Thursday, January 29, 2015

JSER на Google

Почитувани пријатели и пријателки,
Една моја интересна анализа укажува дека во нешто сме подобри од Јапонците. Кога ќе го вчукате зборот JSER на Google а се мисли на нашето списание Journal of Special Education and Rehabilitation ќе увидите дека првите четири линкови кои ги прикажува Google се однесуваат токму на нашето списание, а дури потоа на петто место доаѓа линкот на Japan Society of Energy and Resources кој ја носи истата кратенка JSER. Ова се должи веројатно на илјадниците часови проведени на интернет на пишувачот на овие редови, а во насока на зголемување на видливоста и популаризација на списанието.
Главен и одговорен уредник

No comments:

Post a Comment