Tuesday, March 29, 2022

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 29.03.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по Хумана генетика. NO COMMENT!

Реден број

Број на индекс

Бодови

1.      

25671/21

19

2.      

25676/21

18

3.      

10945/21

12

4.      

10196/18

11

5.      

24625/18

10

6.      

24632/18

10

7.      

25364/20

10

8.      

25640/21

9

9.      

25612/21

9

10.   

9481/16

9

11.   

9453/16

9

12.   

10717/20

9

13.   

10937/21

9

14.   

10939/21

8

15.   

10158/18

8

16.   

10914/21

8

17.   

25673/21

7

18.   

25639/21

7

19.   

25336/20

6

20.   

10819/18

6

21.   

10905/21

4

22.   

10910/21

4

23.   

9493/16

4

24.   

24980/19

3

25.   

10920/21

3

26.   

25628/21

2

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment