Wednesday, June 12, 2019

Пишување оцени - 13.06.2019

Почитувани студенти,
Ве поканувам сите вие кои положивте во првата декада или преку колоквиуми и активности да дојдете утре 13.06.2019 година за земање оцена во периодот од 11:00 до 13:00 часот. Истиот термин може да се искористи и за друг вид на консултации. За две седмици ќе има уште еден термин за пишување оцени. Пожелно е лично земање на оцена, освен заради отсуство од државата. Ве молам за строго придржување на дадените термини.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment