Thursday, November 5, 2015

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 05.11.2015

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика. Истите не се задоволителни особено не за прва година. Малку сте ми го потцениле предметот. Ако не учите истото ве чека и во понеделник. Студентите што се пуштени условно со 17 поени ќе треба да освојат на вториот колоквиум најмалку 19 поени, а студентката што има 16 ќе треба да освои најмалку 20 поени за да се смета положен испитот. Студентите што имаат под 16 поени не го положиле колоквиумот и треба да се јават директно на испит. Честитки за положените студенти.
Предметен наставник 

Реден број
Број на индекс
Бодови
1.       
8390/13
24
2.       
23790/15
22.5
3.       
23769/15
21.5
4.       
23749/15
20
5.       
8554/14
20
6.       
23761/15
19
7.       
8506/13
19
8.       
23145/13
19
9.       
23088/13
19
10.   
23744/15
18
11.   
23737/15
17 условно
12.   
23257/14
17 условно
13.   
23764/15
16 условно
14.   
23759/15
15
15.   
23532/14
15
16.   
23164/13
14.5
17.   
8527/14
14.5
18.   
23182/13
14.5
19.   
8370/14
14.5
20.   
9132/15
14
21.   
8940/15
14
22.   
8585/14
14
23.   
23733/15
13.5
24.   
8992/15
13
25.   
9112/15
13
26.   
8941/15
11.5
27.   
23784/15
11.5
28.   
23782/15
11
29.   
8375/13
11
30.   
23732/15
10
31.   
9143/15
10
32.   
8590/14
9.5
33.   
8942/15
9
34.   
9085/15
8.5
35.   
23781/15
8
36.   
23770/15
8
37.   
9141/15
8
38.   
23754/15
8
39.   
23731/15
8
40.   
23123/13
8
41.   
9127/15
7.5
42.   
23273/14
7.5
43.   
9155/15
7.5
44.   
23768/15
7.5
45.   
9124/15
7.5
46.   
9095/15
7.5
47.   
8538/14
7.5
48.   
23783/15
7
49.   
9113/15
7
50.   
9087/15
7
51.   
23316/14
7
52.   
21121/13
7
53.   
9122/15
6.5
54.   
9092/15
6.5
55.   
9119/15
6.5
56.   
9134/15
6.5
57.   
8583/14
6.5
58.   
23773/15
6
59.   
23740/15
5.5
60.   
9088/15
5.5
61.   
9001/15
4.5
62.   
23747/15
4
63.   
9149/15
4
64.   
9121/15
4
65.   
23786/15
4
66.   
9142/15
4
67.   
23767/15
3.5
68.   
23756/15
3.5
69.   
9144/15
3.5
70.   
9145/15
3.5
71.   
9144/15
3.5
72.   
23778/15
3
73.   
8984/15
2.5
74.   
23341/14
2
75.   
9096/15
1

No comments:

Post a Comment