Thursday, January 29, 2015

JSER на Google

Почитувани пријатели и пријателки,
Една моја интересна анализа укажува дека во нешто сме подобри од Јапонците. Кога ќе го вчукате зборот JSER на Google а се мисли на нашето списание Journal of Special Education and Rehabilitation ќе увидите дека првите четири линкови кои ги прикажува Google се однесуваат токму на нашето списание, а дури потоа на петто место доаѓа линкот на Japan Society of Energy and Resources кој ја носи истата кратенка JSER. Ова се должи веројатно на илјадниците часови проведени на интернет на пишувачот на овие редови, а во насока на зголемување на видливоста и популаризација на списанието.
Главен и одговорен уредник

Sunday, January 25, 2015

Пишување оценки - 26.01.2015

Почитувани студенти,
Сите вие кои положивте испити во првата декада и преку колоквиуми и други обврски ве поканувам утре 26.01.2015 година во мојот кабинет во периодот од 10:00 до 13:30 часот да дојдете и да земете оценка. Студентите кои го положија преку колоквиуми и други обврски треба да донесат и пријава со уплатница. Ваков термин ќе има уште еден по 4 февруари, така што ако не можете да дојдете утре, не очајувајте. Уште еднаш честитки до сите вас.
Предметен наставник

Friday, January 23, 2015

Резултати од испитот ХГ - 23.01.2015

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Честитки за четирите положени студентки, а за другите повеќе знаење во наредната сесија. Не одговорам за евентуални грешки во бројот на индексите кои би се должеле на вашите нечитливи ракописи.


Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
23156/13
42
6
2.       
23269/14
41
7
3.       
23991/13
39.5
6
4.       
5276/07
36
6
5.       
23276/14
31
5
6.       
7903/12
30.5
5
7.       
7885/12
27.5
5
8.       
8529/14
20.5
5
9.       
8526/14
20
5
10.   
23325/14
16
5
11.   
7871/12
13
5
12.   
23115/13
10.5
5
13.   
8538/14
9.5
5
14.   
8560/14
8
5
15.   
8590/14
5.5
5
16.   
7879/12
5.5
5
17.   
22776/12
5
5
18.   
7028/10
2
5


Предметен наставник

Thursday, January 22, 2015

Резултати од испитот ФФА - 22.01.2015

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Честитки до положените студентки. Оценки ќе се пишуваат идната седмица, за што ќе бидете навремено изместени.


Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
22079/11
36
6
2.       
23138/13
36
6
3.       
8375/13
23.5
5
4.       
23532/14
23.5
5
5.       
22124/10
20.5
5
6.       
23336/14
18
5
7.       
8425/13
17.5
5
8.       
22133/10
15
5
9.       
7105/11
12.5
5
10.   
22777/12
1
5


Предметен наставник