Monday, November 30, 2015

Предавањето ХГ за овој четврток поместено на ФЗФ

Почитувани студенти,
Со повеќето од вас што предававте денес семинарски трудови зборевме за предавањето по Хумана гентика што треба да се одржи на 3 декември. Бидејќи слушална 11 на ФЗФ е слободна тој ден ве информирам дека треба да дојдете во неа 08:00 часот и ќе гледам до 10:30-10:40 да завршиме со часовите. Потоа имате куса пауза и од 11:00 часот почнува програмата во аулата на ФЗФ по повод 3 декември - меѓународнито ден на лицата со инвалидност. Со тоа ќе заштедиме на време.
Предметен наставник

Saturday, November 28, 2015

Некои напомени за семинарските трудови - ноември 2015

Почитувани студенти од прва година,
Сакам да споделам некои напомени во врска со предавањето на семинарски трудови. Ве потсетувам дека семинарските трудови ќе се примаат во печатена верзија најдоцна до 30.11.2015 година во периодот од 10:00 до 14:00 часот, а електронската верзија најдоцна до 23:59 истиот датум.  
За да не ми праќате сите електронска пошта отворив корисничка сметка на www.gmail.com
корисничко име: defektologijaseminarski@gmail.com
лозинка: за студентите од Институтот за дефектологија ќе биде објавена во ФБ групата, а студентите од Институтот за психологија треба да ми испратат електронска порака за да им го испратам.
Кога ќе влезете во корисничката сметка треба да одите во делот Drive,  и да го закачите (upload-ирате) вашиот Word документ, т.е. вашиот семинарски труд и интернет ресурси за вонредните студенти. Обработките на труд не се закачуваат. Студентите од Институтот за дефектологија ќе ги ставаат своите фајлови во фолдерите ХГ-ноември 2015 за предмететот хумана генетика, ФФА-ноември-2015 за предметот Физиологија со функцинонална анатомија. Студентите од Институтот за психологија и Институтот за семејни студии ќе ги закачуваат своите фајлови во фолдерите Генетика - ноември 2015 и Физиологија - ноември - 2015, зависно од предемтот што го слушаат. Именување на фајлот треба да биде вашето целосно име и презиме-насловот на семинарската (интернет ресурсот)-кратенка за предметот. На пример: Ристана Петковска-Хромозоми-ХГ или Стојко Вранковски-Физиологија на видот-ФФА. Ве молам за прецизно закачување на трудовите да не дојде до некаква конфузија. Сите трудови што ќе стигнат по 30.11.2015 нема да бидат земени предвид за оценување.
Предметен наставник

Учество на тркалезна маса ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕДОВНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Почитувани колешки и колеги,
На покана на канцеларијата на Народниот правобранител на РМ на 2 декември ќе учествувам на тркалезна маса ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕДОВНОТО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ со презентација под наслов: Аутизмот во курикулумот на Институтот за дефектологија. Тркалезната маса е организирана во рамките на ЕУ твининг лајт проект: „Промоција на надлежностите на Народниот правобранител и јакнење на институционалните капацитети “.
Ќе биде тоа уште еден мој скромен придонес кон подигнување на јавната свесност и влијание врз ресорното Министерство за образование и наука на РМ за поголеми вложувања во доедукација на кадрите кои работат во центри за аутизам или се вклучени во образовниот процес. МНЗА има 15 годишно искуство во научно истражувачката работа и едукацијата на кадри во РМ. На аутизмот мора да му се пристапи посериозно во образовниот процес!
Претседател на МНЗА

Tuesday, November 24, 2015

Теми за учење за вторите колоквиуми

Почитувани студенти,
Во прилог се темите за вторите колоквиуми по моите предмети.

