Tuesday, June 11, 2019

Резултати од испитот ФФА - 11.06.2019

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Само една студентка е пуштена условно.

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
8605/14
33
Усл.
2.       
9478/16
28
5
3.       
9493/16
27
5
4.       
24571/17
24
5
5.       
9127/15
20.5
5
6.       
9134/15
19.5
5
7.       
24051/16
17
5
8.       
8538/14
15.5
5
9.       
7833/11
13.5
5
10.   
23740/15
13
5
11.   
7906/12
11.5
5
12.   
7870/12
11
5
13.   
10080/17
10.5
5
14.   
9113/15
10.5
5
15.   
8193/12
10
5

Забелешка: студентката што е пуштена условно треба да се јави на устен испит на 17.06.2019 година во 11:00 часот доколку сака да има шанси да го положи испитот. Потребно е истата да ми испрати е-пошта во недела за да видам дали евентуално не би имало некои поместувања во времето на полагање.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment