Wednesday, November 4, 2015

Резултати од првиот колоквиум Генетика и Физиологија - 04.11.2015

Почитувани студенти од Институтот за психологија,
Во прилог се резултатите од утринските колоквиуми по Генетика и Физиологија. Истите се незадоволителни бидејќи само една студентка по предметот Физиологија го помина колоквиумот. За во јануарска сесија ќе треба да вложите многу повеќе труд и залагање.

Физиологија
Реден број
Број на индекс
ЕКТС
поени
1.       
23738/15
21.5

Генетика
Реден број
Број на иднекс
ЕКТС
поени
1.       
8985/15
13
2.       
23777/15
11
3.       
9093/15
6
4.       
8936/15
6
5.       
23789/15
5.5
6.       
9094/15
5.5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment