Monday, September 13, 2021

Пишување оцени - 14.09.2021

Почитувани студенти,

Вие кои треба да земете оцена по моите предмети, ве поканувам утре на 14.09.2021 година во 12:30 часот да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР кај координаторката. Бидејќи има многу студенти, најрано што можам да ги вратам е 14:30 часот (не ветувам), или пак најдобро е да дојдете по нив наредниот ден. Можно е идната седмица да има уште еден ваков термин, ако се укаже потреба за тоа. Ако не сте во можност да дојдете утре, уште подобро оставете ги кај координаторката, па првото мое одење таму, ќе ви ја завршам таа работа.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment