Wednesday, March 31, 2021

Резултати од првиот колоквиум МОИ - 31.03.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од првиот колоквиум по Медицински основи на инвалидноста.

Број на индекс

Бодови

24059/16

19

23273/14

17 условно

9493/16

16 условно

9477/16

12

9474/16

8

10710/20

7

10514/19

3

Забелешка: кандидатите што имаат 16 и 17 поени се пуштени условно и треба да прикажат повеќе поени на вториот колоквиум. Вторите колоквиуми ќе се полагаат устно во месец мај.

Предметен наставник

Tuesday, March 30, 2021

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 30.03.2021

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по Хумана генетика. Не би сакал посебно да ги коментирам. Оставам на вас да си размислите каде го терате студирањето.

Реден број

Број на индекс

Бодови

1.      

10207/18

17 усл.

2.      

24631/18

17 усл.

3.      

10046/17

16 усл.

4.      

10514/19

14

5.      

24969/19

13

6.      

24971/19

13

7.      

24571/17

12

8.      

10501/19

12

9.      

10481/19

11

10.   

24093/16

11

11.   

10151/18

11

12.   

25348/20

11

13.   

24641/18

10

14.   

24974/19

10

15.   

25359/20

10

16.   

10736/20

9

17.   

10710/20

9

18.   

24992/19

9

19.   

25379/20

9

20.   

24607/18

7

21.   

10196/18

7

22.   

10074/17

7

23.   

24664/18

7

24.   

24998/19

7

25.   

10706/20

7

26.   

10715/20

6

27.   

25355/20

6

28.   

10732/20

6

29.   

25376/20

6

30.   

25375/20

6

31.   

9446/16

6

32.   

10705/20

5

33.   

25389/20

5

34.   

25353/20

5

35.   

25338/20

5

36.   

24980/19

5

37.   

10727/20

5

38.   

25384/20

5

39.   

10510/19

4

40.   

25345/20

4

41.   

25336/20

4

42.   

24625/18

4

43.   

10206/18

4

44.   

10717/20

3

45.   

10009/17

3

46.   

25364/20

3

47.   

10697/20

3

48.   

22188/11

3

49.   

10137/18

3

50.   

10712/20

2

51.   

23144/13

1


Забелешка: колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Тројцата студенти што се условно пуштени, ќе треба вториот колоквиум да го полагаат устно во мај месец.

Предметен наставник