Thursday, September 9, 2021

Резултати од испитот ХГ - 09.09.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Седум студенти го положија испитот. Честитки до нив.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

10713/20

42

Дополнително

2.      

10409/18

42

Дополнително

3.      

9998/17

39

Дополнително

4.      

24641/18

36

6

5.      

10151/18

36

6

6.      

10207/18

36

6

7.      

8590/14

36

6

8.      

10156/18

31

5

9.      

24571/17

30

5

10.   

10196/18

30

5

11.   

25355/20

27

5

12.   

10736/20

26

5

13.   

25353/20

24

5

14.   

24971/19

22

5

15.   

24632/18

18

5

16.   

10198/18

16

5

17.   

24538/17

16

5

18.   

10728/20

16

5

19.   

9453/16

14

5

20.   

24928/18

14

5

21.   

7107/11

14

5

22.   

10206/18

13

5

23.   

24963/19

12

5

24.   

24557/17

10

5

25.   

10473/19

10

5

26.   

10514/19

8

5

27.   

9481/16

6

5

28.   

9506/16

6

5

29.   

25376/20

5

5

30.   

25345/20

4

5

31.   

10710/20

4

5

32.   

10472/19

4

5

33.   

24198/16

2

5

34.   

10503/19

2

5

 Предметен наставник

No comments:

Post a Comment