Thursday, June 27, 2019

Пишување оцени - 28.06.2019

Почитувани студенти,
Сите вие кои положивте испити кај мене во јунската сесија или ги положивте со активности во изминатиот семестар, ве поканувам утре 28.06.2019 година во периодот од 11:00 до 12:00 часот. Потоа може да има уште само еден неофицијален термин на 1 јули (понеделник) во терминот за консултации од 10:00 до 11:30, но за овој термин не можам да гарантирам 100%. Затоа би било убаво да се придржувате до утрешниот термин. Најдобро е оцената да се земе лично, освен во случај на виша сила кога може индексот да се даде на друго блиско лице.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment