Thursday, September 16, 2021

Пишување оцени - 17.09.2021

Почитувани студенти,

Сите вие кои не земавте оцени изминатите два термина, ве поканува утре во 12:00 часот да ги оставите вашите индекси кај координаторката на ИСЕР во библиотеката, Бидејќи имам доста обврски не ветувам дека би биле готови пред 14:30 часот. Или можеби ќе биде најдобро да си ги подигнете во понеделник. Ова е последен пост за пишување оцени во оваа сесија. Понатаму кога ќе бидам слободен ќе пишувам оцени. Затоа најдобро е утре да си ја завршите таа работа.

Предметен наставник

Monday, September 13, 2021

Резултати од испитот ХГФ - 13.09.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Сепак за брзо време успеав да прегледам 62 тестови. Има доста сомнителни одговори, препишувања, некаде сакам да го проверам знаењето. Студентките 10133/18 и 10166/18 ми должат објаснување како тоа на некои текстуални прашања имаат комплетно исти одговори (дури до точка и запирка). Кај сите што пишува усно да дојдат утре 14.09.2021 година во 9:00 часот пред мојот кабинет за да дополагаат усно. Таму каде што пишува дополнително треба да ги видам поените од минати активности во Ексел табелата во мојот компјутер за да можам да формирам оцена.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

10634/20

59

Усно

2.      

10667/20

48

Дополнително

3.      

10186/18

45

Дополнително

4.      

10674/20

45

Усно

5.      

10529/19

44

Дополнително

6.      

10635/20

44

Дополнително

7.      

24661/18

43

Дополнително

8.      

25043/19

42

Дополнително

9.      

10647/20

42

Дополнително

10.   

10166/18

41

Усно

11.   

10536/19

41

Дополнително

12.   

10124/18

39

Усно

13.   

25311/20

38

Дополнително

14.   

10268/19

37

Дополнително

15.   

25321/20

37

Дополнително

16.   

10539/19

36

6

17.   

10645/20

36

6

18.   

10687/20

36

6

19.   

25315/20

36

6

20.   

10541/19

36

6

21.   

10131/18

36

Усно

22.   

10133/18

32

5

23.   

10575/19

30

5

24.   

25031/19

29

5

25.   

10223/18

29

5

26.   

25307/20

29

5

27.   

10176/18

28

5

28.   

10690/20

26

5

29.   

10231/19

26

5

30.   

10683/20

26

5

31.   

10672/20

25

5

32.   

10644/20

23

5

33.   

25310/20

23

5

34.   

24652/18

22

5

35.   

10663/20

22

5

36.   

10640/20

21

5

37.   

10651/20

19

5

38.   

10146/18

19

5

39.   

25317/20

19

5

40.   

10655/20

19

5

41.   

10652/20

19

5

42.   

10673/20

18

5

43.   

24666/18

17

5

44.   

10679/20

17

5

45.   

25041/19

17

5

46.   

10649/20

17

5

47.   

10661/20

17

5

48.   

10639/20

16

5

49.   

25019/19

15

5

50.   

25033/19

14

5

51.   

25314/20

14

5

52.   

10160/18

13

5

53.   

10125/18

12

5

54.   

25313/20

11

5

55.   

10637/20

10

5

56.   

10258/19

10

5

57.   

10169/18

9

5

58.   

25303/20

8

5

59.   

10122/18

6

5

60.   

10201/18

4

5

61.   

10685/20

4

5

62.   

24655/18

0

5

 
Предметен наставник