Tuesday, January 31, 2017

Литература по предметот МОИ

Почитувани студенти од прва година,

На 14.02.2017 почнуваме со предавањата па решив да ви ја постирам потребната литература по предметот Медицински основи на инвалидноста. Во прилог е фотографијата од корицата на мојот учебник. Учебникот може да се набави во „Студентски сервис„ на ФЗФ.

 Литература:
  1. Трајковски В. Медицински основи на инвалидноста. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2008.
  2. Трајковски В. Фонијатрија (скрипта за внатрешна употреба). Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2009.
  3. Lević Z. Osnovi savremene neurologije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
  4. Radulović R, Stanković P. Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom. Medicinski fakultet, Beograd, 2004.
  5. Бредфорд СА. Основи на офталмологијата. Табернакул, Скопје, 2010.

Предметен наставник

Monday, January 30, 2017

Пишување оцени - 31.01.2017

Почитувани студенти,
Пишувањето на оцени ќе се изведува во вторник на 31.01.2017 година во периодот од 10:00 до 13:00 часот. Ве молам за почитување на терминот заради тоа што немам многу термини на располагање за оваа намена.
Предметен наставник

Saturday, January 28, 2017

Резултати од испитот МОИ - 27.01.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од вчера одржаниот испит по Медицински основи на инвалидноста. Дури 17 студенти го положија исптитот што се должи на намерното повторување на тестот и на механичкото учење на одредени студенти. Како и да е, честитки до сите студенти.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
8539/14
56
8
2.       
23786/15
47
7
3.       
23732/15
45
7
4.       
23293/14
43
7
5.       
23090/13
42
7
6.       
8940/15
39.5
7
7.       
23733/15
39.5
6
8.       
23092/13
39
7
9.       
23754/15
39
6
10.   
23325/14
38
6
11.   
23138/13
36
6
12.   
9095/15
36
6
13.   
23770/15
36
6
14.   
9119/15
36
6
15.   
9068/15
36
7
16.   
23156/13
36
6
17.   
8553/14
36
6
18.   
23747/15
33.5
5
19.   
23790/15
31
5
20.   
8521/14
28.5
5
21.   
9134/15
24
5
22.   
9143/15
17
5
23.   
9088/15
13
5
24.   
9142/15
12
5
25.   
23145/13
9
5
26.   
23767/15
7
5
27.   
8590/14
6
5
28.   
23137/13
4
5


Предметен наставник

Резултати од испитот ХГ - 27.01.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од вчерашниот испит по Хумана генетика. Честитки за положените студенти. Следете го блогот за да ги видите термините за пишување на оцени.
Заблешка: студентката што е пуштена условно не ги има завршено своите обврски кон 15 ЕКТС поени, заради тоа ќе мора да одговара устно на три прашања и да исполни уште една задача која треба да ја добие по е-пошта. Требаше да биде вратена заради неисполнување на задачи и казнета заради недоволен број на поени, но и давам втора шанса.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.        
8942/15
47.5
7
2.        
24052/16
39.5
6
3.        
24048/16
39.5
6
4.        
9112/15
36
6
5.        
24037/16
36
6
6.        
7878/12
34
условно
7.        
9479/16
30.5
5
8.        
23164/13
28
5
9.        
7108/11
27.5
5
10.    
9132/15
27.5
5
11.    
9122/15
27.5
5
12.    
9487/16
26
5
13.    
9480/16
25
5
14.    
22188/11
23
5
15.    
6970/10
20.5
5
16.    
24059/16
19
5
17.    
23144/13
18
5
18.    
8375/13
18
5
19.    
9494/16
16.5
5
20.    
9475/16
16
5
21.    
24099/16
16
5
22.    
22830/12
15.5
5
23.    
8512/14
14.5
5
24.    
23182/13
13.5
5
25.    
24198/16
12.5
5
26.    
9606/16
13
5
27.    
9489/16
13
5
28.    
24062/16
11
5
29.    
9474/16
10
5
30.    
8389/13
 8
5
31.    
9492/16
7.5
5
32.    
9478/16
5
5
33.    
22811/12
4.5
5


Предметен наставник