Monday, November 9, 2015

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 09.11.2015

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Физиологија со функцинонална анатомија за прва, втора и трета година. Резултатите се послаби и од тие по предметот Хумана генетика. Поради тоа што се испреплетени повеќе генерации со различни предметни програми и поради тоа што предавам на студентите од Институтот за психологија сум направил пропуст и сум дал три прашања кои се однесуваат на вториот колоквиум. Кај претходно наведените студенти тие партии што го опфаќаа 17, 18 и 19 прашање требаше да се учат. Иако оваа грешка не треба да се однесува на студентите од втора и трета година бидејќи тие веќе го слушале целиот материјал, сепак и тие ќе видат бенефит од одлуката што ја донесов. Трите горенаведени прашања носат вкупно 4 поени и за да не биде оштетен никој решив само за овој колоквиум долната граница да ја спуштам на 14 поени. Тоа значи дека сите што имаат над оваа граница се положени, а другите ќе одат директно на испит. Малку зачудува фактот зашто студентите не реагираа веднаш додека траеше колоквиумот кај мене или колешките што ги чуваа во другите простории. Во тој случај веднаш ќе ги заменев прашањата и немаше да има никаков проблем. Но нејсе, пропустот е исправен, а вам ви преостанува повеќе да учите.


Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
23744/15
23.5
2.       
9089/15
23
3.       
23749/15
19
4.       
23790/15
16 условно
5.       
8940/15
16 условно
6.       
23769/15
15.5 условно
7.       
23267/15
15 условно
8.       
8560/14
14.5 условно
9.       
8542/14
12.5
10.   
23783/15
12.5
11.   
8521/14
12.5
12.   
8539/14
12
13.   
8526/14
11.5
14.   
8941/15
11.5
15.   
9112/15
11.5
16.   
23733/15
11.5
17.   
23737/15
11
18.   
23759/15
11
19.   
9119/15
9.5
20.   
23747/15
9
21.   
23325/14
9
22.   
23276/14
9
23.   
8370/14
9
24.   
23156/13
9
25.   
23781/15
9
26.   
9149/15
8.5
27.   
9141/15
8.5
28.   
9121/15
8.5
29.   
23756/15
8
30.   
9155/15
8
31.   
9122/15
7.5
32.   
8981/15
7.5
33.   
23731/15
7
34.   
23732/15
7
35.   
8529/14
7
36.   
23144/13
7
37.   
9097/15
7
38.   
23764/15
7
39.   
9001/15
7
40.   
8555/14
6.5
41.   
9132/15
6.5
42.   
9127/15
6.5
43.   
23784/15
6.5
44.   
23740/15
6.5
45.   
9113/15
6.5
46.   
9095/15
6.5
47.   
23761/15
6
48.   
8425/13
6
49.   
23564/14
6
50.   
8583/14
6
51.   
8522/14
6
52.   
8375/13
6
53.   
8942/15
6
54.   
23763/15
5.5
55.   
9087/15
5.5
56.   
23778/15
5
57.   
9144/15
5
58.   
23754/15
5
59.   
8945/15
5
60.   
23257/14
5
61.   
23782/15
5
62.   
23767/15
4.5
63.   
8992/15
4.5
64.   
9114/15
4
65.   
9123/15
4
66.   
23770/15
4
67.   
23577/14
4
68.   
8585/14
4
69.   
9088/15
4
70.   
23757/15
4
71.   
9142/15
3.5
72.   
8524/14
3.5
73.   
9143/15
3
74.   
9085/15
3
75.   
8590/14
3
76.   
8939/15
3
77.   
9134/15
3
78.   
9096/15
3
79.   
23273/14
2.5
80.   
9092/15
2
81.   
23137/13
1
82.   
23758/15
1
83.   
9145/15
1
84.   
9124/15
1
85.   
23760/15
0

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment