Monday, February 1, 2021

Резултати од испитот ХГ - 01.02.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само двајца студенти успеаа да го положат испитот. Штом добиете нови прашања едноставно се губите затоа што не учите доволно и затоа што се надевате на чудо или среќа. Повеќе учење во јунската сесија.


Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

9143/15

36

6

2.      

24639/18

36

6

3.      

24664/18

28

5

4.      

24998/19

26

5

5.      

10481/19

25

5

6.      

9142/15

25

5

7.      

10501/19

23

5

8.      

24930/18

21

5

9.      

10156/18

20

5

10.   

9444/16

20

5

11.   

24971/19

20

5

12.   

24631/18

19

5

13.   

24641/18

19

5

14.   

9501/16

19

5

15.   

10151/18

19

5

16.   

24991/19

18

5

17.   

10477/19

18

5

18.   

24509/17

18

5

19.   

8590/14

18

5

20.   

24093/16

18

5

21.   

24607/18

18

5

22.   

24625/18

17

5

23.   

9491/16

17

5

24.   

10466/19

16

5

25.   

25055/19

16

5

26.   

24992/19

15

5

27.   

24072/16

15

5

28.   

10509/19

15

5

29.   

9489/16

15

5

30.   

10491/19

15

5

31.   

24535/17

14

5

32.   

10504/19

13

5

33.   

24995/19

13

5

34.   

10207/18

13

5

35.   

10206/18

12

5

36.   

9557/16

12

5

37.   

10058/17

12

5

38.   

25048/19

11

5

39.   

9519/16

11

5

40.   

9088/15

11

5

41.   

25007/19

9

5

42.   

24970/19

9

5

43.   

24645/18

9

5

44.   

23577/14

8

5

45.   

23731/15

8

5

46.   

8526/14

7

5

47.   

22188/11

6

5

48.   

10472/19

6

5

49.   

10489/19

6

5

50.   

24980/19

6

5

51.   

8575/14

2

5

52.   

10490/19

1

5

53.   

10029/17

0

5

54.   

24978/19

0

5

 Предметен наставник

No comments:

Post a Comment