Tuesday, June 30, 2020

Резултати од испитот ФФА - 30.06.2020

Почитувани студенти,
Еве по 14 часа проведени на ФЗФ и уште 1,5 час работа дома да ви ги споделам резултатите од попладневниот испит по Физиологија со функционална анатомија. Ете успеав и невозможното да го направам возможно. Четири испити во еден ден. Само четири студентки од 18 го положија испитот. Овој тест најмалку три пати беше повторен во последната 1,5 година и повторно за некои е табу тема.  Јас искрено жалам што некои студенти од три испити не положија ниту еден. Жалам уште повеќе што не ги слушаат моите совети дека од моите испити треба да полагаат најмногу по еден во сесија. Ретки се тие студенти кои успеале да положат два мои испити во иста сесија. Три испити не положил никој во последните 23 години додека сум на ФЗФ. Бидејќи дома ги немам последните верзии од Ексел фајловите со ЕКТС поени, затоа утре ќе им ги формирам оцените на положените студентки. Честитки до нив, другите вклучете во шеста брзина. Пишување оцени во петок. Резултатите се конечни и нема да има никакви поместувања.

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.     
10470/19
52
7
2.     
23784/15
44
6
3.     
9491/16
38
6
4.     
10514/19
37
6
5.     
24607/18
28
5
6.     
9155/15
26
5
7.     
23315/14
25
5
8.     
23781/15
24
5
9.     
24546/18
24
5
10.  
24963/19
18
5
11.  
9444/16
18
5
12.  
10045/18
17
5
13.  
24677/18
16
5
14.  
9507/16
15
5
15.  
8582/14
13
5
16.  
10189/18
13
5
17.  
9474/16
12
5
18.  
9492/16
11
5

Предметен наставник

Резултати од испитот МОИ - 30.06.2020

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од пладневниот испит по Медицински основи на инвалидноста. Тие се катастрофално лоши. Само една студентка е пуштена условно и таа треба да ми прати по е-пошта дали се согласува да полага устно преку Мајкрософт Тимс, најверојатно следниов викенд. Исто така треба да ми го прати бројот на индекс и е-поштата со која е регистрирана на УКИМ за е-настава.
За другите што да речам, немам зборови да ве истажам. Чуму ли дојдовте на испити со нефатена книга, неподготвени? Зар вреди да се изложувате на вакви опасности од зараза? Ако дојдовте да ви ги видам маските, морам да признаам дека имавте многу убави маски. Трошите само за џабе хартија на ФЗФ. Ќе ви треба многу учење во текот на летото.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оцена
1.       
9132/15
34
условно
2.       
9493/16
25
5
3.       
9519/16
23
5
4.       
9489/16
23
5
5.       
9501/16
21
5
6.       
23100/13
20
5
7.       
9113/15
12
5
8.       
23564/14
11
5
9.       
9143/15
10
5
10.   
9142/15
10
5
11.   
23145/13
9
5
12.   
22188/11
7
5
13.   
23137/13
5
5
14.   
8580/14
4
5
15.   
9492/16
4
5
16.   
9114/15
4
5
17.   
9124/15
4
5
18.   
7833/11
3
5
19.   
7013/10
3
5
20.   
24527/17
3
5
21.   
23767/15
2
5
22.   
9507/16
1
5
23.   
8524/14
1
5
24.   
23315/14
0
5
25.   
23740/15
0
5

Предметен наставник