Wednesday, March 30, 2022

Резултати прв колоквиум МОИ - 30.03.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Медицински основи на инвалидноста. Колоквиумот го полагаа само две студентки и за жал не го поминаа.

Број на индекс

Бодови

9463/16

15

9481/16

12

Предметен наставник

Tuesday, March 29, 2022

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 29.03.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по Хумана генетика. NO COMMENT!

Реден број

Број на индекс

Бодови

1.      

25671/21

19

2.      

25676/21

18

3.      

10945/21

12

4.      

10196/18

11

5.      

24625/18

10

6.      

24632/18

10

7.      

25364/20

10

8.      

25640/21

9

9.      

25612/21

9

10.   

9481/16

9

11.   

9453/16

9

12.   

10717/20

9

13.   

10937/21

9

14.   

10939/21

8

15.   

10158/18

8

16.   

10914/21

8

17.   

25673/21

7

18.   

25639/21

7

19.   

25336/20

6

20.   

10819/18

6

21.   

10905/21

4

22.   

10910/21

4

23.   

9493/16

4

24.   

24980/19

3

25.   

10920/21

3

26.   

25628/21

2

Предметен наставник

Wednesday, March 16, 2022

Понуда на тема за дипломски труд

Почитувани дипломци,

Задоволство ми е да ви понудам готова тема за изработка на диплосмки труд под наслов: „Социјални вештини кај учениците со аутистичен спектар на нарушувања и интелектуална попреченост“. Темата е оригинална, досега не е работена на нашиот институт. Ќе добиете готови стандардизирани прашалници кои ги платило МНЗА, а вие ќе треба да ги преведете и да го направите истражувањето на терен (не онлајн). Го очекувам да го изразите вашиот интерес час поскоро на следната е-пошта. Принципот на прифаќање е прв јавен, прв прифатен под услов да ги исполнувате основните критериуми да бидете мои дипломци.

Со почит,

Менторот

Thursday, March 10, 2022

Први колоквиуми ХГ и МОИ - март 2022

Почитувани студенти,

Иако е малку рано и не знаеме што не` чека утре, но сепак сакам да ги споделам термините за полагање на првите колоквиуми со вас. Тие ќе се полагаат онлајн со вклучена камера и исклучен микрофон. Мора да сте членови на соодветните тимови на Мајкрософт Тимс и Мудл ФЗФ платформите. Прашањата се стандардни како и во изминатите години. Доколку не сте член на некој од тимовите веднаш сторете го тоа и решавајте ги проблемите со ИТ на ФЗФ.

Колоквиумите ќе се полагаат по следниот редослед:

  • Хумана генетика на 29.03.2022 во 08:00 часот
  • Медицински основи на инвалидноста на 30.03.2022 во 08:00 часот.
Вие треба да бидете 5-10 минути пред времето на МТ платформата. Не се дозволени никакви препишувања, онлајн договарања, доцнења и слично. Македонски се пишува со кирилица, само латински и англиски термини на латиница. На сите што чукаат во латиница ќе им бидат одземени поени. Инсталирајте си МК поддршка! Тестовите се полагаат на компјутер или лап топ, а на мобилен многу тешко. Го задржувам правото на промена на термините заради „виша сила“, а вие сте должни да го следите овој блог.

Предметен наставник