Wednesday, January 24, 2024

Мало поместување на термините за два испита од втор циклус

Почитувани постдипломци,

Заради енормно голем број на кандидати кои сакаат да го полагаат испитот АСН на 1 февруари, принуден сум да ги поместам термините за следните испити:

02.02.2024 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања - 09:00 часот
02.02.2024 -  Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 09:00 часот

Со ова добивате уште еден ден повеќе за учење.

Колегијален поздрав
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment