИСЕР. Ве молам да не ми доаѓате на врата како „коледари“. Можно е да има уште еден ваков официјален термин на 5 или 6 февруари, за што би биле навремено известени. Во случај да нема, ќе ги оставите индексите и ќе чекате да ги внесам оцените.

Ви благодарам за разбирањето.

Предметен наставник

Резултати од испитот ФФА - 30.01.2024

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Седум студентки го положија испитот. До вечер ќе објавам термин за пишување оцени, кој ќе се одвива утре. Резултатите се конечни и не се можни измени.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

11131/22

55.5

8

2.      

26122/23

47

7

3.      

11098/22

45

7

4.      

26129/23

45

7

5.      

25816/22

44.5

7

6.      

25820/22

40

7

7.      

11092/22

37

6

8.      

10158/18

33.5

5

9.      

11091/22

33

5

10.   

11105/22

31

5

11.   

9495/18

25

5

12.   

25834/22

24.5

5

13.   

11392/23

24

5

14.   

24538/17

24

5

15.   

10935/21

21.5

5

16.   

9456/16

18.5

5

17.   

26169/23

18

5

18.   

26115/23

18

5

19.   

11425/23

15

5

20.   

9516/16

13

5

21.   

21643/23

12.5

5

22.   

11417/23

12

5

23.   

11412/23

10.5

5

24.   

26162/23

10

5

25.   

26125/23

8

5

26.   

11115/22

8

5

27.   

11113/22

7.5

5

28.   

26121/23

7

5

29.   

26178/23

7

5

30.   

11362/23

6

5

31.   

9506/16

6

5

32.   

10931/21

5.5

5

33.   

25055/19

5

5

34.   

10710/20

4

5

35.   

10709/20

3

5

36.   

25343/20

0

5

Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 30.01.2024

Почитувани студенти,

Студентката со број на индекс 10092/17 што утрово го полагаше испитот Медицински основи на инвалидноста го положи истиот и доби оцена 7. Честитки до неа!

Предметен наставник

Monday, January 29, 2024

Резултати од испитот ХГ - 29.01.2024

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Две студентки го положија испитот, а една е пуштена условно. Студентката што е пуштена условно да се јави на устен испит кај мене во кабинет во петок во 12:30 часот. Пишување оцени најверојатно во среда. Следете го блогот.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

25608/21

45

7

2.      

25336/20

39

7

3.      

10196/18

33

Условно

4.      

25844/22

28

5

5.      

24560/17

27

5

6.      

25808/22

27

5

7.      

23273/14

24

5

8.      

25803/22

23.5

5

9.      

24644/18

23

5

10.   

11129/22

22.5

5

11.   

11118/22

18.5

5

12.   

23144/13

18

5

13.   

16198/18

14.5

5

14.   

24208/17

11

5

15.   

11136/22

8.5

5

16.   

9516/16

8.5

5

17.   

25364/20

7.5

5

18.   

9456/16

7.5

5

19.   

25379/20

7

5

20.   

11122/22

6.5

5

21.   

25840/22

6.5

5

22.   

9507/16

5

5

23.   

9519/16

3

5

24.   

9506/16

0.5

5


Предметен наставник