Friday, July 16, 2021

Термини за полагање испити од втор циклус студии - августовско-септемвриска сесија 2021

Почитувани постдипломци,

Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети од втор циклус на студии за есенската сесија:

Прва декада
26.08.2021 - Аутизам - 09:00 часот
26.08.2021 - Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 11:00 часот
26.08.2021 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања - 12:00 часот

Втора декада
06.09.2021 - Аутизам 09:00 часот
06.09.2021 - Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 11:00 часот
06.09.2021 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања - 12:00 часот

Испитите ќе се полагаат најверојатно усно со физичко присуство. Го задржувам правото за промена на термините и начинот на полагање заради непредвидливи околности со Ковид-19 епидемијата или друго дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Среќно подготвување на испитите! Ви посакувам мирно, долго и топло лето!
Предметен наставник