Tuesday, January 30, 2024

Резултати од испитот ФФА - 30.01.2024

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Седум студентки го положија испитот. До вечер ќе објавам термин за пишување оцени, кој ќе се одвива утре. Резултатите се конечни и не се можни измени.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

11131/22

55.5

8

2.      

26122/23

47

7

3.      

11098/22

45

7

4.      

26129/23

45

7

5.      

25816/22

44.5

7

6.      

25820/22

40

7

7.      

11092/22

37

6

8.      

10158/18

33.5

5

9.      

11091/22

33

5

10.   

11105/22

31

5

11.   

9495/18

25

5

12.   

25834/22

24.5

5

13.   

11392/23

24

5

14.   

24538/17

24

5

15.   

10935/21

21.5

5

16.   

9456/16

18.5

5

17.   

26169/23

18

5

18.   

26115/23

18

5

19.   

11425/23

15

5

20.   

9516/16

13

5

21.   

21643/23

12.5

5

22.   

11417/23

12

5

23.   

11412/23

10.5

5

24.   

26162/23

10

5

25.   

26125/23

8

5

26.   

11115/22

8

5

27.   

11113/22

7.5

5

28.   

26121/23

7

5

29.   

26178/23

7

5

30.   

11362/23

6

5

31.   

9506/16

6

5

32.   

10931/21

5.5

5

33.   

25055/19

5

5

34.   

10710/20

4

5

35.   

10709/20

3

5

36.   

25343/20

0

5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment