Wednesday, June 29, 2016

Списанија со ЈИФ во кои сум објавил труд

Почитувани колешки и колеги,
Сите девет списанија во кои имам објавено труд со фактор на влијание го имаат зголемено својот фактор на влијание или популарниот ЈИФ за 2015 година во однос на 2014 година. Во продолжение списокот на списанија со нивните ЈИФ.

  1. Nephron Clinical Practice ISSN 0028-2766 - импакт фактор - 1.471
  2. CROATIAN MEDICAL JOURNAL ISSN 0353-9504 - импакт фактор - 1.483
  3. JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH ISSN 0964-2633 - импакт фактор - 2.070
  4. ACTA OPHTHALMOLOGICA ISSN 1755-375X - импакт фактор - 3.032
  5. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences ISSN 1512-8601 - импакт фактор - 0.652
  6. Ophthalmic Genetics ISSN: 1381-6810 - импакт фактор - 1.886
  7. FOCUS ON AUTISM AND OTHER DEVELOPMENTAL DISABILITES ISSN: 1088-3576 - импакт фактор - 1.273
  8. Bratisl Lek Listy  ISSN  0006-9248 - импакт фактор - 0.454
  9. Ophthalmic Epidemiology ISSN: 0928-6586 print импакт фактор - 1.571
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Thursday, June 23, 2016

„Падна" Деканот на Филозофски факултет

Почитувани колешки и колеги,
Онаму каде има демократија може да дојде до брза смена на декан и за помали гревови, отколку што има на нашите факултети во РМ. Имено, ННС на Филозофскиот факултет во Загреб изгласал со 46 гласови за, 34 против и 3 неважечки гласа да се започне смена на деканот Влатко Превишиќ. Главна причина било незадоволството на професорите и студентите заради постојаните настојувања на деканот на разни начини, против вољата на мнозинството да ги протурка договорите за соработка меѓу ФЗФ-ЗГ и Католичкиот богословски факултет (КБФ). Ваквиот потег на деканот многумина го протолкувале како клерикализација на факултетот. Бројни членови на ННС барале гласањето да биде спроведено тајно за да не може да се вршат притисоци врз нив. Смена на деканот се барала по 12 точки, а главно заради неговоите притисоци врзани за интеграција на ФЗФ-ЗГ и КБФ. Дури 16 отсеци се изјасниле против соработка, а само 3 за. Покрај ННС, против соработката биле и студентите. Според Статутот на ФЗФ-ЗГ, ННС има рок од два месеци да спроведе постапка за негово разрешување.

Извор: www.academlink.com/blog/view/31555/pao-dekan-filozofskog-vlatko-previi

Saturday, June 18, 2016

Пишување оцени - 20.06.2016

Почитувани студенти,
Сите вие кои положивте во јунската сесија ве поканувам да земете оцена во понеделник 20.06.2016 година во периодот од 12:00 до 13:30 часот.
Предметен наставник

Tuesday, June 14, 2016

Резултати од испитот ХГ - 14.06.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Тие се многу послаби од вчерашните резултати по предметот ФФА. Само три студентки го положија испитот со оцена шест.Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
23281/14
37
6
2.       
23747/15
37
6
3.       
23754/15
36
6
4.       
23164/13
29
5
5.       
9132/15
28
5
6.       
22830/12
23
5
7.       
5730/08
20.5
5
8.       
9143/15
19
5
9.       
9085/15
14
5
10.   
9142/15
12.5
5
11.   
8218/12
10
5
12.   
7880/12
9
5
13.   
7906/12
6.5
5
14.   
22779/12
6.5
5
15.   
22232/11
6.5
5
16.   
22132/10
6
5
17.   
22773/12
5.5
5
18.   
22774/12
5.5
5
19.   
22188/11
5
5
20.   
7869/12
3
5
21.   
21480/09
3
5


Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 14.06.2016

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по предметот Медицински основи на инвалидноста. Четири студенти го положија испитот и јас им честитам поради тоа.


Реден број
Број на индекс
Тест бодови
Оценка
                 1.
23737/15
39.5
7
                 2.
23182/13
36
6
                 3.
9112/15
36
6
                 4.
8942/15
36
6
                 5.
8521/14
28
5
                 6.
9068/15
23
5
                 7.
8539/14
20
5
                 8.
9134/15
15.5
5
                 9.
8992/15
9
5
               10.
8375/13
4
5

Предметен наставник