Thursday, August 28, 2014

Конкурс за втор циклус на студии на УКИМ

Почитувани идни постдипломци,
Сакам да ве информирам дека конкурсот за студирање на втор циклус на студии на УКИМ е веќе распишан и истиот можете да го симнете од овде. Првиот рок за пријавување на кандидатите трае од 15 септември до 17 октомври, а запишувањето на примените кандидати ќе се одвива на 23 и 24 октомври. Тоа што е интересно за нашите колеги е дека за специјална едукација и рехабилитација постојат едногодишни и двогодишни студии. На двете насоки примаме по 30 кандидати. Едногодишните студии чинат 1886 евра, а двогодишните 2992 евра во денарска противвредност. Покрај овие стандардни насоки постои и насока по инклузивно образование која нуди едногодишни студии по иста цена како и во претходната насока.
Предметен наставник

Saturday, August 23, 2014

Термини за полагање испити за втор циклус студии - есенска сесија 2014

Почитувани постдипломци,
Во прилог го имате распоредот на испити за втор циклус студии што ќе се одржи во есенската сесија за 2014 година. По моите предмети ви ги пратив одамна, но еве сега сите предмети заедно. Со лесно нека е подготвувањето на испитите.
Предметен наставник

Thursday, August 21, 2014

Journal Rate | Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER)

 Почитувани читатели,
Нашето списание може да се најде на престижниот Journal Rate | Journal of Special Education and Rehabilitation (JSER).
На оваа страна може да се напише рецензија и мислење за нашето списание. Па повелете.
Главен и одговорен уредник

Tuesday, August 19, 2014

15 ЕКТС поени - август 2014

Почитувани студенти,
Ве известувам дека условот за да полагате во септемвриска сесија е да имате 15 ЕКТС поени по моите предмети. Кој нема освено досега, а има земено задача го/ја поканувам на 25 август (понеделник) во периодот од 10:00 до 14:00 часот да ја заврши таа обврска за да може да полага испити во престојната сесија. Воедно тој термин можат да го искористат сите студенти за било какви консултации. Го потрошивме летото изгледа, сега не чека турбо работа до Нова Година.
Предметен наставник

Thursday, August 7, 2014

Комплетна листа на списанија вклучени во Journal Citation Reports 2013

Почитувани колешки и колеги,
На веб страницата на Journal Citation Reports за 2013 се наоѓа целосната листа на списанија кои се вклучени посебно во Science Citation Index и во Social Science Citation Index. Листата нормално е без метрика и ако ве интересира некое списание во полето Find или Search го вчукувате неговото име и гледате во која од овие две листи е вклучено истото. Листата можете да ја преземте овде.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Самоцититањето контрапродуктивно за добивање импакт фактор

Почитувани колешки и колеги,
Да ги ажурирам информациите поврзани со импакт факторот и компанијата Томсон Ројтерс. На својата веб страница ги објави првите корекции на импакт факторот. Поставена е листа која ќе се ажурира на седмично ниво. На оваа страница се наведени листите на списанија кои го изгубиле импакт факторот заради аномалии во цитирањето или заради преголемо автоцитирање. Доколку сакате да ги видите овие листи клик на линкот.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Wednesday, August 6, 2014

Списанија од областа на специјалната едукација со импакт фактор во JCR 2013

Почитувани колешки и колеги,
Само уште оваа статистика за списанија со импакт фактор кои доаѓаат од областа на специјалната едукација. За жал тоа се само три. Тесен е изборот. Толку за денес, не ве оптеретувам повеќе.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER

Mark Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 J SPEC EDUC 0022-4669 865 1.359 2.022 0.400 20 >10.0 0.00134 0.890
2 REM SPEC EDUC 0741-9325 825 1.013 1.070 0.759 29 >10.0 0.00118 0.410
3 TOP EARLY CHILD SPEC 0271-1214 584 1.364 1.814 0.286 21 9.7 0.00093 0.574

