Wednesday, April 26, 2023

Термини за полагање испити од прв циклус на студии - јуни 2023

Почитувани студенти, 

Во прилог ви ги праќам термините за полагање на моите испити во јунската сесија 2023 година за студентите од прв циклус. Вие сте ДОЛЖНИ на испитот да носите пријава која е претходно набавена. Ќе има и анкета која задолжително ќе треба да ја пополните истата. Јас како предметен наставник го задржувам правото да го променам начинот и терминот заради присуство на виша сила или други фактори или повторно пламнување на пандемијата. Вие сте должни да го следите овој блог заради евентуални промени. Потребно е да се биде најмалку 15-тина минути пред терминот заради навремено сместување на студентите. Препишувањето и други форми на неакадемско однесување строго ќе бидат санкционирани. Пријавите и испитите пишувајте ги со читлив и разбирлив јазик.

Прва декада
12.06.2023  ХГФ и ХГ во Голем амфитеатар 08:00 часот

13.06.2023  ФФА и МОИ во Голем амфитеатар во 08:00 часот

Втора декада
19.06.2023 ХГФ во Голем амфитеатар во 08:00 часот

20.06.2023 ФФА во Голем амфитеатар во 08:00 часот

21.06.2023 ХГ во амфитеатар 4 во 08:00 часот

21.06.2023 МОИ во амфитеатар 4 во 08:00 часот


Предметен наставник

Sunday, April 23, 2023

Десетто предавање ХГ - видеа

Почитувани студенти,

Во прилог се повеќе видеоклипови кои се однесуваат на генетските аспекти на глувоста и слепилото.
Предметен наставник 
Saturday, April 15, 2023

Деветто предавање ХГ - видеа

Почитувани студенти,

Во прилог се видеата од деветтото предавање по предметот Хумана генетика што ќе се одржи во вторник во стандардниот термин.
Предметен наставник   
Monday, April 10, 2023

Осмо предавање ХГ - видеа

 Почитувани студенти,

Во прилог се видеоклипови од осмото предавање по Хумана генетика.Предметен наставник
Wednesday, April 5, 2023

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 05.04.2023

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по Хумана генетика.

Реден број

Број на индекс

Бодови

1.       

11100/22

18

2.       

25816/22

16 усл.

3.       

11109/22

14

4.       

25831/22

14

5.       

11131/22

13

6.       

25802/22

13

7.       

24538/17

13

8.       

24980/19

13

9.       

11098/22

11.5

10.   

10514/19

11

11.   

11096/22

10.5

12.   

25819/22

10.5

13.   

11145/22

10.5

14.   

11144/22

10.5

15.   

11092/22

9.5

16.   

25820/22

9

17.   

25806/22

9

18.   

11091/22

8.5

19.   

24657/18

8.5

20.   

10196/18

8

21.   

25803/22

7.5

22.   

10028/17

7.5

23.   

25808/22

6

24.   

11113/22

5.5

25.   

25800/22

5

26.   

11154/22

5

27.   

25834/22

3.5

28.   

11122/22

3

29.   

11129/22

2.5

30.   

11107/22

2

31.   

11125/22

1


Забелешка: колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Студентката што е пуштена условно да пише е-пошта да добие дополнителна задача. Вториот колоквиум ќе се полага устно.

Предметен наставник

Резултати од првиот колоквиум МОИ - 05.04.2023

Почитувани студентки,

Повелете резултати од утринскиот колоквиум по Медицински основи на инвалидноста.

Број на индекс

Бодови

9495/16

8

9622/16

8

9463/16

8

9519/16

5


Предметен наставник

Monday, April 3, 2023

Седмо предавање ХГ - видеа

Почитувани студенти,

Во прилог видео клипови од седмото предавање по Хумана генетика.Предметен наставник Sunday, April 2, 2023

Манифест: Градење на инклузивно општество за аутистичните луѓе

Аутизам Европа (AE) е меѓународна асоцијација која ги претставува аутистичните лица и нивните семејства со 90 организации членки во 40 земји, вклучително и во 26 земји-членки на Европската унија (ЕУ). Аутизмот е сложена доживотна развојна попреченост која се доживува различно од секој поединец. Се проценува дека седум милиони луѓе во Европа се аутистични, имајќи предвид дека стапките на преваленција проценуваат дека најмалку еден од 100 луѓе се на спектарот на аутизам. Аутистичните луѓе се соочуваат со многу различни бариери за нивно целосно вклучување во општеството во текот на нивниот живот.

Разберете го аутизмот и вреднувајте ги аутистичните луѓе

Разбирањето на аутизмот и неговата различност е најважно за поттикнување на вклученоста и пристапот до соодветна поддршка за аутистичните лица во општеството. Исто така, неопходен предуслов е да се осигура дека аутистичните лица се прифатени и ценети онакви какви што се. Тоа значи активна борба против штетните предрасуди и дискриминација што ги доживуваат во сите сфери на животот и да се осигураме дека тие не се цел на малтретирање или нефер третман. Зголеменото разбирање на аутизмот во општеството ќе придонесе за отстранување на значајните бариери за аутистичните лица, како што се пристап до дијагноза, образование, навремена поддршка и интервенции, целосно учество во заедницата, влез на отворен пазар на труд или независно живеење со соодветна поддршка.

Аутизам-Европа, исто така, ја повикува ЕУ и нејзините земји-членки да усвојат стратешки и интегриран европски пристап за да се задоволат потребите на аутистичните лица низ Европа и ги охрабрува земјите-членки на ЕУ да усвојат меѓусекторски национални стратегии или акциски планови, во согласност со UNCRPD и меѓународните препораки.

Македонското научно здружение за аутизам (МНЗА) во целост го поддржува Манифестот на Аутизам Европа и ги повикува сите релевантни фактори во Македонија да ги применуваат овие препораки и законски регулативи.

Целиот Манифест можете да го преземете ОВДЕ.

Претседател на МНЗА