Sunday, April 26, 2015

Десетто предавање МОИ - 28.04.2015

Почитувани студенти,
Во вторник на 28 април ќе се реализира десеттото предавање по ред по предметот Медицински основи на инвалидност и ќе се стане збор за: Нарушувања на говорот. Во продолжение неколку потребни видеа за подобро совладување на материјалот.
Предметен наставник


Thursday, April 23, 2015

Списанија со импакт фактор од областа специјална едукација

Почитувани колешки и колеги,
Деновиве во неколку наврати споделив списанија со импакт фактор од повеќе области кои се наоѓаат во базите на податоци на Томсон Ројтерс. Денес е редот на списанија од специјалната едукација. Ги има 37 на број и топло ви ги препорачувам за збогатување на вашата академска кариера.

Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Rank Full Journal Title
Journal Impact Factor
1 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES
2.735
2 JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH
2.411
3 AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities
2.409
4 Research in Autism Spectrum Disorders
2.378
5 JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
2.025
6 EXCEPTIONAL CHILDREN
1.941
7 ANNALS OF DYSLEXIA
1.792
8 Journal of Deaf Studies and Deaf Education
1.754
9 Intellectual and Developmental Disabilities
1.529
10 TOPICS IN EARLY CHILDHOOD SPECIAL EDUCATION
1.364
11 JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
1.359
12 DYSLEXIA
1.189
13 Exceptionality
1.172
14 JOURNAL OF POSITIVE BEHAVIOR INTERVENTIONS
1.163
15 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
1.082
16 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities
1.065
17 JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY
1.061
18 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION
1.030
19 REMEDIAL AND SPECIAL EDUCATION
1.013
20 GIFTED CHILD QUARTERLY
1.000
21 RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES
0.972
22 Education and Training in Autism and Developmental Disabilities
0.907
23 AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
0.885
24 Infants & Young Children
0.867
25 JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS
0.846
26 International Review of Research in Developmental Disabilities
0.839
27 HIGH ABILITY STUDIES
0.824
28 Learning Disabilities Research & Practice
0.730
29 LEARNING DISABILITY QUARTERLY
0.643
30 Child Language Teaching & Therapy
0.571
31 Reading & Writing Quarterly
0.542
32 International Journal of Disability Development and Education
0.302
33 British Journal of Learning Disabilities
0.300
34 INTERVENTION IN SCHOOL AND CLINIC
0.274
35 BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES
0.231
36 VOLTA REVIEW
0.191
37 International Journal of Developmental Disabilities
0.125
Copyright © 2015 Thomson Reuters

Термини за испити втор циклус на студии - јунска сесија

Почитувани постдипломци,
Ви ги давам на увид термините за полагање на моите испити од втор циклус студии за јунската сесија. Тоа се следните:

11.06.2015
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

24.06.2015
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

Предметен наставник

Wednesday, April 22, 2015

Списанија со импакт фактор од областа рехабилитација

Почитувани колешки и колеги,
Во прилог ги проследувам списанијата од областа рехабилитација кои имаат импакт фактор за 2013 година. Ги има 132 на број и ќе ви послужат за пишување на идни трудови.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Rank Full Journal Title
Journal Impact Factor
1 NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR
4.617
2 PHYSICAL THERAPY
3.245
3 JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION
3.000
3 JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION
3.000
5 Journal of Physiotherapy
2.894
6 Journal of Neurologic Physical Therapy
2.891
7 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING
2.821
8 RESEARCH IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES
2.735
9 Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation
2.622
10 SUPPORTIVE CARE IN CANCER
2.495
11 ARCHIVES OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
2.441
12 JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH
2.411
13 AJIDD-American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities
2.409
14 Research in Autism Spectrum Disorders
2.378
15 JOURNAL OF ORTHOPAEDIC & SPORTS PHYSICAL THERAPY
2.376
16 CLINICAL REHABILITATION
2.180
17 Physiotherapy
2.106
18 JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES
2.025
19 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
2.012
20 European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine
1.946
21 EXCEPTIONAL CHILDREN
1.941
22 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
1.926
22 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
1.926
24 JOURNAL OF OCCUPATIONAL REHABILITATION
1.917
25 JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
1.895
26 BRAIN INJURY
1.861
26 BRAIN INJURY
1.861
28 DISABILITY AND REHABILITATION
1.837
28 DISABILITY AND REHABILITATION
1.837
30 REHABILITATION PSYCHOLOGY
1.827
31 Journal of Hand Therapy
1.810
32 ANNALS OF DYSLEXIA
1.792
33 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE
1.762
33 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE
1.762
35 MANUAL THERAPY
1.761
36 Journal of Deaf Studies and Deaf Education
1.754
37 NEUROREHABILITATION
1.736
37 NEUROREHABILITATION
1.736
39 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY
1.725
40 SPINAL CORD
1.699
41 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT
1.688
41 JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH AND DEVELOPMENT
1.688
43 PM&R
1.662
44 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
1.644
44 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
1.644
46 AMERICAN JOURNAL OF OCCUPATIONAL THERAPY
1.552
47 Intellectual and Developmental Disabilities
1.529
48 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
1.520
48 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
1.520
50 Disability and Health Journal
1.500
50 Disability and Health Journal
1.500
52 Developmental Neurorehabilitation
1.475
53 PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS
1.418
53 PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS
1.418
55 International Journal of Speech-Language Pathology
1.412
55 International Journal of Speech-Language Pathology
1.412
57 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS
1.392
57 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS
1.392
59 PHYSICAL THERAPY IN SPORT
1.373
60 ASSISTIVE TECHNOLOGY
1.300
61 Pediatric Physical Therapy
1.294
62 Augmentative and Alternative Communication
1.275
63 JOURNAL OF DEVELOPMENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES
1.267
64 Journal of Geriatric Physical Therapy
1.255
65 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS
1.248
66 LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS
1.247
67 Topics in Stroke Rehabilitation
1.223
68 DYSLEXIA
1.189
69 INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
1.144
69 INTERNATIONAL JOURNAL OF REHABILITATION RESEARCH
1.144
71 Scandinavian Journal of Occupational Therapy
1.125
71 Scandinavian Journal of Occupational Therapy
1.125
73 Journal of Disability Policy Studies
1.095
74 Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America
1.089
75 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
1.082
75 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
1.082
77 ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY
1.079
78 PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL
1.073
79 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities
1.065
80 JOURNAL OF INTELLECTUAL & DEVELOPMENTAL DISABILITY
1.061
81 JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION
1.041
82 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION
1.030
83 JOURNAL OF MUSIC THERAPY
1.000
83 Nordic Journal of Music Therapy
1.000
85 JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES
0.982
86 Brazilian Journal of Physical Therapy
0.979
87 RESEARCH AND PRACTICE FOR PERSONS WITH SEVERE DISABILITIES
0.972
88 REHABILITATION
0.946
89 DISABILITY & SOCIETY
0.939
90 Education and Training in Autism and Developmental Disabilities
0.907
91 British Journal of Occupational Therapy
0.897
91 British Journal of Occupational Therapy
0.897
93 AMERICAN ANNALS OF THE DEAF
0.885
94 Infants & Young Children
0.867
95 SEXUALITY AND DISABILITY
0.862
96 JOURNAL OF SPORT REHABILITATION
0.855
97 Rehabilitation Nursing
0.849
97 Rehabilitation Nursing
0.849
99 Australian Occupational Therapy Journal
0.827
100 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
0.780
100 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
0.780
102 OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH
0.774
103 Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie
0.742
103 Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie
0.742
105 Learning Disabilities Research & Practice
0.730
106 International Journal of Osteopathic Medicine
0.727
107 PSYCHIATRIC REHABILITATION JOURNAL
0.718
108 TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS
0.683
109 Occupational Therapy International
0.667
109 Occupational Therapy International
0.667
111 Hong Kong Journal of Occupational Therapy
0.652
112 LEARNING DISABILITY QUARTERLY
0.643
113 Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities
0.629
114 Physiotherapy Canada
0.610
115 ARTS IN PSYCHOTHERAPY
0.553
116 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
0.550
116 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
0.550
118 PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATIONSMEDIZIN KURORTMEDIZIN
0.446
119 REHABILITATION COUNSELING BULLETIN
0.417
120 Communication Disorders Quarterly
0.367
121 JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS
0.333
121 Kinesiology
0.333
121 Kinesiology
0.333
124 JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN
0.316
125 International Journal of Disability Development and Education
0.302
126 JOURNAL OF REHABILITATION
0.281
127 BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES
0.231
128 TOPICS IN GERIATRIC REHABILITATION
0.211
129 Journal of Physical Therapy Science
0.198
130 VOLTA REVIEW
0.191
131 International Journal of Developmental Disabilities
0.125
132 Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi-Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
0.082
Copyright © 2015 Thomson Reuters

Monday, April 20, 2015

Списанија од аудиологија и логопедија со импакт фактор

Драги колешки и колеги,
Со пребарување на зборовите audiology and speech language pathology во базите на податоци на Томсон Ројтерс можат да се добијат следните списанија во табелата.
Главен и одговорен уредник на ДТП/JSER


Rank Full Journal Title
Journal Impact Factor
1 BRAIN AND LANGUAGE
3.309
2 HEARING RESEARCH
2.848
3 EAR AND HEARING
2.833
4 JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH
1.926
5 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY
1.852
6 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
1.644
7 Journal of the American Academy of Audiology
1.590
8 JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA
1.555
9 JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS
1.520
10 Noise & Health
1.430
11 INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY
1.427
12 International Journal of Speech-Language Pathology
1.412
13 INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS
1.392
14 Augmentative and Alternative Communication
1.275
15 Trends in Amplification
1.212
16 LANGUAGE AND SPEECH
1.120
17 JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS
1.082
18 American Journal of Audiology
1.068
19 Logopedics Phoniatrics Vocology
0.818
20 CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS
0.780
21 FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA
0.550
22 PHONETICA
0.417
Copyright © 2015 Thomson Reuters