Списанија со импакт фактор од областа на рехабилитацијата во JCR 2013

Почитувани колешки и колеги,
Ја продолжувам анализата на списанија со импакт фактор во JCR 2013 од областа на рехабилитацијата. Искрено се надевам дека ќе ви користат во вашата практика на пишување и објавување научни трудови.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Mark Rank Abbreviated Journal Title (linked to journal information) ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 AM J PHYS MED REHAB 0894-9115 4042 2.012 2.088 0.374 123 8.5 0.00673 0.657
2 ARCH PHYS MED REHAB 0003-9993 17931 2.441 3.011 0.590 334 9.8 0.02348 0.892
3 CLIN REHABIL 0269-2155 3950 2.180 2.601 0.500 114 7.7 0.00667 0.751
4 DISABIL REHABIL 0963-8288 5448 1.837 1.973 0.246 272 6.2 0.01162 0.538
5 EUR J CARDIOV PREV R 1741-8267 2785 3.691 3.455 0 5.7 0.00764 1.050
6 EUR J PHYS REHAB MED 1973-9087 701 1.946 2.194 0.326 86 3.4 0.00259 0.509
7 IEEE T NEUR SYS REH 1534-4320 2522 2.821 3.265 0.340 106 6.1 0.00634 1.036
8 INT J REHABIL RES 0342-5282 1042 1.144 1.348 0.280 50 8.1 0.00173 0.379
9 J BACK MUSCULOSKELET 1053-8127 253 1.041 1.029 0.077 65 4.3 0.00084 0.288
10 J CARDIOPULM REHABIL 1932-7501 1257 1.679 1.821 0.365 52 7.7 0.00268 0.610
11 J HEAD TRAUMA REHAB 0885-9701 2717 3.000 3.970 0.875 56 7.9 0.00469 1.220
12 J NEUROENG REHABIL 1743-0003 1430 2.622 3.271 0.174 115 4.5 0.00438 0.909
13 J ORAL REHABIL 0305-182X 4478 1.934 2.316 0.330 109 9.7 0.00627 0.677
14 J REHABIL MED 1650-1977 3447 1.895 2.552 0.250 148 5.6 0.00891 0.731
15 J REHABIL RES DEV 0748-7711 3324 1.688 2.458 0.213 108 7.5 0.00659 0.774
16 J SPORT REHABIL 1056-6716 561 0.855 1.261 0.093 43 7.3 0.00128 0.414
17 NEUROPSYCHOL REHABIL 0960-2011 1406 2.068 2.758 0.256 43 7.5 0.00255 0.723
18 PHYS MED REH CLIN N 1047-9651 769 1.089 1.421 0.196 46 6.9 0.00162 0.449
19 REHABIL NURS 0278-4807 447 0.849 0.878 0.303 33 7.8 0.00064 0.223
20 REHABILITATION 0034-3536 388 0.946 0.822 0.326 43 6.1 0.00041 0.114


Tuesday, August 5, 2014

Списанија со импакт фактор од Балканот

Почитувани читатели,
На 29 јули излезе најновата ранкинг листа на списанија со импакт фактор која ја објавува престижната компанија Томсон Ројтерс. Решив да направам малку статистика на списанија со импакт фактор од балканскиот регион. Во продолжение проследете ги табелите со метриката и видете каде се наоѓа Македонија во регинот. Заклучокот е доста ниско. Време е да се замислат господата од МОН и да овозможат конечно претплата на базите од Web of Science.
Главен и одговорен уредник

Списанија од Македонија
Маrk Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 BALK J MED GENET 1311-0160 22 0.167 0.114 0.000 27 0.00004 0.023
2 MACED J CHEM CHEM EN 1857-5552 76 0.310 0.622 0.043 23 0.00021 0.127
 
Списанија од Србија
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 ACTA VET-BEOGRAD 0567-8315 163 0.133 0.195 0.000 60 7.8 0.00020 0.040
2 APPL ANAL DISCR MATH 1452-8630 162 0.708 0.847 0.071 28 4.4 0.00112 0.488
3 ARCH BIOL SCI 0354-4664 575 0.607 0.606 0.104 201 3.5 0.00122 0.106
4 CHEM IND CHEM ENG Q 1451-9372 222 0.659 0.734 0.100 60 4.0 0.00075 0.174
5 COMPUT SCI INF SYST 1820-0214 136 0.575 0.523 0.076 79 2.7 0.00047 0.128
6 FILOMAT 0354-5180 272 0.753 0.618 0.220 164 2.3 0.00109 0.208
7 GENETIKA-BELGRADE 0534-0012 151 0.492 0.023 87 3.6 0.00023
8 HEM IND 0367-598X 205 0.562 0.437 0.020 101 3.0 0.00042 0.066
9 INT J ELECTROCHEM SC 1452-3981 5030 1.956 2.209 0.386 1034 2.3 0.00931 0.286
10 J MED BIOCHEM 1452-8258 107 0.721 0.140 43 2.6 0.00022
11 J MIN METALL B 1450-5339 169 1.135 1.008 0.022 46 3.0 0.00050 0.232
12 J SERB CHEM SOC 0352-5139 1365 0.889 0.884 0.118 169 6.2 0.00187 0.158
13 MATCH-COMMUN MATH CO 0340-6253 1442 1.829 1.506 0.532 124 4.3 0.00475 0.497
14 PUBL I MATH-BEOGRAD 0350-1302 274 0.152 0.135 37 >10.0 0.00060
15 SCI SINTER 0350-820X 210 0.444 0.711 0.042 24 5.3 0.00054 0.179
16 SERB ASTRON J 1450-698X 106 1.100 0.091 11 4.2 0.00022
17 SRP ARK CELOK LEK 0370-8179 265 0.169 0.208 0.029 140 6.0 0.00036 0.035
18 THERM SCI 0354-9836 752 0.962 0.931 0.388 170 2.7 0.00175 0.168
19 VOJNOSANIT PREGL 0042-8450 328 0.269 0.258 0.034 178 4.6 0.00080 0.061

Списанија од Хрватска
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 ACTA ADRIAT 0001-5113 285 0.483 0.675 0.095 21 9.7 0.00030 0.156
2 ACTA BOT CROAT 0365-0588 179 0.449 0.484 0.161 31 7.7 0.00025 0.117
3 ACTA CLIN CROAT 0353-9466 207 0.421 0.468 0.000 57 3.7 0.00054 0.088
4 ACTA DERMATOVENER CR 1330-027X 160 0.581 0.572 0.026 38 4.6 0.00040 0.128
5 ACTA PHARMACEUT 1330-0075 867 1.025 1.780 0.025 40 6.8 0.00110 0.330
6 ARH HIG RADA TOKSIKO 0004-1254 353 0.727 0.980 0.031 64 4.6 0.00089 0.212
7 AUTOMATIKA 0005-1144 59 0.302 0.308 0.048 42 0.00017 0.075
8 BIOCHEM MEDICA 1330-0962 399 2.400 1.503 0.459 37 3.1 0.00074 0.255
9 BRODOGRADNJA 0007-215X 30 0.300 0.250 0.000 14 0.00007 0.055
10 CHEM BIOCHEM ENG Q 0352-9568 410 0.911 0.780 0.000 58 5.7 0.00078 0.168
11 CROAT CHEM ACTA 0011-1643 1026 0.556 0.667 0.062 64 >10.0 0.00107 0.170
12 CROAT J FOR ENG 1845-5719 127 0.526 0.667 0.000 27 4.8 0.00034 0.159
13 CROAT MED J 0353-9504 1255 1.373 1.603 0.282 78 6.8 0.00226 0.422
14 DRVNA IND 0012-6772 82 0.444 0.504 0.083 36 0.00020 0.092
15 FOOD TECHNOL BIOTECH 1330-9862 1286 0.977 1.321 0.109 64 7.4 0.00158 0.300
16 GEOFIZIKA 0352-3659 80 0.370 0.614 0.100 10 0.00028 0.294
17 GEOL CROAT 1330-030X 208 0.500 0.118 17 9.0 0.00038
18 GLAS MAT 0017-095X 215 0.247 0.337 0.100 30 >10.0 0.00099 0.356
19 GRADEVINAR 0350-2465 83 0.216 0.127 0.029 69 0.00011 0.017
20 J MATH INEQUAL 1846-579X 221 0.718 0.070 71 3.5 0.00121

Списанија од Босна и Херцеговина
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 BOSNIAN J BASIC MED 1512-8601 187 0.413 0.450 0.091 44 4.0 0.00049 0.101

Списанија од Словенија
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 ACTA CARSOLOGICA 0583-6050 282 0.710 0.849 0.071 28 6.3 0.00070 0.274
2 ACTA CHIM SLOV 1318-0207 1185 0.810 0.923 0.095 116 5.8 0.00198 0.179
3 ACTA GEOGR SLOV 1581-6613 91 0.750 0.554 1.316 19 0.00009 0.069
4 ACTA GEOTECH SLOV 1854-0171 19 0.455 0.294 0.000 10 0.00009 0.102
5 ARS MATH CONTEMP 1855-3966 69 0.449 0.615 0.067 30 0.00118 0.644
6 IMAGE ANAL STEREOL 1580-3139 180 0.697 0.111 18 6.8 0.00064
7 INFORM MIDEM 0352-9045 77 0.369 0.283 0.032 31 0.00018 0.053
8 MATER TEHNOL 1580-2949 188 0.555 0.414 0.029 137 2.4 0.00050 0.082
9 RADIOL ONCOL 1318-2099 278 1.667 1.129 0.130 54 2.7 0.00068 0.202
10 SLOV VET RES 1580-4003 55 0.314 0.364 0.045 22 0.00015 0.102
11 STROJ VESTN-J MECH E 0039-2480 283 0.776 0.539 0.075 80 3.0 0.00078 0.111

 Списанија од Бугарија
Mark Rank Abbreviated Journal Title
(linked to journal information)
ISSN JCR Data More Information Eigenfactor® MetricsMore Information
Total Cites Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
Articles Cited
Half-life
Eigenfactor®
Score
Article Influence®
Score
1 ACTA ZOOL BULGAR 0324-0770 211 0.357 0.341 0.087 69 5.8 0.00043 0.084
2 BIOTECHNOL BIOTEC EQ 1310-2818 480 0.379 0.519 0.102 147 4.4 0.00113 0.106
3 BULG CHEM COMMUN 0324-1130 106 0.349 0.263 0.054 37 4.0 0.00031 0.066
4 CR ACAD BULG SCI 1310-1331 359 0.198 0.165 0.077 234 5.1 0.00051 0.027
5 DEUT ENTOMOL Z 1435-1951 442 0.732 0.664 0.062 32 >10.0 0.00040 0.214
6 FRACT CALC APPL ANAL 1311-0454 706 2.974 0.860 57 5.4 0.00142
7 J BALK TRIBOL ASSOC 1310-4772 91 0.321 0.266 0.049 61 0.00010 0.021
8 J ENVIRON PROT ECOL 1311-5065 475 0.338 0.369 0.037 163 4.1 0.00024 0.016
9 J HYMENOPT RES 1070-9428 264 0.966 0.718 0.206 34 9.6 0.00039 0.187
10 OXID COMMUN 0209-4541 409 0.507 0.398 0.304 125 5.3 0.00023 0.028
11 PROPAG ORNAM PLANTS 1311-9109 125 0.351 0.405 0.038 26 5.3 0.00021 0.074
12 ZOOKEYS 1313-2989 1237 0.917 0.894 0.291 474 2.3 0.00586 0.285