Физиологија со функционална анатомија за прва, втора и трета година
 1. Сензорен нервен систем
 2. Болка
 3. Перцепција на температура
 4. Моторен нервен систем
 5. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 6. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 7. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 8. Систем на сетила
 9. Ендокрин систем
 10. Физиологија на говор
 11. Физиологија на учење и меморија
Физиологија со функционална анатомија за четврта година
Од таму каде заврши првиот колоквиум сите поглавја заклучно со уринарен систем
 
Физиологија за студенти од Институт за психологија
 1. Сензорен нервен систем
 2. Моторен нервен систем
 3. Улога на продолжениот мозок во контрола на моторните функции
 4. Улога на малиот мозок во контрола на моторните функции
 5. Улога на базалните ганглии во контрола на моторните функции
 6. Систем на сетила (без делот анатомија)
 7. Ендокрин систем
 8. Физиологија на учење и меморија
 9. Физиологија на сонот
 10. Физиологија на емоции
Хумана генетика за прва, втора и трета година
 1. Генски мутации
 2. Моногенски болести
 3. Пренатална дијагноза
 4. Конгенитални малформации
 5. Хромозомопатии
 6. Генетски аспекти на слушните нарушувања
 7. Генетски аспекти на оштетувања на видот
 8. Генетски аспекти на интелектуалната попреченост
 9. Генетски аспекти на миопатиите
 10. Генетски аспекти на аутизмот
 11. Генетско советување
 12. Генотерапија
 Генетика за студенти од Институт за психологија
 1. Генски мутации
 2. Пренатална дијагноза
 3. Студии во психогенетика
 4. Генетски аспекти на аутизмот
 5. Генетски аспекти на психијатриските нарушувања
 6. Генетско советување
 7. Генотерапија
Предметен наставник

Friday, November 20, 2015

Плагијатот е кражба, извинувањето не е доволно

Isprika ustavne sutkinje Snježane Bagić koja je priznala da je prepisala cijele dijelove stručnog rada svojeg kolege nije dovoljna, ona bi trebala ponuditi ostavku ili bi joj Ustavni sud trebao uručiti otkaz, smatra akademik Vlatko Silobrčić, predsjednik Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju. Bagić je na konferenciji za novinare pokušala objasniti da se u njenom slučaju radi o propustu, a ne o plagijatu stručnog rada tajnika Ustavnog suda Teodora Antića. No Silobrčić smatra da se plagijati trebaju ozbiljnije sankcionirati jer se u protivnom šalje kriva poruka da je krađa intelektualnog vlasništva prihvatljiva praksa. Čelni čovjek Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju kaže da je nesankcioniranje plagiranja ozbiljan problem akademske zajednice koji se ne rješava na odgovarajući način što teško šteti njezinoj vjerodostojnosti i ugledu (www.academlink.com/blog/view/27509/plagijat-ustavne-sutkinje-je-kraa-isprika-nije-dovoljna). Senat Sveučilišta u Ljubljani Fakulteta za društvene znanosti pokrenuo je postupak za povlačenje zvanje redovitog profesora Karmen Erjavec. Razlog tome je da je bivši predavač i voditeljica Odsjeka za novinarstvo na FDV falsificirala znanstvene radove (www.academlink.com/blog/view/27586/fdv-zael-postopek-za-odvzem-akademskega-naziva-karmen-erjavec).
Извор: AcademLink

Tuesday, November 10, 2015

Нови два цитати на мои трудови

Почитувани колешки и колеги,
Сакам да ве информирам за нови два цитати на мои трудови. Имено се работи за следниве трудови:

[PDF] The Role of Nurse in Macedonian Bank for Human DNA

E Cvetkovska, M Spiroski - Maced Med Electr J, 2015
Abstract BACKGROUND: Human DNA Bank (hDNAMKD) provides deposition of a DNA
sample of an individual, and its safe and long term storage in order to provide genetic
material for medical and scientific research. The Macedonian Human DNA Bank dates ...

[PDF] Accommodation deficit in children with Down syndrome: Practical considerations for the Optometrist.

JA Little - Clinical Optometry, 2015
Down syndrome is the most common cause of intellectual impairment, and life expectancy in
this group has increased in recent decades, meaning that health care is increasingly
focused on quality of life and the management of treatable illnesses.


Цитираниот

Monday, November 9, 2015

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 09.11.2015

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Физиологија со функцинонална анатомија за прва, втора и трета година. Резултатите се послаби и од тие по предметот Хумана генетика. Поради тоа што се испреплетени повеќе генерации со различни предметни програми и поради тоа што предавам на студентите од Институтот за психологија сум направил пропуст и сум дал три прашања кои се однесуваат на вториот колоквиум. Кај претходно наведените студенти тие партии што го опфаќаа 17, 18 и 19 прашање требаше да се учат. Иако оваа грешка не треба да се однесува на студентите од втора и трета година бидејќи тие веќе го слушале целиот материјал, сепак и тие ќе видат бенефит од одлуката што ја донесов. Трите горенаведени прашања носат вкупно 4 поени и за да не биде оштетен никој решив само за овој колоквиум долната граница да ја спуштам на 14 поени. Тоа значи дека сите што имаат над оваа граница се положени, а другите ќе одат директно на испит. Малку зачудува фактот зашто студентите не реагираа веднаш додека траеше колоквиумот кај мене или колешките што ги чуваа во другите простории. Во тој случај веднаш ќе ги заменев прашањата и немаше да има никаков проблем. Но нејсе, пропустот е исправен, а вам ви преостанува повеќе да учите.


Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
23744/15
23.5
2.       
9089/15
23
3.       
23749/15
19
4.       
23790/15
16 условно
5.       
8940/15
16 условно
6.       
23769/15
15.5 условно
7.       
23267/15
15 условно
8.       
8560/14
14.5 условно
9.       
8542/14
12.5
10.   
23783/15
12.5
11.   
8521/14
12.5
12.   
8539/14
12
13.   
8526/14
11.5
14.   
8941/15
11.5
15.   
9112/15
11.5
16.   
23733/15
11.5
17.   
23737/15
11
18.   
23759/15
11
19.   
9119/15
9.5
20.   
23747/15
9
21.   
23325/14
9
22.   
23276/14
9
23.   
8370/14
9
24.   
23156/13
9
25.   
23781/15
9
26.   
9149/15
8.5
27.   
9141/15
8.5
28.   
9121/15
8.5
29.   
23756/15
8
30.   
9155/15
8
31.   
9122/15
7.5
32.   
8981/15
7.5
33.   
23731/15
7
34.   
23732/15
7
35.   
8529/14
7
36.   
23144/13
7
37.   
9097/15
7
38.   
23764/15
7
39.   
9001/15
7
40.   
8555/14
6.5
41.   
9132/15
6.5
42.   
9127/15
6.5
43.   
23784/15
6.5
44.   
23740/15
6.5
45.   
9113/15
6.5
46.   
9095/15
6.5
47.   
23761/15
6
48.   
8425/13
6
49.   
23564/14
6
50.   
8583/14
6
51.   
8522/14
6
52.   
8375/13
6
53.   
8942/15
6
54.   
23763/15
5.5
55.   
9087/15
5.5
56.   
23778/15
5
57.   
9144/15
5
58.   
23754/15
5
59.   
8945/15
5
60.   
23257/14
5
61.   
23782/15
5
62.   
23767/15
4.5
63.   
8992/15
4.5
64.   
9114/15
4
65.   
9123/15
4
66.   
23770/15
4
67.   
23577/14
4
68.   
8585/14
4
69.   
9088/15
4
70.   
23757/15
4
71.   
9142/15
3.5
72.   
8524/14
3.5
73.   
9143/15
3
74.   
9085/15
3
75.   
8590/14
3
76.   
8939/15
3
77.   
9134/15
3
78.   
9096/15
3
79.   
23273/14
2.5
80.   
9092/15
2
81.   
23137/13
1
82.   
23758/15
1
83.   
9145/15
1
84.   
9124/15
1
85.   
23760/15
0

Предметен наставник