Sunday, June 30, 2019

Пишување оцени - 01.07.2019

Почитувани студенти,
Сите вие кои не дојдовте во првите два термина, ве поканувам утре 01.07.2019 година во периодот од 10:00 до 11:30 часот. Ова е последниот официјален термин за пишување оцени во оваа сесија. Истиот термин може да се искористи и за други консултации. Затоа би било убаво да се придржувате до утрешниот термин. Имајте во вид дека многу скоро започнуваат летните одмори и не ќе можете да ме најдете најмалку до 20 август. Најдобро е оцената да се земе лично, освен во случај на виша сила кога може индексот да се даде на друго блиско лице.
Предметен наставник

Thursday, June 27, 2019

Пишување оцени - 28.06.2019

Почитувани студенти,
Сите вие кои положивте испити кај мене во јунската сесија или ги положивте со активности во изминатиот семестар, ве поканувам утре 28.06.2019 година во периодот од 11:00 до 12:00 часот. Потоа може да има уште само еден неофицијален термин на 1 јули (понеделник) во терминот за консултации од 10:00 до 11:30, но за овој термин не можам да гарантирам 100%. Затоа би било убаво да се придржувате до утрешниот термин. Најдобро е оцената да се земе лично, освен во случај на виша сила кога може индексот да се даде на друго блиско лице.
Предметен наставник

Wednesday, June 26, 2019

Резултати од испитот ХГ - 26.06.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Само три студентки го положија испитот, а една е пуштена условно да го полага испитот устно во петок во 09:30 часот. Честитки до положените студентки. Утре ќе биде објавен пост за точното време на пишување оцени во петок.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
10205/18
47
7
2.       
24054/16
41
7
3.       
10110/17
38
6
4.       
8573/14
34
условно
5.       
6991/10
30.5
5
6.       
24543/17
29.5
5
7.       
9474/16
28.5
5
8.       
7896/12
27.5
5
9.       
10204/18
26
5
10.   
24081/16
26
5
11.   
23784/15
24.5
5
12.   
8583/14
23.5
5
13.   
24638/18
22.5
5
14.   
9477/16
22
5
15.   
8512/14
20.5
5
16.   
10074/17
20
5
17.   
7872/12
16
5
18.   
7093/11
14.5
5
19.   
9478/16
12.5
5
20.   
24603/18
11
5
21.   
23767/15
11
5
22.   
22188/11
8
5
23.   
2696/03
7
5
24.   
8526/14
6.5
5

Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 26.06.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Медицински основи на инвалидноста. Шест студентки го положија испитот и јас им честитам во оваа пригода. На другите им посакувам повеќе учење во текот на летото.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
23115/13
58.5
9
2.       
8554/14
39
6
3.       
24078/16
38
6
4.       
24079/16
37
6
5.       
23281/14
36
6
6.       
23164/13
36
6
7.       
8521/14
26
5
8.       
23532/14
26
5
9.       
23781/15
24
5
10.   
10225/18
23
5
11.   
8590/14
20
5
12.   
8538/14
19
5
13.   
8575/14
11.5
5
14.   
23152/13
11
5
15.   
23100/13
9
5
16.   
9127/15
8
5
17.   
9097/15
7
5
18.   
9519/16
4
5
19.   
23764/15
4
5
20.   
23758/15
4
5
21.   
23760/15
2
5
22.   
8939/15
1
5

Предметен наставник