Monday, February 15, 2021

Литература по предметот Хумана генетика

Почитувани студенти од прва година на ИСЕР,

Иако ќе ја наведам оваа литература на првото предавање во вторник на 16.02.2021, сепак одлучив да ја имате и малку пред време бидејќи веднаш започнуваме со предавања и вежби. Вака ќе ја имате пред вас. Учебникот по ХГ веќе може да се набави во „Студентскиот сервис на ФЗФ“. Практикумот за електронска настава не е задолжителен и се нарачува по потреба.
  1. Трајковски В. Хумана генетика. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2005. 
  2. Трајковски В. Практкум по хумана генетика. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2003. 
  3. Mihajlović Lj, Mihajlović N. Humana genetika. Visoka medicinska škola strukovih studija, Ćuprija, 2009. 
  4. Ninković D. Medicinska genetika. FASPER, Beograd, 2007. 
  5. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ, White RL. Medical Genetics. 2nd edition, Mosby Inc., St Louis, 2000. 
  6. Mueller RF, Young ID. Emery’s Elements of Medical Genetics. Eleventh edition, Churchill Livingstone, New York, 2001. 
  7. Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE. Emery and Rimoin’s principles and practice of Medical Genetics. Vol I, Third edition, Churchill Livingstone, New York, 1997. 
  8. Rimoin DL, Connor JM, Pyeritz RE. Emery and Rimoin’s principles and practice of Medical Genetics. Vol II, Third edition, Churchill Livingstone, New York, 1997. 
 Предметен наставник

СИЛАБУС по предметот ХГ - 2021

Почитувани студенти од ИСЕР,
Еве го силабусот по предметот Хумана генетика. За жал трет семестар по ред мора предавањата да одат електронски на дистанца преку платформата Мајкрософт Тимс. Доколку го исполниме во целост без поголеми промени, јас ќе бидам задоволен. Ви посакувам успех во студирањето во вториот семестар. Потребно е доста учење и залагање за да се остварат вишите цели. Го задржувам правото за промена на редоследот заради болест или службено отсуство.


СИЛАБУС ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА


I. Недела 16.02.2021
1.ЗАПОЗНАВАЊЕ СО ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ПРЕДМЕТОТ
2.ВОВЕД ВО ГЕНЕТИКАТА
3.КЛАСИЧНА ГЕНЕТИКА

II. Недела 23.02.2021
4.СТРУКТУРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА КЛЕТКАТА
5. ХРОМОЗОМИ

III. Недела 02.03.2021
6. ДЕЛБА НА КЛЕТКАТА
7. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО I дел

IV. Недела 09.03.2021
8. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО II дел

V. Недела 16.03.2021
9. СИНТЕЗА НА ПРОТЕИНИ
10. НАСЛЕДУВАЊЕ

VI. Недела 23.03.2021
11. ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ

VII. Недела 30.03.2021
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 06.04.2021
12. ГЕНСКИ МУТАЦИИ
13. МОНОГЕНСКИ БОЛЕСТИ

IX. Недела 13.04.2021
14.ПРЕНАТАЛНА ДИЈАГНОЗА
15. КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ


X. Недела 20.04.2021
17.ХРОМОЗОМСКИ ЗАБОЛУВАЊА

XI. Недела 27.04.2021
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА
19. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД

XII. Недела 04.05.2021
22. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА
23. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ

XIII. Недела 11.05.2021
25. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ
26. ГЕНЕТСКО СОВЕТУВАЊЕ

XIV. Недела 18.05.2021
ВТОР КОЛОКВИУМ
СЕМИНАР И ПОТПИСИ

XV. Недела 25.05.2020
Дополнителни активности по потребаСИЛАБУС ЗА ВЕЖБИ ПО ХУМАНА ГЕНЕТИКА
I. Недела
1. МИКРОСКОП ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА И ВИДОВИ МИКРОСКОПИ

II. Недела
2. МИКРОСКОПИРАЊЕ ХРОМОЗОМИ
3. КЛАСИФИКАЦИЈА И ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХРОМОЗОМИ

III. Недела
4. МИКРОСКОПИРАЊЕ ПОЛОВ ХРОМАТИН

IV. Недела
5. ХИСТОЛОШКА ГРАДБА НА ТЕСТИС (микроскопирање, презентација на фотографии)

V. Недела
6. ХИСТОЛОШКА ГРАДБА НА ОВАРИУМ (микроскопирање, презентација на фотографии)

VI. Недела
7. ДНК: Генетски материјал, Репликација на ДНК, Генска контрола на протеини, Генско прикаЖување - транскрипција

VII. Недела
8. УПОТРЕБА НА ХЕРЕДОГРАМ ВО ХУМАНАТА ГЕНЕТИКА
9. ВИДОВИ НАСЛЕДУВАЊА ВО ГЕНЕТИКАТА

VIII. Недела
10. МУЛТИПНИ АЛЕЛИ
11. ДЕРМАТОГЛИФИ ВО ГЕНЕТИКАТА

IX. Недела
12. ГЕНСКИ МАПИ

X. Недела
13. СТРУКТУРНИ ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ (микроскопирање, презентација на фотографии)
14. НУМЕРИЧКИ ХРОМОЗОМСКИ АБЕРАЦИИ

XI. Недела
15. МЕТАБОЛИЧКИ ГЕНОПАТИИ (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
16. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ГЛУВОСТА (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)

XII. Недела
17. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ОШТЕТЕНИОТ ВИД (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)
18. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)

XIII. Недела
19. ГЕНЕТСКИ УСЛОВЕНИ МИОПАТИИ (разработка на вежбата, презентација на фотографии на синдроми и болести)

XIV. Недела
20. ПОТПИСИ

Предметен наставник

Прво предавање ХГ - 16.02.2021

Почитувани студенти од ИСЕР,

Покрај исклучителниот тежок период низ кој минувам, ќе се обидам утре вторник (16.02.2021) година со почеток во 8:00 часот на платформата Мајкрофост Тимс да го одржам првото предавање по Хумана генетика. На предавањата и вежбите должни се плус да присуствуваат сите преслушувачи од повозрасните генерации. Предавањата ќе се одржат на следниот ЛИНК, а сите од прва година треба да побараат пристап. Утре ќе се одржат само предавања, а вежбите ќе започнат наредните седмици. Вие сте должни да бидете на платформата околу 10 минути пред почетокот на предавањето. Во случај да не се вклучам на платформата во 8:00, должни сте да ме чекате најмногу 10 минути. Тоа би значело дека ми излегле непредвидени работи. Потоа сте слободни.

Предметен наставник

Thursday, February 4, 2021

Пишување оцени - 05.02.2021

Почитувани студенти,

За сите што не земаа вчера оцени, ве поканувам повтроно утре 05.02.2021 година. Вие треба да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во посебна кутија со моето име од 08:00 до 11:00 часот. Потоа јас ќе дојдам и ќе ги земам. Би требало за најмногу 30 минути да ги вратам назад.  Наредната седмица нема да има ваков официјален термин, туку вие од понеделник натаму ќе треба да ги оставите индексите во кутијата и да чекате да дојдам на ФЗФ и да ги потпишам. Тоа чекање може да биде и со денови.

Предметен наставник

Tuesday, February 2, 2021

Пишување оцени - 03.02.2021

Почитувани студенти,

Поради заверка на семестарот на студентите од прва година само на 3 и 4 февруари, принуден сум утре да пишувам оцени, иако тоа не ми беше во првичниот план. Ве поканувам да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во посебна кутија со моето име од 08:00 до 13:30 часот. Потоа јас ќе дојдам и ќе ги земам. Имајќи предвид дека има голем број на индекси ќе ми треба најмалку 90 минути. Затоа најрано што може да ги подигнете ќе биде утре од 15:00 до 16:00 или во некој нареден ден. Доколку повозрасните генерации не можат да дојдат утре, за нив ќе има уште еден термин наредната седмица (се надевам нема да им биде доцна).

Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 01.02.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Медицински основи на инвалидноста. Шест студенти го положија испитот, другите повеќе учење во следната сесија. Овој испит е нешто подобар од ХГ, но се забележува дека некои имале помагатели. Нема да изигрувам полицаец и само ќе кажам нека им служи на чест на оние кои поминаа со помош. Резултатите се конечни и не можат да се поправаат.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

24051/16

40

6

2.      

24081/16

39

7

3.      

9998/17

38

6

4.      

24571/17

36

6

5.      

9446/16

36

6

6.      

24973/19

36

6

7.      

9453/16

31

5

8.      

9121/15

31

5

9.      

10028/17

28

5

10.   

10027/17

24

5

11.   

23273/14

24

5

12.   

24059/16

24

5

13.   

10514/19

22

5

14.   

9474/16

22

5

15.   

24057/16

21

5

16.   

9477/16

21

5

17.   

24072/16

20

5

18.   

9519/16

17

5

19.   

9516/16

17

5

20.   

9481/16

14

5

21.   

24198/16

10

5

22.   

9557/16

9

5

23.   

9500/16

8

5

24.   

10113/17

6

5

25.   

10058/17

6

5


Предметен наставник

Monday, February 1, 2021

Резултати од испитот ХГ - 01.02.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само двајца студенти успеаа да го положат испитот. Штом добиете нови прашања едноставно се губите затоа што не учите доволно и затоа што се надевате на чудо или среќа. Повеќе учење во јунската сесија.


Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

9143/15

36

6

2.      

24639/18

36

6

3.      

24664/18

28

5

4.      

24998/19

26

5

5.      

10481/19

25

5

6.      

9142/15

25

5

7.      

10501/19

23

5

8.      

24930/18

21

5

9.      

10156/18

20

5

10.   

9444/16

20

5

11.   

24971/19

20

5

12.   

24631/18

19

5

13.   

24641/18

19

5

14.   

9501/16

19

5

15.   

10151/18

19

5

16.   

24991/19

18

5

17.   

10477/19

18

5

18.   

24509/17

18

5

19.   

8590/14

18

5

20.   

24093/16

18

5

21.   

24607/18

18

5

22.   

24625/18

17

5

23.   

9491/16

17

5

24.   

10466/19

16

5

25.   

25055/19

16

5

26.   

24992/19

15

5

27.   

24072/16

15

5

28.   

10509/19

15

5

29.   

9489/16

15

5

30.   

10491/19

15

5

31.   

24535/17

14

5

32.   

10504/19

13

5

33.   

24995/19

13

5

34.   

10207/18

13

5

35.   

10206/18

12

5

36.   

9557/16

12

5

37.   

10058/17

12

5

38.   

25048/19

11

5

39.   

9519/16

11

5

40.   

9088/15

11

5

41.   

25007/19

9

5

42.   

24970/19

9

5

43.   

24645/18

9

5

44.   

23577/14

8

5

45.   

23731/15

8

5

46.   

8526/14

7

5

47.   

22188/11

6

5

48.   

10472/19

6

5

49.   

10489/19

6

5

50.   

24980/19

6

5

51.   

8575/14

2

5

52.   

10490/19

1

5

53.   

10029/17

0

5

54.   

24978/19

0

5

 Предметен наставник